Звички і здоров’я

Заняття  « Звички і здоров’я»

Мета: узагальнити та перевірити засвоєння учнями знань із теми; сис­тематизувати та поглибити знання уч­нів; продовжити формувати негативне ставлення до шкідливих звичок; дати можливість дітям продемонструвати свої здібності, переконання; навчити учнів висловлювати власну думку.

Форма проведення: узагальнюючий.

Обладнання і матеріали: малюнки, технічні за­соби (комп’ютер).

Зміст заняття

І. Організаційний момент

Учитель. Вітаю всіх присутніх у цьому класі. У мене в руці квіткова рослина. Вона має гарні квіти і лис­точки. А чи можуть ці органи існувати окремо? Ні! Так само і вчитель не іс­нує без учня і навпаки. Тому ми зараз об’єднаємо зусилля для кращого за­своєння матеріалу. Я розраховую на вашу активну роботу і сподіваюся, що дух партнерства допоможе нам у цьо­му. А тепер зверніть увагу на дошку (на дошці написаний девіз уроку).

Девізом нашого уроку пропоную взяти китайську мудрість:

Скажи мені, і я забуду.

Покажи мені, і я запам’ятаю.

Дай можливість діяти самому, і я навчуся.

Наприкінці уроку ви спробуєте пояснити, як розумієте ці слова.

Працюватимемо в групах. Кожна група має свій колір і емблему на сто­лі — це сова. «Поміркуйте, доведіть, що ви знаєте», — ніби говорить вона.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні особливо гостро стоїть проблема виховання здорового способу життя, і ми це доводимо на наших уроках. Адже всім відомо, що здоров’я є найбільшою людською цін­ністю, яку, на жаль, багато хто почи­нає берегти, вже втративши значну частину подарованого природою скарбу. Недарма в народі кажуть: за гроші здоров’я не купиш. Вам потріб­но зробити правильний вибір, щоб жити цікаво, вміти організовувати своє дозвілля, відмовившись від шкід­ливих звичок.

Здоров’я це ранок

Зі свіжим повітрям.

Це сонце, що гріє ласкаво й привітно.

Здоров’я це смак свіжих ягід

    дозрілих,

Це спорт, що дає нам наснагу

     та силу.

Та тільки на цьому шляху пам’ятай:

Цурайся цигарки, від чарки тікай.

І знай, любий друже,

    у цьому житті

   Чи бути здоровим вирішуєш ти!

Тож сьогодні ми узагальнимо знан­ня, здобуті під час вивчення теми «Соціальна складова здоров’я. Звички і здоров’я».

Які питання, на вашу думку, по­трібно розглянути? (Учні пропонують.)

Приклади:

—   У чому полягає шкідливий вплив на організм куріння, алкоголю, нар­команії?

—   Як суспільство бореться з нега­тивними звичками?

—   Чому люди курять, п’ють, вжи­вають наркотики?

Отже, ви повинні обґрунтувати  за­лежність стану здоров’я підлітка від шкідливих звичок і показати  переваги здорового способу життя.

III. Перевірка знань, умінь і навичок

Робота зі схемою

Учитель. Важливо зрозуміти, що серйозною проблемою підлітків є шкідливі звички та їхній негативний вплив на здоров’я.

У своєму житті людина може йти двома шляхами: один веде до здоров’я, інший — від нього.

Давайте спробує­мо визначити ваш шлях у житті.

Зробимо це у вигляді схеми.

Таким чином, здорова людина оби­рає шлях до здоров’я і корисні звички, а шкідливі звички псують здоров’я.

1) Профілактика куріння. 1)   Інформація для роздумів (слайдове шоу, 1-й слайд — «Не курити»):

  • Горобці гинуть, коли до їхнього дзьоба піднести скляну палицю, змо­чену нікотином.
  • Людина може загинути від 2-3 крапель нікотину
  • У Франції після проведення кон­курсу «Хто більше викурить цигарок» два переможці, які викурили по 60 цигарок, померли, решта учасників з тяжким отруєнням потрапили до лі­карні.

2) Робота в групах

Перед учнями картки із завданням для обговорення і варіанти відповідей (табл.). Потрібно вибрати правиль­ний варіант відповіді та обґрунтувати свій вибір.

  Від здоров’я
     
Куріння  
 

 

 
   
Вживання алкоголю  
 

 

 
   
   
Вживання наркотиків    

До здоровя

Відсутність шкідливих звичок

Режим навчання та відпочинку

Раціональне харчування

Спорт, зарядка

Шлях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для обговорення Варіанти відповідей
1. Визначте причини, з яких людина курить •  Цікавість.

•  Наслідування дорослих.

•  Приклад батьків.

•  Наслідування героїв кінофільмів.

•  Бажання бути старшим, самостійним.

•  Це модно, красиво.

•  Бажання звернути на себе увагу.

•  Щоб схуднути

2. Назвіть чинники, які сприяють поширенню тютюнокуріння •  Рекламні щити цигарок.

•  Дорослі не забороняють дітям курити.

•  Не роз’яснюється шкода куріння.

•  Продаж дешевих цигарок уроздріб

3. Запропонуйте засоби боротьби з тютюнокурінням •  Заборонити рекламу тютюнових виробів.

•  Заборонити продаж цигарок дітям.

•  Роз’яснювати шкоду куріння для здоров’я.

•  Встановити штрафи за куріння у недозволених місцях.

•  Не брати курців на роботу.

•  Виховувати переконання, що курити соромно

4. У чому полягає шкідливий вплив куріння на внутрішні органи людини? •  Дим цигарок містить 1200 шкідливих речовин.

• Нікотин досягає клітин мозку за 7 с. Він призводить до звуження кровоносних
судин, зменшення кількості кисню, ураження зору, шлунка, легень, нервової
системи.

•  Канцерогенні смоли, які входять до складу цигарок, викликають запалення
слизових оболонок дихальних шляхів, унаслідок чого легені залишаються
незахищеними перед інфекціями.

• Радіоактивний полоній викликає ракові пухлини, лейкози, нервово-психічні розлади

5. Як реклама заохочує людей до куріння? У рекламі бачимо:

•  красиві пачки;

•  молодих, гарних, життєрадісних людей;

•  людей, які завжди курять із задоволенням;

•  здорових людей

 

3. Експеримент із демонстрацією роботи серця

Учні схрещують руки на грудях і трохи надавлюють на грудну клітку, дихаючи в такому поло­женні 3—5 хв. Дихати важко через недостатність кисню. Під час ку­ріння також спостерігається кис­невий голод і відбувається пере­вантаження всієї серцево-судинної системи.

2. Профілактика вживання алкоголю.

Учитель. Анкетуванням було ви­явлено, що 80 % вживають спирт­ні напої для поліпшення настрою, 31 % — для полегшення спілкування, ще 31 % — для зняття нервового напруження.

1)   Бесіда

—  У чому полягає шкідливість вживання алкоголю?

(Відповідь. Більш ніж 30 % алко­голю затримується у нервових клітинах головного мозку, які станов­лять лише 2 % маси тіла людини. Внаслідок одного сильного сп’я­ніння гине до 20 тис. клітин голо­вного мозку.)

—  Чим алкоголь схожий на інші наркотики?

(Відповідь. Викликає психічну і фі­зичну залежність, руйнує роботу клі­тин мозку.)

—  Чи є алкоголь продуктом харчу­вання?

(Відповідь. Алкоголь не є продук­том харчування. Він не містить жод­них поживних речовин, без яких ор­ганізм людини не може існувати повноцінно.)

2)   Робота з підручником

Завдання За допомогою підручника дайте відповіді на запитання:

—Що спонукає підлітка до вжи­вання алкоголю?

—Чому люди, знаючи про шкідли­вий вплив алкоголю на організм, сві­домо його руйнують?

—Чому, на вашу думку, людина з алкогольною залежністю втрачає ду­ховність?

—Який висновок можна зробити зі статті «Як бути» (с. 70)?

—Чому навіть невеликі дози спирт­ного викликають у підлітка сильне отруєння?

(Обговорення відповідей.)

 

3. Профілактика наркоманії.

1)   Робота в групах

Учитель. Нікотин і алкоголь — це не єдині наркотичні речовини, що існують у природі. Чай, кава також містять наркотичну речовину — ко­феїн. Але є заборонені наркотики, такі як героїн, кокаїн, гашиш. Нар­команія — значно більше лихо, ніж інші шкідливі звички.

Завдання

Розробити варіант відмови на про­позицію спробувати наркотичні речо­вини. Обов’язковою умовою є поча­ток фрази: «Ні, дякую, тому що…» (Робота в групах.)

Ситуація 1. Ти втомлюєшся від уроків, батьків дратує, що шкільні за­вдання ти виконуєш неохайно, недба­ло або й зовсім не виконуєш. Друзі-однолітки запропонували розслабитися за допомогою наркотику.

Ситуація 2. На вечірці твої одно­літки починають курити «травку». Якщо ти не спробуєш разом із ними, ризикуєш стати «білою вороною».

Ситуація 3. Ти потрапив у ком­панію старшокласників, спілкування з якими вважається престижним. Але на одній з таких зустрічей тобі пропо­нують ввести наркотик через шприц.

Ситуація 4. Ти випадково дізнався, що твій старший брат вживає нарко­тики. Він приховує це від батьків. Ти його дуже любиш.

Ситуація 5. У школі з’явилися учні, які почали бавитися наркотиками. Твій друг запрошує до участі.

(Презентація варіантів відмови кожної групи.)

Учитель. Медики стверджують: здоров’я людини на 10 % залежить від спадковості, на 5 % — від роботи ме­диків, решта 85 % — у руках самої лю­дини. Отже, ваше здоров’я залежить від ваших звичок.

2) Аукціон «Продається шкідлива звичка» (випереджальне домашнє за­вдання)

1-ша група продає, 2-га купує, але для цього використовує свій життє­вий девіз щодо згубних звичок.

 

4. Пропаганда здорового способу життя.

Учитель. Відомо, що куріння, ал­коголь, наркоманія вкорочують жит­тя. Хоча, звичайно, бути здоровим, мати здорові звички ще не означає жити довго. .

—  А зараз спробуємо показати пе­реваги здорового способу життя, використовуючи домашні завдання «Моя улюблена справа» і «Чим я зай­маюся у вільний час».

(Учні об’єднуються в групи за інте­ресами й показують малюнки, виши­ванки, вироби з бісеру, фотографії, в’язання тощо.)

Висновок. Сьогодні ми з вами гово­рили про алкоголь, куріння, нарко­манію — шкідливі звички, які не­гативно впливають на людину, вбивають високі почуття, гідність, самодостатність, сором, сумлінність, а головне — силу волі. Але ви переко­нали всіх, що є і здорові звички, які допомагають зміцнювати пам’ять, увагу, виховувати силу волі, замислю­ватися над результатами власних вчинків, прислуховуватися до порад, самовдосконалюватися.

—  Наша робота на уроці не була марною. Все, про що ми говорили, занесли до «Шпаргалки для підлітка», яку кожен із вас зараз отримає і може доповнювати.

IV.  Рефлексія уроку, підбиття під­сумків

Бесіда

—Як ви розумієте девіз нашого уроку?

—Що ми обговорювали на уроці?

—Чи досягай результатів ви осо­бисто і клас загалом?

—Чи сподобався вам урок, які у вас виникли емоції?

—  Що не сподобалося і чому?
(Кожна група складає з елементів

квітку.)

Учитель аналізує емоційний стан учнів і результати роботи (аналіз кар­ток груп).

V.   Домашнє завдання

Підготуватися до тематичної атес­тації.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Звички і здоров’я (294.0 KiB, Завантажень: 5)

завантаження...
WordPress: 22.96MB | MySQL:26 | 0,442sec