ЗОНА СТЕПУ. ГП, МЕЖІ І РОЗМІРИ, ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРИРОДНИХ УМОВ. НЕСПРИЯТЛИВІ ПРИРОДНІ ПРОЦЕСИ. ПОДІЛ НА ПІДЗОНИ. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ. СКЛАДАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДНИХ ЗОН І КРАЇВ УКРАЇНИ (ЗА ВИБОРОМ)

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки:

 • Порівнювати зональні особливості степу з іншими зонами
 • Характеризу вати взаємозв’язки між компонентами природи у природній зоні
 • Наводити приклади природоохоронних територій
 • Розпізнавати географічне положення, межі зони, підзон
  • Оцінювати вплив господарської діяльності людини на природні особливості зони степу

Обладнання: підручник, атласи, мультимедійна презентація теми в схемах, електронний атлас «Географія України» , карти, гербарій, картини природи, таблиці, географічні описи природи

Ключові поняття:

 • Степ
 • Засолення
 • Солончаки та солоді
 • Вторинне засолення
  • оазис

Хід уроку:

1 урок

І. Організаційна частина. Мотивація.

ІІ. Захист міні – проекту «Степ : сучасність, проблеми та перспективи»

 1. Презентація учнями теми, виступи по окремих питаннях.
 2. Обговорення , корекція, узагальнення та систематизація матеріалу поданого учнями.
 3. Виставка картин та інших матеріалів, що підготовили учні для характеристики зони.

Підсумки Рефлексія

 

2 урок

І. Організаційна частина. Мотивація.

ІІ. Створення ситуації успіху Фронтальна бесіда з учнями .

 1. які зони виділяють в межах рівнинної частини України?
 2. Чим обумовленні їх межі?
 3. Характерні особливості природних компонентів : геологічної будови, рельєфу, клімату, вод, органічного світу, ґрунтів.
 4. Які природні області, краї виділяють в зонах? Чому?
 5. Які ФГП спостерігаються в зонах?
 6. Чи збереглися в зонах природні ландшафти? Чому?
 7. Які тут вживаються заходи по раціональному природокористуванню?

 

ІІІ. Практична робота 6 Складання порівняльної характеристики природних зон

і країв України (за вибором)

(за практикумом)

Підсумки Рефлексія Д\з підготуватись до захисту проекту «Українські Карпати»

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,323sec