Значення хімічних процесів у природі

Тема. Значення хімічних процесів у природі.

Мета: дати загальну характеристику окремим хімічним процесам, що відбуваються у природі, навчити учнів вільно науково-грамотно мислити, розвивати вміння критично мислити, формувати компетентності: інформаційну, продуктивної творчої діяльності, комунікативну, самоосвітню та саморозвитку.

Тип уроку: формування та вдосконалення вмінь та навичок.

Форма проведення: рольова гра у вигляді прес конференції.

Девіз: Навчитися думати  можна лише міркуючи самостійно.( Міхай Емінеску).

 

Хід прес-конференції.

І. Організаційна частина.

1. Перед учнями – учасниками прес – конференції – таблички:

А) «Спеціалісти з питань фотосинтезу»

Б) « Природодослідники процесів повільного окиснення»

В) «Спеціалісти з питань обміну речовин в живих організмах»

2. Виставка використаних джерел інформації.

3. Таблиці, схеми, слайди.

ІІ. Вступне слово вчителя (мета і питання прес – конференції)

Питання прес – конференції:

1.Фотосинтез як природний хімічний процес: суть та значення.

2.Явище повільного окиснення в природі.

3.Обмін речовин в живих організмах: суть та значення.

ІІІ. Основна частина конференції.

Доповідачі виступають за встановленим регламентом – не більше 5 хвилин кожен.

Решта учасників – «журналістів» у ході виступів ставлять запитання до доповідачів. Друга частина уроку, тобто питання і відповіді – до 20 хвилин.

(див додаток №1, №2, №3).

ІV. Підбиття підсумків учителем, оцінювання кращих виступів.

V. Закріплення

Проведення вікторини (див. додаток №4).

  Додаток №1.

       Фотосинтез як природний хімічний процес: суть та значення.

У 1753 році Ломоносов зробив одне з найважливіших відкриттів ХVІІІ сторіччя – явище живлення рослин з повітря. Однак для того, щоб це відкриття стало науковою істиною, потрібно було ще понад століття пошуків і праць багатьох учених різних країн світу. Це величне явище природи пізніше одержало назву фотосинтезу, тобто процесу створення зеленими рослинами складних органічних речовин (вуглеводів) з неорганічних (вуглекислого газу і води) з допомогою світлової енергії.

К. А. Тімірязєв розкрив одну з найбільших таємниць природи, відповівши на питання: «Чому і для чого рослини зелені?» Відповідно до законів фізики і хімії, в їх організмі утворюється особлива зелена речовина – хлорофіл. Вчений довів, що зелена речовина листків – хлорофіл – є посередником між Сонцем і життям на Землі. З цього приводу вчений писав «Колись, десь на землю впав промінь Сонця, але він упав не на безплідне каміння, а на стеблинку паростка пшениці, або, точніше, на хлорофілове зерно. Ударившись об нього, промінь згас, перестав бути світлом, але не зник. Він лише витратився на внутрішню роботу».

Фотосинтез відбувається у дві фази – світлову та темнову. У першій фазі відбувається розщеплення молекул води. При цьому утворюються Йони Гідрогену, молекулярний кисень та запасається енергія у вигляді особливої речовини АТФ. У темнову фазу Гідроген з’єднується з вуглекислим газом, при цьому витрачається енергія АТФ.

Сумарне рівняння процесу фотосинтезу в зелених рослинах має такий вигляд:

6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 +  2

Щорічно завдяки фотосинтезу на Землі синтезується близько 150 млрд.тонн вуглеводів і виділяється понад 200 млрд. тонн вільного кисню, який забезпечує дихання всіх організмів. Крім того , під дією космічних променів кисень перетворюється на озон , утворюючи озоновий шар атмосфери. Він поглинає короткохвильові космічні ультрафіолетові промені, які згубно впливають на все живе на нашій планеті.

 

 

Додаток №2.

                               Повільне окиснення в природі.

Взаємодія речовин із киснем не завжди супроводжується горінням, але при цьому завжди виділяється теплота. Такі процеси називаються повільним окисненням. У кам’яновугільних шахтах завжди, незважаючи на  посилену вентиляцію, спостерігається підвищений вміст вуглекислого газу, який утворюється там за рахунок повільного окиснення вугілля. Металеві вироби з часом темнішають, оскільки більшість металів повільно окислюється на повітрі навіть при звичайній температурі. Повільне окиснення гною використовується як джерело енергії в парниках.

Повільне окиснення відбувається в організмі людини, рослин, тварин. Теплота, що при цьому виділяється , розсіюється у довкіллі. А якщо теплота не відводиться, то живий організм хворіє і може загинути.

В разі повільного окиснення речовин і матеріалів на виробництві, якщо теплота не відводиться, температура підвищується так, що може відбутися самозаймання – повільне окиснення переходить у горіння. Це може спричинити пожежу. Тому на виробництвах забороняється збирати в купу промаслені матеріали, щоб не сталося самозаймання.

 

Додаток №3.

Обмін речовин в організмі.

   Біохімічні процеси, які відбуваються в організмі охоплюють хімічні перетво-рення білків, жирів, вуглеводнів, що надходять в організм у вигляді їжі. Всі ці процеси протікають з участю великої кількості ферментів. В клітинах ор-ганізму одночасно з процесами розпаду складних органічних речовин ідуть процеси синтезу білків, жирів, вуглеводнів. Реакції розпаду та синтезу органічних сполук, хоча і протилежні та в живих організмах вони взаємоповязанні і невіддільні один від одного, становлять два боки єдиного процесу обміну речовин.

Для життєдіяльності клітини, її росту, функціонування, синтезу органічних речовин необхідна енергія .Основним джерелом для отримання енергії в клітинах є глюкоза. Якщо у клітину потрапляє не глюкоза, а інший вуглевод, то він перетворюється на глюкозу.

У цьому процесі високомолекулярні органічні сполуки перетворюються на прості органічні і неорганічні. Процес цей дуже складний і зводиться до трьох етапів.

Перший етап проходить поза клітиною в процесі травлення, коли складні органічні сполуки розщеплюються на більш прості: жири – на гліцерин і жирні кислоти; білки – на амінокислоти; вуглеводи полісахариди – на моносахариди. Цей процес супроводжується вивільненням невеликої кількості енергії, яка розсіюється у вигляді тепла.

Другий етап відбувається з участю ферментів під впливом яких утворенні речовини включаються в подальший процес розщеплення без участі кисню.

Розщеплення глюкози має назву гліколіз.

Третій етап – повне або кисневе розщеплення. Це ряд послідовних реакцій

Кожна з яких відбувається з участю певного ферменту. Проміжні реакції розщеплення молочної кислоти до кінцевих продуктів ( вуглекислого газу і води) ідуть з виділенням енергії. Спрощена схема перетворень має вигляд: глюкоза – молочна кислота – вуглекислий газ і вода.

          Додаток №4.

Вікторина

1.Процес утворення органічних речовин рослинами….( фотосинтез)

2.Для протікання фотосинтезу необхідна ………енергія ( сонячна)

3.В живому організмі білки розпадаються на ……….; жири на………..;вуглеводи на…………( амінокислоти, гліцерин і жирні кислоти, глюкозу)

4.Процес розщеплення глюкози називається……..(гліколіз)

5.Кінцевими продуктами розпаду органічних речовин є………(вуглекислий газ і вода)

6. Взаємодія речовин із киснем з виділенням теплоти назива-ється……….(повільним окисненням)

7.Джерелом тепла у парниках часто є реакція……..(повільного окиснення гною)

8.На виробництві повільного окиснення часто приводить до виникнення …..(пожеж)

9. Сумарне рівняння процесу фотосинтезу в зелених рослинах має такий вигляд……(6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2)

10.Назвіть імя вченого, який довів, що зелена речовина листків – хлорофіл – є посередником між Сонцем і життям на Землі. (К.А. Тімірязєв)

11.Явище живлення рослин із повітря відкрив…….(М.В. Ломоносов)

12.Живі організми від шкідливих ультрафіолетових променів захищає шар …..(озону).

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

67 (17.6 KiB, Завантажень: 55)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,317sec