Значення білків у життєдіяльності організмів та промисловості

Тема: Значення білків у життєдіяльності організмів та промисловості.

Мета:наголосити на великому значенні білків у життєдіяльності живих організмів та у промисловості;розширювати знання про єдність живої і неживої природи; показати унікальність білків як основної речовини в живих організмах;розвивати вміння добувати та узагальнювати нову інформацію;виховувати інтерес до вивчення хімії та біології.

Обладнання: портрети вчених, таблиці , діаграми, малюнки.

Форми і методи роботи: словесні, демонстраційні, дослідницько-наукові

Хід уроку

І Організаційний момент Вітання, налаштування на роботу

ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда за питаннями
1. Які речовини називають білками? Як їх класифікують (за будовою, за формою)?
2.Які речовини називають амінокислотами? Яка їхня будова? Які амінокислоти ми називаємо замінними, а які незамінними?
3. Як утворюються поліпептидні ланцюги?
4. Які ви знаєте структури білків?

5. Які функції виконують білки?

6. Як можна довести наявність білків у харчових продуктах,у виробах із вовни та шовку?

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.Вчитель.Білки – основний матеріал, з якого побудований живий організм. Немає жодного живого організму рослинного чи тваринного, в якому білки не виконували би життєвоважливі функції. Запас усіх білків у живих організмах повинен постійно поповнюватися, тому білки – найважливіші поживні речовини. Харчова цінність білків залежить від їхнього складу, тобто від вмісту в них незамінних амінокислот; звичайно тваринні білки вважаються для людини важливішими, ніж рослинні.

Проведення лабораторного досліду. Виготовлення білкового клею . Виготовлення пластмаси із білка.( За інструктивною карткою)

 

Колективна робота.

Учні зачитують повідомлення (реферати ) на теми, що були дані на попередніх уроках.

1)Значення синтетичних білків.

2)Методи синтезу білка.

3)Синтез білків у клітинах живих організмів.

4) Роль білків у житті людей,рослин і тварин.

5)Білковий обмін рослинних і тваринних організмів.

6)Білкова їжа в раціоні людини.

7)Роль пептидів у живих організмах.

8)Роль білків у життєдіяльності людини

9)Де містяться білки та наскільки вони корисні?

Презентація «М`ясо: їсти чи не їсти?».

ІУ.Узагальнення і систематизація знань. У вигляді бесіди за питаннями.

  • Які хімічні власт. мають білки? До якого класу орг. речовин їх можна віднести?
  • Що таке «денатурація» та які чинники призводять до неї?
  • Які функції виконують білки в організмі?
  • Як можна визначити, які продукти містять білок?
  • Які продукти містять білки?
  • Чи корисні білки дітям та спортсменам?
  • Наведіть свої «за» та «проти» вегетаріанства.

 

У.Підсумок уроку.Оцінювання роботи учнів на уроці.

УІ.Домашнє завдання.

1.Вставте необхідні слова.

Внаслідок дефіциту …(а) вугле­водів; б) білків; в) жирів) у раціо­нах тварин відбувається велика пе­ревитрата кормів. Щоб цього не сталося, треба значно збільшити виробництво..

(а) вуглеводів; б)  білків; в)     жирів

за рахунок посіву …

а) жита; б)       кукурудзи; в)      гороху; г)  люцерни; д)конюшини; є) проса; є) гречки

2. Прорекламуйте білкові речовини.

 

Матеріал до уроку

Білки як компонент їжі

Білки є основним корисним компонентом нашої “їжі. Висока цінність є наслідком тієї величез­ної ролі та різноманітних біоло­гічних функцій, які вони викону­ють у нашому організмі. Частина розчинних глобулярних білків слу­гує для підтримки осмотичного тиску.

Потреба людини в білках зале­жить від її віку, статі, характеру трудової діяльності. В організмі дорослої людини має бути баланс між кількостями білків, які над­ходять і виділяються продуктами розпаду. У зрілому віці у здорової людини існує нітрогенна рівнова­га; кількість Нітрогену, що одер­жана з білками їжі, дорівнює кількості Нітрогену, що виділяєть­ся з організму. В молодому організмі йде накопичення білко­вої маси, утворюється ряд по­трібних сполук, тому нітрогенний баланс є додатнім — кількість Нітрогену, що поступає в організм, перевищує кількість Нітрогену, що виділяється з ньо­го. У людей похилого віку нітро­генний баланс від’ємний. З їжею надходить білка менше, ніж виді­ляється з продуктами розпаду. Три­валий від’ємний баланс призводить до загибелі організму.

Незамінні амінокислоти, що містяться в білках у мінімаль­них порівняно з потребами кількостях, визначають біологі­чну повноцінність білка. Потре­ба у незамінних амінокислотах також різна і значною мірою залежить від фізіологічного ста­ну організму.

Під час вагітності підвищуєть­ся потреба у триптофані та лізині; у немовлят — у триптофані та ізо­лейцині. Особливо підвищується потреба у незамінних амінокисло­тах після великих втрат крові, опіків, а також під час інших про­цесів, що супроводжуються реге­нерацією тканин.

Потреба організму в окремих амінокислотах різна, а тому існує співвідношення амінокислот, яке найповніше відповідає його функ­ціональним потребам. Це співвідно­шення розглядається як оптималь­не. Деякі автори умовно назива­ють його «ідеальним білком».

Відсоткове співвідношення вмісту будь-якої амінокислоти до значення, встановленого стандар­том, називається амінокислотним скором. Дисбаланс незамінних амі­нокислот (тобто відмінність амі­нокислотного скора від 100 %) свідчить про зниження біологіч­ної цінності білка.

Інсулін.

Цей простий білок складається тільки з амінокислот. Функціональна роль інсуліну многопланова. Він знижує зміст цукру в крові, сприяє синтезу глікогену в печінці і м’язах, збільшує утворення жирів з вуглеводів, впливає на обмін фосфору, збагачує клітки калієм. Регуляторною функцією володіють білкові гормони гіпофіза – залози внутрішньої секреції, зв’язаної з одним з відділів головного мозку. Він виділяє гормон росту, при відсутності якого розвивається карликовость. Цей гормон являє собою білок з молекулярною масою від 27000 до 46000.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

24 Значення білків у життєдіяльності організмів та промисловості (18.1 KiB, Завантажень: 5)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,425sec