Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-)

Тема. Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-)

Мета: поглибити знання про засоби словотворення в українській мові; виробити навички правильного написання та вимови іменників із суфіксом -ин(а), утворених від прикметників на -ський, -цький; формувати вміння правильно писати та вимовляти прикметники, що мають буквосполучення -чн, -шн-; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати усну та письмову мову учнів; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку:    засвоєння нових знань.

Хід уроку

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Лінгвістична гра «Так чи ні».

Якщо твердження правильне, дайте відповідь «Так», якщо твердження хибне, дайте правильну відповідь.

  • Твірне слово для слова підземний – земля;
  • слово неправда утворене способом складання;
  • словотвірний ланцюжок легкий – легко –легкість – полегшення є правильним;
  • слово викладати є твірним, а виклад – похідним від нього.

 

Графічний диктант.

Намалюйте схеми до прочитаних вчителем слів.

Прехороший, наддніпровський, сестриченька, землемір, кенгуру, гайок, спортклуб, пролісок.

 

Самостійна робота.

Спишіть. Визначте, у якій колонці різні слова одного кореня, а в якій — різні форми одного й того ж слова. Чому ви так вважаєте? Слова, що належать до спільнокореневих, розберіть за будовою. Скажіть, яким способом утворено кожне слово.

 

День Ніч
дня ніченька
днем нічник
днів ночувати
днями ночувальник
дні заночувати
дням переночувати

 

 

Повідомлення теми, мети, завдань уроку; мотивація навчальної діяльності учнів.

Засвоєння нового матеріалу. Виконання системи завдань.

Дослідження-спостереження.

З’ясуйте,  які зміни відбуваються при творенні іменників за допомогою суфікса –ин. Запишіть групи приголосних, що чергуються.

Вояцький – вояччина, волоський – Волощина, вінницький – Вінниччина.

 

Слово вчителя.

При творенні іменників із суфіксами –ин(а) від прикметників на –ськ(ий),          -цьк(ий) спостерігаються такі зміни:

-ськ-            -шч- (херсонський – Херсонщина);

-цьк-            -чч- (німецький – Німеччина).

У словах, утворених від іменникових основ, що закінчуються звуками  к  ,   ч   ц   , перед суфіксом –н- вони змінюються на    ш  або  ч   . На письмі в обох випадках виступає літера ч: безпека – безпечний, серце – сердечний.

 

Проблемне питання.

Поясніть, чому в наведених нижче прикладах зміни приголосних треба вважати винятками.

Рука-рушник, рушниця. Рік-торішній. Сонце-соняшник. Мірка-мірошник. Кременчук-кременчужець. Бунчук-бунчужний.

 

Творче завдання.

Наведіть власні приклади слів, у яких відбувається чергування приголосних. З п’ятьма словами складіть зв’язний текст. Дайте йому назву.

 

Дослідження-конструювання.

Замініть назви областей України одним словом і запишіть речення з утвореними словами до зошита. Підкресліть орфограми.

Дніпропетровська область України відома своїми досягненнями у галузі промисловості. Коли закордонні туристи відвідали Чернігівську область, вони були зачаровані її красою. Сумська область у свій час  стала одним із центрів туризму, адже це батьківщина одного із Президентів України. Українці усюди однакові — і в Харківській області, і в Житомирській, і в Рівненській, і в Херсонській — це доб­розичливі, веселі, працьовиті люди, які безмежно люблять свій край.

 

Словникова робота.

Від якого слова, на вашу думку, утвори­лося слово вдячний? Утворіть від похідного слова якомога більше слів.

 

Фонетична розминка.

Запишіть слова Чернівеччина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чемеровеччина фонетичною транскрипцією.

 

Навчальний диктант.

Запишіть, підкресліть орфограми.

Уперше про цю українську землю як про цілісну державу згаду­ється у трактаті імператора Костянтина Багрянородного «Про управ­ління імперією» від 948-952 рр. Після того кордони нашої держави змінювалися. У XVII ст. Україна ототожнювалася з Київщиною, Чернігово-Сіверщиною, Волинню, Поділлям та Галичиною. Отже, у цей період Україна розумілася на заході від Сяну та пониззя Західного Бугу, па північному сході — по Новгород-Сіверщині до Стародуба, на півдні — по кордонах Черкащини, Уманщини, Брацлавщини (З енциклопедії).

 

Рубрика «Культура мови». Поясніть значення слів цінний, ціновий. Складіть із ними речення.

Довідка для вчителя.

Багатозначність слова цінний реалізується через таке тлумачення

1)    «який має ціну,  вартість» {цінні папери, листи, бандеролі),

2)«який коштує дорого, має велику вартість» (цінні речі, подарунки, прикраси; цінна колекція); 3) «який має важливе значення» (цінна інформація, ідея, цінний свідок, цінні кадри). В економіці та фінансовій справі послуговуються словом ціновий (цінова політика, ціпова вій на, ціновий метод, ціновий спектр, цінові зрушення).

 

Пiдсумок уроку. Рефлексiя.

Продовжте речення.

На уроці я дізнався…

Новим для мене було….

 

Домашнє завдання.

Скласти невеликий твір-розповідь з елементами опису місцевості України, де вам доводилося бувати. Використати іменники, у яких відбулися зміни при творенні від прикметників із суфіксами –ськ-, -цьк-.

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,329sec