Зміни приголосних при творенні прикметників із суфік­сами -зьк-, -цьк-, -ськ- та іменників на -цтв(о), -зтв(о), -ств(о)

Тема. Зміни приголосних при творенні прикметників із суфік­сами -зьк-, -цьк-, -ськ- та іменників на -цтв(о), -зтв(о), -ств(о)

Мета уроку: поглибити знання учнів про засоби словотворення в українській мові; виробити навички правильного напи­сання та вимови прикметників із суфіксами -зьк-, -цьк-, -ськ- та іменників на -цтв(о), -зтв(о), -ств(о); збагачувати словниковий запас учнів; розвивати усну та письмову мову учнів; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку:     засвоєння нових знань.

Хід уроку

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Опитування.

 • Які способи словотворення існують у сучасній українській мові?
 • Розкажіть про відомі вам випадки чергування приголосних.
 • Які зміни відбуваються при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький?
 1. Словниковий диктант. Запишіть слова, підкресліть орфогра­ми (учитель вибірково перевіряє).

Молочний, Донеччина, Черкащина, Київщина, Туреччина, пшенич­ний, Хмельниччина, Житомирщина, рушник, Одещина, Гуцульщина, мірошник, Дніпропетровщина, місячний, чорничний, соняшник.

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою i завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Робота з підручником.

Опрацюйте теоретичний матеріал про зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфік­сами -зьк-, -цьк-, -ськ- та іменників на -цтв(о), -зтв(о), -ств(о).

 

Творча робота в парах.

До кожного правила доберіть 2-3 власні приклади і запишіть їх. Уведіть новоутворені слова в прості речення, ускладнені звертаннями та вставними словами.

 

Творче конструювання.

Від поданих слів утворіть іменники або прикметники за допомогою суфіксів –ськ-, -ств-. Підкресліть орфограму, обґрунтуйте свій вибір. У ліву колонку запишіть слова, у яких відбулося чергування приголосних, у праву – решту слів.

Свеса, Кролевець, боягуз, Хмільник, птах, товариш, Бахмач, Устилуг, гайдамаки, латиш.

 

Вибірковий диктант.

Прослухайте текст (цей текст можна читати, можна записати на дошці, роздрукувати на папері). Знайдіть слова, у яких відбувається чергування. Запишіть ці слова парами. Поясніть, у яких випадках відбувається чергування.

Вовки дуже хитрі, сильні та розумні звірі. Коли їм загрожує не­безпека, вони залишають неспокійне місце, забирають своїх малень­ких вовченят і йдуть шукати інше лігвище. Ці тварини мають прекрасний зір, слух і чуття. Вовки живуть цілими сім’ями — зграями. Тому інших тварин вони не бояться. Дітей вовки виховують удвох. Поки мама поряд із вовченям, дитинчата почуваються в безпеці. У цей час вовк-батько шукає їжу. Батьки навчають дітей своїх за­конів і правил полювання. В українських казках вовка називають «сіроманцем», «сірим». В основі цих назв — колір хутра тварини (З енциклопедії).

 

Робота на основі тексту

Прочитайте текст. Знайдіть у ньому слова, у яких відбулися зміни приголосних. Прочитайте ці зміни.

Зацвіли вишні, прокувала сива зозуля. Красно в садочку! Послався зелений барвінок, голубо зацвів; червоніє зірка; повився горобиний горошок; вовча ступа попустила широке листя; цвіте-процвітає мак повний, і сивий, і білий, і червоний; розкинувсь по землі синій ряст; розрослась зелена рута. Поміж тим квітом сама, як найкращий квіт, походжає Катря, походжає та з синього Дніпра ясних очей не зводить. А тільки зійде місяць та посипле іскорцями у темну воду, Катря вже під старою вербою на березі. Пильно дивиться вона, придивляється, чи не править тим човном ставний та любий козак. (Марко Вовчок «Максим Гримач»)

 

Домашнє завдання. Підготувати лінгвістичне повідомлення на тему «Зміни приголосних при творенні прикметників із суфік­сами -зьк-, -цьк-, -ськ- та іменників на -цтв(о), -зтв(о), -ств(о)». Виписати з орфографічного словника  5-6 відносних прикметників із суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк- та 5-6 іменників із суфіксами –ств(о), -зтв(о), -цтв(о). До кожного з виписаних слів дібрати твірне.

На наступному уроці удосконалюватимемо знання i вмiння учнів.

 

Пояснювальний диктант.

Прослухайте байку Г. Сковороди. Запишіть речення, у яких є слова, утворені за допомогою суфікса -ств-. Поясніть правопис цих слів.

Собаки та Вовк

В одного пастуха жили дві собаки. Були вони справжніми друзя­ми. Про них говорили не тільки селяни — про їхню дружбу дізнали­ся і звірі в лісі. Якось Вовк, почувши про двох друзяк, вирішив за­пропонувати їм своє товариство.

 • Дуже прошу, шановне панство, взяти мене за третього вашого товариша. Обіцяю вас поважати, того ж чекатиму і від вас.

Після цього Вовк розповів друзям про своїх предків, про їхній славний рід, про їхнє братство.

 • Я дуже подібний до вас, — говорив Вовк, — адже і голосом, і волосом я такий, як ви. Лише хвіст у мене лисячий та зір вовчий. А головне, нікому з нас не відомо, що таке боягузтво.

Усе, що говорив Вовк, було справжнім дивацтвом. Тому один пес сказав таке:

 • Авжеж, і голосом, і волосом ти такий, як ми, та й справді, не боїмося ми нічого. Але серце твоє від наших дуже відрізняється. Ми стережемо отари овець за скибочку хліба та мисочку молока, а ти шкуру з тварин дереш, і лише це тебе тішить. По-різному ми розуміємо, що таке справжнє багатство (За Г. Сковородою).

 

Словникова робота. Наведені нижче слова з попереднього тексту змініть так, щоб відбулося чергування приголосних. Підкресліть звуки, що чергуються.

Пастух, собака, дружба, мисочка, скибочка, молоко.

 

Розподільний диктант.

Від наведених нижче слів утворіть прикметники. Запишіть їх у таблицю. Прокоментуйте свій вибір.

-зьк- -цьк- -ськ-
     
     

 

Козак, ткач, словак, викладач, Бахмач, Буг,Париж, Криворіжжя, Одеса, Німеччина, чех, перекладач, юнак, товариш, чародійник, гайдамака.

 

Творче завдання.

 1. Розгадайте загадки. Від слів-загадок утворіть (по можливості) суфіксальним способом нові слова.
 • Маленький, сіренький на соняшник сів, надзьобався добре й далі полетів. 2) Б’ється молоток, поправляє вам садок. 3) У болоті плаче, а з болота не йде. 4) Довгі ноги і довгий ніс, по болоті ходить скрізь. 5) Швидко скрізь цей птах літає, безліч мушок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. 6) Біла латка, чорна латка, по дереву скаче. 7) Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі (Нар.тв.)

Довідка: горобець, дятел, кулик, лелека, ластівка, сорока, сова.

 1. Напишіть невеличку розповідь про необхідність збереження птахів.

 

Навчальний диктант.

Запишіть текст, підкресліть слова з вивченими на уроці орфограмами.

З давніх-давен люди шукали закономірності в природних явищах. Це було їм потрібно в найдавніші часи мисливства і збирання, щоб знати, в яку пору «брати» в природи дичину або рибу, ягоди або гри­би. Пізніше, у добу скотарства і особливо рільництва, люди стежили за природою ще пильніше. Адже від цього залежав урожай, а отже — добробут і навіть виживання племені.

Зараз і дитині відомо, що в природі існують різні цикли: добовий (ранок — день — вечір — ніч — ранок); місячний (молодик — повний місяць — затемнення місяця — молодик); річний (весна — літо — осінь — зима). Людство знає, що Земля крутиться, що є періоди зи­мового або літнього сонцестояння, сезони дощів або час весняних повеней (3 енциклопедії).

 

Рубрика «Культура мови».

Усно поясніть різницю між зна­ченнями слів кожної пари. Зі словами однієї пари складіть речення.

 1. Лікарський, лікувальний. 2. Декоративний, декораторський. 3. Документальний, документований. 4. Інтелігентний, інтелігент­ський. 5. Зрада, зрадництво.

Довідка для вчителя.

Лікарський, лікувальний: лікарський — «той, що стосується лікаря» (лікарський халат, лікарська практика); лікувальний — «той, що сто­сується процесу лікування» (лікувальні процедури, лікувальний масаж);

Декоративний, декораторський: декоративний — «такий, що при­значений для оздоблення, прикраси» (декоративний елемент, деко­ративний орнамент); декораторський — «який стосується декорато­ра» (людини, що викопує оздоблення) (декораторська кімната, декораторська техніка);

документальний, документований: документальний — «який є до­кументом, який ґрунтується на документах» (документальна по­вість, документальний фільм), документований — «обґрунтований документами» (добре документований нарис);

Інтелігентний, інтелігентський: інтелігентний — «розумово роз­винений, освічений, культурний» (інтелігентна людина, інтеліген­тна поведінка); інтелігентський — «який стосується інтелігента» (інтелігентські кола, інтелігентська розмова).

Зрада — зрадництво: зрада — «перехід на бік ворога» (зрада батьківщини), зрадництво — «поведінка, вчинки зрадника» (зрад­ництво товариша).

 

Вправа з ключем.

Утворіть похідні слова за допомогою суфікса –ськ(ий)  і запишіть у три колонки:

 • на –цький; 2) на –зький; 3) на –ський.

Смотрич, Волга, Здвиж, Одеса, Онега, Кавказ, Кагарлик, Губаха, Умань, Случ, Сканнерборг, Кореїз, Скалат, Сирець, Свитязь, Муреш, Сураж.

У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте пропущені три слова у вислові французького філософа М.Монтеня: «Ніколи не буває, щоб дві людини…. Про ту саму річ».

 

Підсумок уроку.

Домашнє завдання. Виконати вправу з підручника.

завантаження...
WordPress: 22.99MB | MySQL:28 | 0,322sec