Зміни приголосних при створенні відносних прикметників за допомогою суфіксів –ськ-, -ств(о), -цьк-, -цтв(о), -зьк-, -зтв(о)

Тема. Зміни приголосних при створенні відносних прикметників за допомогою суфіксів –ськ-, -ств(о), -цьк-, -цтв(о), -зьк-, -зтв(о)

Мета: показати зміни приголосних при творенні відносних прикметників; формувати вміння й навички учнів правильно використовувати в мовленні ці суфікси; виховувати мовленєву культуру учнів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

 Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Граматична розминка

Від наведених іменників утворити за допомогою суфікса –ськ- (и й)- відповідні прикметники.

Парубок, люд, молодець, ткач, Кавказ, Париж, Прага, француз, боягуз, Люксембург, Запоріжжя, Мадрид, Гамбург, загарбник, Галич. Товариш, бідняк, козак, Рига, Кривий Ріг, грек, чех, брат.

Повідомлення теми, мети, завдань уроку; мотивація навчальної діяльності учнів.

Засвоєння нового матеріалу. Виконання системи завдань.

Запишіть  утворенні слова, виділивши за поданим зразком твірні основи та словотворчі суфікси.

Вимога – вимогливий.

Малий – малуватий, маленький,малесенький, малісінький, малюсінький.

 

-ськ-

-уват (юват)-

-еньк-

-есеньк-

-ісіньк-

-усіньк-

-енн-

 

-ав (яв)-

-ан (ян)-

-аст (яст)-

-ин-

-ист

-ів-

-лив-

-ічн-

-н-

-ськ-

Кучері, район, осінь, море, брат, Галя, герой, плечі, губи.

Чорний, зелений, добрий, здоровий, довгий, гарний, Гадяч,

Запоріжжя, Буг, Калуга, Урал. Синюватий,  поганющий,

височенний, круглесенький, гарнюсінький, тракторний,

денний, тіснуватий, талануватий,  вертлявий, балакучий,

колючий, дзвінкий, тутешній.

 

 

Поясніть написання прикметників.

Як змінюються кінцеві приголосні твірної основи  при

творенні   прикметників за допомогою суфікса  -ськ- ?

Висновок: у прикметникових суфіксах -еньк-, – есеньк-, -ісіньк-, -усіньк-,           (-юсіньк-) після н завжди пишеться  ь (м’який знак): рівненький, тоненький, жовтісінький, тонюсінький.

Утворіть слова за допомогою суфікса -ськ-, -цьк-, -зьк-. Записшіть їх.

Товариш, чех, латиш, черкес, волох, ткач, студент, люд, інтелігент.

Запоріжжя, Кременчук, Гадяч, Череповець.

Пояснення вчителя.

У суфіксі -ськ-, (-цьк-, -зьк-) після с, ц, з завжди пишеться ь: дніпровський, лохвицький, кавказький.

У прикметниках, утворених за допомогою суфікса -ськ- від іменникових основ з суфіксами -ент-, -ист-, спрощення приголосних спостерігається у вимові, а на письмі пишеться буква т: студентський, туристський.

Увага!

У прикметниках, утворених за допомогою суфікса -ськ- від слів, що закінчуються на д, зміни приголосних спостерігаються у вимові, а на письмі зберігається буква д: людський.

 

Пояснювальний  диктант.

Театр має дуже давню історію. Вчені вважають, що театральне мистецтво з’явилося у Старовиній Греції в Афінах. У цій країні багато століть тому почали відкривати майданчики з місцями для глядачів. У центральній частині майданчика актори танцювали та показували вистави трагічного чи комічного змісту. Акторами були тільки чоловіки ( вони  виконували й жіночі ролі). Одяг для акторів шили майстри , самі ж актори не показували свого обличчя – вони  одягали маски.


Підсумок  уроку. Рефлексія

Самостійна робота

Від поданих іншомовних слів утворіть прикметники . Поясніть значення прикметників.

Аскет, титан, педант, ботаніка, математика, готика, фізіологія, катастрофа, скептик.

 

Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал підручника. Виконати одну вправу.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,329sec