Здоров’я людини – найвища цінність

Тема. Здоров’я людини – найвища цінність.

Мета. Ознайомити учнів із визначенням понять «здоров’я», «здоро­вий

             спосіб життя»; визначити залежність здоров’я людини від

соціальних, кліматичних умов, зовнішніх факторів, впливу

шкідливих звичок; вихову­вати прагнення берегти своє здоров’я, як

найдорожчий скарб, вести здоро­вий спосіб життя.

Обладнання: виставка літератури з теми; прислів’я, записані на окремих аркушах;  магнітофон, фонова музика.

 «Головним скарбом життя є не землі, що ти завоював,

не багат­ства, що у тебе в скринях…

Головним скарбом життя є здоров’я,

 і щоб його зберегти, потрібно багато що знати»

 Авіцена

Хід заняття

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Вступне слово вчителя.

У всі часи люди особливу увагу звертали на своє здоров’я, піклувалися про нього, винаходили все нові й нові ліки від хвороб і способи зміцнити свій організм і залишатися бадьорими на довгі роки.

Здоров’я — головний життєвий скарб.

      1.1. Народна мудрість про здоров’я.

Знання нашого народу про здоров’я відобразилися в усній народній творчості: прислів’ях і приказках. Давайте пригадаємо і проаналізуємо їх.

 • •Здоров’я не купиш — його розум дарує.
 • •Як немає сили, то й світ немилий.
 • •Здоровому все добре.
 • •Подивися на вид, та й не питай здоров’я.
 • •Бережи одяг, доки новий, а здоров’я — доки молодий.
 • •Без здоров’я немає щастя.
 • •Весела думка — половина здоров’я.
 • •В здоровому тілі — здоровий дух.
 • •Хвороб безліч, а здоров’я одне.
 • •Бережіть здоров’я — його в крамниці не купиш.
 • •Тримай голову в холоді, а ноги в теплі — будеш вік жити на землі.
 • •Здоров’я входить золотниками, а виходить пудами.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1.1.Визначення поняття здоров’я.

Здоров’я — це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних вад. Основною метою здоров’я є повноцінне життя й активне довголіття.

Наші предки вважали, що хвороби людям приносять злі духи, або чорні сили (відьми, чаклуни). Ще хвороби пов’язували із карою богів, рятуючись від якої, люди намагалися задобрити їх дарами і жертвами.

Серед своїх богів давні греки з особливою шаною ставилися до бога лікування Асклепія та його доньок — Гігієї та Панацеї. Перша вміла запобігати захворюванням (звідси назва галузі медицини — гігієна), а дру­га лікувала та зцілювала людей (звідси вислів: «Панацея від усіх бід»).

Чи будемо ми здорові — великою мірою залежить від нас. Це підтверджують і дослідження вчених: серед чинників, від яких залежить здоров’я людини, яка проживає в цивілізованій країні в умовах миру за відсутності природних катаклізмів (землетруси, повені, засухи), приблизно 20 % припадає на економічні умови; 20 % — на спадковість і генетичні порушення; 10 % — на розвиток медицини і якість медичного обслугову­вання, а близько 50 % припадає на спосіб життя людини, на її ставлення до власного життя. Отже, наше життя в наших руках.

Ученими доведено, що людині відпущено для життя на землі від 150 ро­ків і далі. А чому ми живемо в кращому випадку 70 і вже в 50—60 років маємо десятки хвороб, які заробили через своє безвідповідальне ставлення до власного здоров’я, лінощі і небажання працювати над собою.

1.2. Компоненти здорового способу життя:

1.Заняття спортом, висока рухова активність.

2.Збалансоване харчування та дотримання режиму харчування.

3.Загартовування, яке особливо цінне в дитячі та юнацькі роки.

4.Сприятливий психологічний клімат у стосунках з людьми (тобто збе­реження психічного здоров’я, що є основою духовного життя).

5.Бережливе ставлення до природи.

6.Улюблена робота.

7.Відмова від шкідливих звичок.

1.3. Екологічні фактори.

Завдання кожної люди­ни — навчитися зберігати та зміц­нювати здоров’я, використовую­чи резерви організму, природні та соціальні фактори довкілля, досягнення науки та багатий на­родний досвід.

 Природні умови дов­кілля, екологічні фактори, які впливають на здоров’я, надзви­чайно різноманітні. Під впливом їх дії на організм у людини вини­кають пристосувальні реакції. Адже на людину, як і всі живі ор­ганізми, одночасно впливає бага­то умов неживої природи — абіо­тичних факторів. До них належать температура і вологість повітря, швидкість вітру, природна радіа­ція, шум, хімічні речовини повіт­ря, води і ґрунту. Наприклад, останній екологічний фактор дуже суттєвий, оскільки до складу жи­вих організмів входить близько 70 хімічних елементів. Надлишок чи дефіцит деяких хімічних елемен­тів може викликати серйозні по­рушення здоров’я.

Інша група екологічних фак­торів — біотичні. Це рослини, тварини, мікроорганізми, гриби. Людина потребує продуктів хар­чування тваринного і рослинно­го походження, залежить від пе­реносників та збудників різних хвороб.

На людину впливають і антро­погенні фактори, тобто фактори, викликані людською діяльністю: шуми, вібрація, штучна радіація, хімічне забруднення природного середовища тощо. Останнім часом через забруднення довкілля по­частішали пов’язані із цим захво­рювання. Так, шум погіршує са­мопочуття, настрій, знижує пра­цездатність людини, впливає на її психічний стан. Спостерігається також посилення бактеріального і вірусного забруднення середови­ща. Появі нових форм хвороботворних організмів сприяє хімічне  забруднення довкілля. Вірусне за­бруднення — причина виникнен­ня нових, невідомих раніше хвороб. Електромагнітні поля впли­вають на ріст і функції організму    людини.

Отже, кожна людина повинна знати, які фактори довкілля можуть пошкодити її здоров’я, а які — зміцнити і навіть покращити  його.

ІV. Закріплення та систематизація знань.

Хочу запропонувати вам дві загадки.

Загадка перша. У грецькій міфології була богиня здоров’я — молода кра­сива жінка. На її честь названо галузь медицини, що вивчає вплив на здо­ров’я людини та  всього, що її оточує. Назвіть ім’я цієї грецької богині здо­ров’я. (Гігія, вона ж Гігіея)

А наука? (Гігієна)

Загадка друга. Перебуваючи в Італії, Лев Миколайович Толстой поїхав по­дивитися руїни Помпеї. З цікавістю оглянув він і залишки помпейських споруджень, що служили римлянам місцем очищення, відпочинку й під­тримки здоров’я. Які оздоровчі спо­руди побачив Лев Толстой? (Басей­ни, римські лазні)

V. Домашнє завдання.

Які  правові документи про охорону здоров’я людини існують у законодавстві нашої країни?

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,331sec