Здібності

1. Поняття про здібності та обдарованість

2. Види здібностей

3. Фактори розвитку здібностей

Поняття про здібності та обдарованість

Здібності – це система властивостей особистості, що відповідає вимогам діяльності та забезпечує високі досягнення в ній.

Високу міру виявлення здібностей називають обдарованістю, що є кількісною характеристикою здібностей.


Обдарованістю – сукупність здібностей, які зумовлюють особливо успішну діяльність людини в одній чи кількох сферах, які вирізняють її серед інших людей, що виконують ту ж діяльність у тих же умовах.

Система психологічних ознак обдарованості дитини які об’єднуються у три блоки:

1. Уважність, зібраність готовність до напруженої роботи,

2. Потреба в праці та працьовитість

3. Швидкість мислительних процесів, висока продуктивність розумової діяльності на основі високого рівня володіння операціями мислення

Талантом – високий рівень здібностей людини до певної діяльності, який виявляється в оригінальності та новизні підходу, супроводжується досягненнями найбільш високих результатів у цій сфері.

Талант відрізняється від обдарованості наявністю вагомих яскраво індивідуальних результатів діяльності Обдарованість розуміється лише як можливість досягнень Талант -це створення нового в межах вже Існуючих шляхів І напрямів людського досвіду науки, техніки мистецтва

Геніальність – найвищий рівень здібностей, відкриття нових напрямків, шляхів у галузі наукових досліджень техніки, мистецтва (Пастер Гельмгольц, Рентген), 3) генії думки (філософи мислителі) 4) поети, артисти (не впливають на явища дійсності)

Види здібностей

Виділяють види здібностси за спрямованістю або спеціальністю

1) Загальні – охоплюють властивості особистості, які відповідають вимогам багатьох видів діяльності. Поділяються на типии: художник, мислитель, середній (за І.П. Павловим) Художні здібності передбачають яскравість образів, вразливість, емоційність, естетичний смак, почуття гармонії. Розумові здібності полягають у вміннях оперувати абстрактним матеріалом, володінні мислительними операціями, мовленням, мистецтвом міркувати. Середній тип означає однаковий розвиток і художніх, і розумових здібностей

2) Спеціальні – відповідають вимогам окремої діяльності (літературні, наукові, педагогічні) Структура спеціальних здібностей складається з тих властивостей особистості, які безпосередньо впливають на успіх конкретної діяльності.

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,314sec