Здібності та їх діагностика

Тема: Здібності та їх діагностика

Мета: ознайомлення із поняттям «здібності»; визначати різницю між здібностями, вміннями та навичками; навчитися розрізняти види здібностей.

 

Хід заняття

 

І. Організаційний момент.

1. Гра «Поїзд дружби».

Мета: згуртування учасників, зняття емоційного напруження.

Усі стають один за одним, тримаючи руки на поясі тих, хто перед ними. Той, хто попереду, – паровозик. Він задає темп руху і звуковий супровід, решта підлаштовується руху поїзда.

 

ІІ. Теоретичний блок.

Розрізняють фізичні й розумові здібності. Фізичні здібності значною мірою залежать від особливостей будови тіла, його природних даних. Зрозуміло, що людина високого зросту досягне більших успіхів у баскетболі чи волейболі, ніж у гімнастиці. Слід зауважити, що успіхи в спортивній діяльності залежать не тільки від природних даних, а й від наполегливих тренувань, загального розумового розвитку. В житті кожної людини провідне місце займають розумові здібності.

Під схильністю розуміють потяг, прагнення до якого-небудь виду діяльності. Схильність і здібності часто відповідають одне одному і розвиваються разом, наприклад схильність до музики, малювання тощо.
Але не завжди схильність свідчить про здібність. Часто вона залежить від умов життя, виховання.


Як визначають здібності? У результаті численних

досліджень доведено, що здібності людини зумовлені однаково як спадковістю, так і вихованням. Індивідуальні особливості в будові й функціональних

можливостях головного мозку і сенсорних систем успадковуються й зумовлюють ті їхні властивості, які є необхідною передумовою для розвитку здібностей та схильностей людини.

Тривалий час панувала думка, що всі люди народжуються з однаковими задатками і тільки виховання та суспільство робить людину талановитою або ж бездарною. У результаті досліджень з фізіології, генетики, біохімії встановлено значну залежність від спадковості не тільки соматичних (колір очей, волосся, зріст, статура), а й психофізіологічних якостей людини, тобто розміри нервових центрів кори великого мозку і підкіркових структур, які відповідають за пам’ять, увагу та інші психічні якості, неоднакові у різних людей. Відповідно неоднакові й функціональні можливості організмів цих людей.

Реалізація здібностей залежить від умов середовища, навчання і виховання. Окремі конкретні психофізіологічні показники зумовлені лише спадково. У результаті досліджень з генетики поведінки встановлено, що середній рівень успадкованості специфічних розумових здібностей становить 50% . Найчастіше успадковується здатність до просторових уявлень, тобто художні, конструкторські здібності. Здатність до запам’ятовування хоч і успадковується, але її необхідно постійно розвивати. Зовсім нездібних людей не буває. Важливо вчасно виявити здібності й розвинути їх. Проте які б великі здібності не мала людина, без постійної праці вони не реалізуються.

 

ІІІ. Практична робота.

А які ваші здібності, ми сьогодні на нашому занятті разом з вами визначимо за допомогою методики.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ

(за методикою Хаана і Кафа)

1.Інтелектуальні здібності.

1.Я швидко засвоюю нові знання й легко все охоплюю.

2.Маю почуття здорового глузду і використовую знання у
практичних повсякденних ситуаціях.

3.Добре міркую, не плутаюся в думках. Добре вловлюю зв’язок
між подіями, між причиною і наслідком.

4.Швидко запам’ятовую прочитане або почуте, не витрачаю багато часу на повторення того, що потрібно запам’ятати.

5.Знаю багато про такі події, про які однолітки не знають і не
здогадуються.

6. Маю великий запас слів, легко користуюся новими словами,
вільно висловлююся.

7Люблю читати ті книги, які читають діти старші на рік-два
чи дорослі.

8.Розвязую розумові задачі, що потребують мисленнєвих зусиль.

9.Ставлю дуже багато запитань.

10.Випереджую однолітків у навчанні на рік чи два.

11. Оригінально мислю і пропонує нестандартні, неординарні
відповіді, рішення.

12.Дуже спостережливий, добре сприймає інформацію, швидко
реагую на все нове.

2.Художні здібності

1 .У своїх малюнках зображую різноманітні предмети, ситуації,
людей.

2.Серйозно ставлюся до творів мистецтва, замислююся і стаю
дуже серйозним, коли чую нову музику, бачу красиву картину.

3.Оригінальний у виборі сюжету, складаю незвичайні композиції
(із квітів, малюнків, марок тощо).

4.Завжди готовий використати будь-який новий матеріал для
виготовлення іграшок, картин, малюнків тощо.

5.У вільний час багато малюю, ліплю, створюю композиції, що
мають художнє значення (наприклад прикраси для дому).

6. Використовую малювання або ліпку, щоб висловити свої
почуття і настрій.

7.Цікавлюся творами мистецтва, створеними іншими людьми.
Оцінюю їх і намагаюся відтворити те, що сподобалось.

8.Люблю працювати із пластиліном, глиною, клеєм для того,
щоб відтворювати речі у трьох вимірах.

3.Музичний талант.

1.Добре відчуваю ритм і мелодію, завжди вслуховуюся в них.

2.Добре співаю.

3.У гру на інструменті, у пісню чи танець вкладаю багато
енергії та почуттів.

4.Люблю музичні записи, прагну піти на концерт або туди, де
можна послухати музику.

5.Люблю співати разом з іншими, щоб виходило злагоджено і
добре.

6.У співі або музиці виявляю власні почуття і стан.

7.Створюю оригінальні мелодії.

8.Добре граю на якомусь інструменті.

4.Здібності до занять науковою працею.

1.Чітко висловлюю думки.

2.Читаю книги, наукову л-ру, випереджуючи шкільну програму.

3.Виявляю більші, ніж у звичайних дітей, здібності у
користуванні абстрактними поняттями і встановленні
узагальнень.

4.Маю хорошу моторну координацію, особливо між зоровим та
слуховим сприйняттям (добре фіксую те, що бачу, і чітко
записую те, що чую).

5.Після занять люблю читати науково-популярні книги та
журнали.

6. Не впадаю у відчай, коли мої нові задуми та проекти не
підтримують учителі або батьки.

7.Намагаюся зрозуміти причини і сенс подій.

8.Проводжу багато часу над створенням проектів,
конструюванням.

9.Люблю обговорювати наукові події, винаходи, часто
замислююся над цим.

5. Літературна обдарованість.

1.Можу вільно побудувати розповідь, починаючи від зв’язки сюжету й закінчуючи розв’язанням конфлікту.

2.Придумую щось нове й незвичайне, коли розповідаю про що-небудь знайомим.

3. Під час розповіді виділяю головне, найхарактерніше.

4.Розповідаючи про щось, умію дотримуватись одного сюжету,
не втрачаю головної думки.

5.Люблю писати оповідання та вірші.

6.Своїх героїв в оповіданнях зображую майстерно, передаю
почуття, настрій, характер.

7.Вибираю для своїх оповідань ті слова, які добре передають
емоційні почуття.

6. Артистичний талант.

1.Легко входжу у роль іншої людини, персонажа тощо

2.Цікавлюся акторською грою.

3.Виразно змінюю тональність голосу, коли зображує героїв.

4.Розумію та вмію передати конфлікти і ситуації, може розіграти
будь-яку драматичну сценку.

5.Передаю почуття через міміку, жести, рухи.

6.Прагну викликати емоційну реакцію в інших людей, коли про
щось із захопленням розповідаю.

7.Дуже легко передаю почуття, емоційні переживання.

7.Технічні здібності

1. Добре вмію майструвати, займатися різними ремеслами.

2.Користуюся механізмами, машинами.

3.До світу своїх уподобань входить конструювання машин,
приладів, моделей.

4.Можу читати нескладні креслення приладів і механізмів,
використовувати старі деталі для створення нових виробів,
іграшок приладів.

5.Визначаю причини несправності приладів.

6. Люблю робити креслення механізмів.

7.Читаю журнали про створення нових машин, приладів,
механізмів.

8.Здібності до спорту.

1.Енергійний, потребую якомога більше фізичних рухів, щоб
бути щасливим.

2.Люблю брати участь у спортивних іграх і змаганнях.

3.Постійно досягаю успіхів у певному виді спорту.

4.Бігаю швидше за інших.

5.Сильно розвинена координація рухів.

6. Люблю ходити в походи, займатися на спортивних
майданчиках.

7.Вільний час проводжу у рухливих іграх.

 

Примітка

Графічне зображення рівня інтересів учня показуємо по осі ОХ і ОУ, попередньо оцінивши кожен із восьми напрямів за п’ятибальною системою. Якщо якась характеристика переважає, тобто має високий рівень – ставимо “5” балів. Якщо має вище середнього рівня – “4” бали; «3» бали – середнього рівня; “2” бали – найнижча. Підсумовуємо бали кожного з 8 напрямів розвитку здібностей. Загальну кількість набраних балів в одному напрямі (наприклад, інтелектуальна здібність) ділимо на кількість запитань у цій царині. Отримане число відкладаємо на точці перетину оцінювання в балах по осі X і того напряму здібностей (від 1 до 8), який перевіряється.

 

Ця анкета має змогу показати на основі зіставлення з інтересами однолітків особливості спрямованості характеру особистості.

 

(Кожна дитина визначає свої здібності за напрямками, ознайомлення із результатами).

 

 1. Ауторелаксація «Ліс».

  Заплющіть очі. Зручно сядьте, покладіть руки на коліна долонями догори. Уявіть собі ліс. Я люблю бувати у ньому. Свіже повітря, лісова прохолода завжди приваблювала мене. Дорога не стомлює мене, а, навпаки, надає впевненості та сили. Ось він, мій улюблений ліс!

  Усі стежинки в ньому знайомі. Ось ця веде до березового гаю. Я направляюся туди. Дихається легко, рівно, глибоко…

  Легкий вітерець качає верхівки дерев, вони, вітаючись, кланяються мені.

  Навкруги тиша, тільки десь стукає дятел, а пташки співають свої невигадливі пісні, радіючи кожній новій миті дня. Дихається легко, рівно, глибоко…

  Я заходжу до березового гаю й уявляю собі, що я не людина, а рослини у цьому гаю:

  Я — трава, Я — ромашка, Я — білий гриб, Я — шишка на гілці, Я — берізка, Я — кульбаба, Я — велика сосна.

  Свіже повітря пронизує все навкруги. Дихається легко, рівно, глибоко.

  Натішившись лісовою прохолодою і тишею, я повертаюся додому.

   

  1. Обговорення заняття.
завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,334sec