ЗДІБНОСТІ ЛЮДИНИ Й ВИБІР ПРОФЕСІЇ

ЗДІБНОСТІ ЛЮДИНИ Й ВИБІР ПРОФЕСІЇ

Мета заняття:
ознайомити учнів з поняттям «здібності», дати поняття про загальні й спеціальні здібності, розкрити їхній взаємозв’язок з вибором професії.

Матеріали:
схема 1 «Здібності людини»

Психолог.
Успішне виконання будь-якої людської діяльності вимагає не одного, а часто кількох умінь.

Обговорення

— Що ви розумієте під «здібностями»?

Узагальнюючи все сказане, можна підсумувати, що «здібності — це психологічні особливості людини, від яких залежить успішність набуття знань, умінь, навичок», вони безпосередньо впливають на формування подальшого життєвого шляху.

Здібності не можуть бути зведені до знань, умінь і навичок людини, але здібності забезпечують їхнє швидке набуття, фіксацію й ефективне практичне застосування. Здібності можна класифікувати на:

1. Природні — у своїй основі біологічно обумовлені, пов’язані з вродженими задатками.

2. Специфічні людські здібності. їх поділяють на:

а) загальні, котрими визначаються успіхи людини у різних видах діяльності й спілкування (увага, мислення, пам’ять, точність і тонкість рухів, мова й т.д.), і спеціальні, які визначають успіхи людини в окремих видах діяльності й спілкування, де необхідні особливі вміння та їхній розвиток (здібності до математики, техніки, літератури, живопису, спорту тощо);

б) теоретичні — визначають здатність людини до абстрактно-логічного мислення, і практичні, в основі якої лежать схильності до конкретно-практичних дій;

в) навчальні, які впливають на успішність педагогічного впливу, засвоєння людиною ЗУН, формування рис особистості, і творчі, пов’язані з успішністю в створенні виробів матеріальної й духовної культури, новий ідей, відкриттів, винаходів;

г) комунікативні здібності.

Істотно важливий фактор розвитку здібностей — це стійкі спеціальні інтереси. Спеціальні інтереси — це інтереси до змісту певної області людської діяльності, які переростають у схильність професійно займатися нею.

Закріплення матеріалу. Обговорення

— Який зв’язок існує між здібностями й знаннями, уміннями й навичками?

— Чим зумовлений розвиток загальних і спеціальних здібностей?

— Згадайте найбільш яскраві позитивні враження дитинства, пов’язані з виникненням зацікавленості до тої або іншої діяльності.

Підбиття підсумків заняття

Схема 1

Здібності людини

 


 

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,567sec