Завдання (форма ЗНО) для перевірки знань по темі: Організми і середовище існування

Контрольна робота

( підготовка до ЗНО)

Тема12  Організми і середовище існування.

Варіант – 1

I – рівень (правильна відповідь на кожне запитання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь(«так» чи «ні» )

  1. Ареал виду – це область поширення особин одного виду.
  2. Рельєф, клімат, грунт , повітря є біотичними факторами середовища.
  3. Екологія – це наука, що вивчає взаємозв’язки між живими організмами та середовищем їхнього існування.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

  1. Виберіть приклад мутуалізму:

А. стьожковий черву кишечнику ссавців;

Б. актинія та черепашці рака – самітника;

В. нематоди у коренях рослин;

Г. джгутикові у кишечнику комах;

5. Яка із даних тварин записана до Міжнародної Червоної книги:

А. тхір степовий;

Б. їжак вухатий;

В. зубр;

Г. рись:

6. Вкажіть тварину хижака:

А. горила;

Б. косуля;

В. бегемот;

Г. лев.

 

II – рівень (правильна відповідь на кожне запитання оцінюється в 0,5 бала)

7. Вкажіть біосферні заповідники України:

А. Чорноморський;

Б. Канівський;

В. Польський;

Г. Карпатський.

8. Виберіть тварин, яким характерно напівводяний спосіб життя:

А. кит;

Б. морж;

В. бобер;

Г. хохуля.

9. Сукупність усіх видів тварин певної місцевості має назву…

10. Тип симбіозу, за якого організм одного виду тривалий час використовує іншого як середовище життя та джерело живлення називається…

11. Голод чи холод сприяє впадання в сплячку бурого ведмедя?

93

 

 

 

 

12. Яку шкоду приносять тварини людині?

 

III – рівень (правильна відповідь на кожне запитання оцінюється в 1 бал)

Завдання на встановлення відповідності

13.Встановіть логічні пари між значенням тварин та їх  видовими назвами:

А. санітари;                                                                   1. сліпак;

Б. беруть участь  у процесах ґрунтоутворення;        2. жирафа;

В. регулюють ріст рослин;                                          3. вовк;

Г. об’єкт полювання.                                                   4. білка.

Завдання на встановлення логічної послідовності

14. Складіть схему ланцюга живлення:

А. яструб;

Б. миша;

В. просониця;

Г. вуж.

 

 

У завданні 15 зробіть підписи до малюнка

 

15. Вкажіть, яка форма співжиття зображена на малюнку.

А. коменсалізм;

Б. мутуалізм;

В. паразитизм;

Г. хижацтво.

 

IV – рівень (правильна відповідь на кожне запитання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру. Одне на вибір.

16. Наведіть приклади негативного впливу людини на тваринний світ.

17. Склади схему взаємо зв’язків організмів однієї з екосистем цієї місцевості.

 

 

 

 

 

 

94

 

 

                                            Бланк відповідей

Тема 12. Організми і середовище їх існування

Варіант 1

 

Увага! Заповнюйте бланк відповідей цифрами, або великими літерами.

Приклади написання цифр і літер для заповнення бланка відповідей

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

А

Б

В

Г

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ь

Ю

Я

 

 

 

 

 

 

Позначте номер вашого варіанту так   Х

1     2     3    4     5     6     7    8     9    10   11  12   13   14   15

 

 

У завданнях 1-3 правильні відповідь запишіть словами «так» або «ні»

 

1  

2

3

 

 

У завданнях 1-6 правильну відповідь позначайте тільки так –  Х

А Б В Г
       
       
       

 

 

4

5

6

 

У завданнях 7-8 тестові завдання з двома і більше правильними відповідями

7

А Б В Г
       

 

                       

95

 

 

 

А Б В Г
       

8  

 

 

 

 

 

 

 

10

 

11

 

12

 

А Б В Г
       

13

 

 

 

 

1 2 3 4
       

14

 

 

 

 

15

А Б В Г
       

 

 

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 клас

Контрольна робота

(підготовка до ЗНО)

Тема 12. Організми і середовище існування.

Варіант ІІ

I рівень (правильна відповідь на запитання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь ( «так» чи «ні»)

1 Вид – це сукупність особин, які мають спільні ознаки, що відрізняють
їх від інших особин.

2. Фактори середовища – це тільки температура і грунт.

3. Гетеротрофи – це організми, які живляться готовими органічними речовинами.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4. Виберіть приклад коменсалізму:

А рись – олень;

Б кит – риба – планктон;

В бичачий ціп’як і людина;

Г орхідея на стовбурі дерева;

5. Вкажіть абіотичний характер природного середовища:

А вологість;

Б землеробство;

В взаємозв’язки між особинами в популяції;

Г осушення боліт;

6. Вкажіть заказник Хмельниччини:

А Асканія – Нова;

Б Канівський;

В Ялтинський;

Г Товтри;

 

II рівень (правильна відповідь на запитання оцінюється в 0,5 бала)

Тестові завдання з двома і більше правильними відповідями       

7 Вкажіть, що дають людині свійські олені:

А молоко;

Б взуття;

В кумис;

Г транспортний засіб;

8. Назви тварин, які віднесені до Червоної книги України.

А бурий ведмідь;

Б кіт степовий;

В орлан білохвіст;

Г косуля;

 

 

97

 

 

 

Доповніть незакінчені речення

9. Ланцюг живлення починається…

10. Список рідкісних і зникаючих видів організмів, які потребують охорони…

Прості завдання з відкритою відповіддю

11 Вкажіть основні завдання екології.

12. Вкажіть відомі вам екологічні фактори.

III рівень ( правильна відповідь на запитання оцінюється в 1 бал)

Завдання на встановлення відповідності

13. Встановіть відповідність між термінами і визначеннями:

А Екологія;

Б Зоопсихологія;

В Біоетика;

Г Біоніка;

1- наука, що вивчає поведінку тварин;

2 – наука про моральний бік взаємостосунків людини і всього живого світу;

3 – наука, що досліджує психіку і поведінку тварин.

4 – наука, яка вивчає вплив чинників неживої і живої природи на життя організмів.

Завдання на логічну послідовності

14. Складіть схему ланцюга живлення

А. рослина;

Б. жук-гробарик;

В. зебра;

Г. лев.

У завданні 15 зробіть підписи до малюнків

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Вкажіть яка форма співжиття зображена на малюнку.

А. коменсалізм;

Б. мутуалізм;

В. паразитизм;

Г. хижацтво.

IV рівень (правильна відповідь на запитання оцінюється в 3 бала)

У завданні 16 – 17 дайте повну, поширену відповідь на питання

16. Назвіть які заходи по охороні  тваринного світу   проводяться в нашій країні?

17. Складіть схему взаємозв’язків організмів однієї з екосистем своєї місцевості.

 

98

 

                                         

Бланк відповідей

Тема 12. Організми і середовище їх існування

Варіант 2

 

Увага! Заповнюйте бланк відповідей цифрами, або великими літерами.

Приклади написання цифр і літер для заповнення бланка відповідей

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

А

Б

В

Г

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ь

Ю

Я

 

 

 

 

 

 

Позначте номер вашого варіанту так   Х

1     2     3    4     5     6     7    8     9    10   11  12   13   14   15

 

 

У завданнях 1-3 правильні відповідь запишіть словами «так» або «ні»

 

1  

2

3

 

 

У завданнях 1-6 правильну відповідь позначайте тільки так –  Х

А Б В Г
       
       
       

 

 

4

5

6

 

У завданнях 7-8 тестові завдання з двома і більше правильними відповідями

7

А Б В Г
       

 

                       

99

 

 

 

 

А Б В Г
       

8  

 

 

 

 

 

 

 

10

 

11

 

12

 

А Б В Г
       

13

 

 

 

 

1 2 3 4
       

14

 

 

 

 

15

 

 

А Б В Г
       

 

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

12 Організми і середовище існування (353.2 KiB, Завантажень: 22)

завантаження...
WordPress: 23.17MB | MySQL:26 | 2,594sec