Застосування властивостей показникової функції до розв’язування задач

Урок №3

Тема. Застосування властивостей показникової функції до розв’язування задач

Мета. Навчити учнів застосовувати властивості показникової функції до

розв’язування задач; виховувати вміння порівнювати, аналізувати,

систематизувати, робити висновки; розвивати вміння використовувати

засвоєнні знання і сформовані навички на практиці.

Методи і прийоми навчання. Допоможи абітурієнту, скажи мені, місткий кошик, рекламна пауза.

Обладнання. Дидактичні матеріали, креслярські інструменти, відкидна дошка, кольорова крейда.

Тип. Формування і вдосконалення вмінь та навичок.

Хід уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Інтерактивна вправа «Скажи мені».

1.Пропоную учням пригадати навчальний матеріал домашнього завдання. Скласти кожному по одному запитанню, які розпочинаються так:

– Що…? – Де …? – Коли…? – Як…? – Чому…? – Навіщо…?

Діти оголошують своє питання і запитують інших за своїм бажанням.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Метод: рекламна пауза

Багато процесів у природі і техніці виражаються за допомогою показникової функції. А саме:

а) сила струму спадає по експоненті;

б) кількість бактерій зростає по експоненті;

в) приріст капіталу в банку змінюється за властивістю показникової функції.

Тому вивчайте показникові функції!

ІV. Інтелектуальна розминка

Метод «Місткий кошик».

Вчитель готує запитання і аркуші із текстом, поміщає у кошик. За бажанням учні витягують аркуші із завданнями і відповідають. (Форма усна).

 • Дайте означення показникової функції
 • Чому в її означенні сказано, що і ?
 • Назвіть область визначення показникової функції
 • Які властивості має функція якщо ?
 • Які властивості має функція якщо ?
 • Які з функцій , , є показниковими?
 • Яка особливість розміщення графіків функцій , ?
 • Відомо, що . Що більше: чи , якщо ?
 • Відомо, що . Що більше: чи , якщо ?
 • Які з показникових функцій , зростають?
 • Які з показникових функцій , спадають?

V. Розв’язування задач

Тестові завдання

 1. Чи є серед значень функції найбільше?

  А) так; Б) ні.

2. Знайдіть значення функції , якщо х=3

А) 8; Б) 6; В) 2; Г) 3.

3. Знайдіть множину значень функції

А) ; Б) ; В) ; Г)

4. Знайдіть область визначення функції

А) ; Б) ; В) ; Г)

5. Який висновок можна зробити відносно показника х, якщо

А) ; Б)

Учні за чергою відповідають на питання, піднімають картки з літерами А, Б, В, Г. (Розв’язування в зошитах). Відповідь обговорюється, якщо є неправильні висновки.

Коментоване розв’язування задач

№ 16.22 – з детальним поясненням

Розв’яжіть нерівність

Відповідь: ; 2)

№ 16.24 – метод
«Думати, працювати в парі, обмінюватися думками».

№16.26 – усно

№ 16.27- метод: «Коло ідей»

Учні по черзі представляють свої ідеї щодо розв’язку даної задачі. Їх ідеї можуть співпадати, розширюватися.

№ 16.29 – Метод: самоперевірка за зразком.

Розв’язок цього завдання записаний на відкидній дошці. Кожен учень перевіряє свою роботу за зразком, підкреслюючи помилки простим олівцем. Після перевірки відкидну дошку закривають і учні виконують роботу над помилками. Ті учні, Які виконали завдання без помилок, отримують додаткове завдання.

№ 16.28 – додатково

Порівняйте і

Вказівка: числа і взаємообернені

№ 16.31 – з детальним поясненням

«Допоможи абітурієнтові». В зошиті по підготовці до ЗНО записане завдання відкритої форми з короткою відповіддю:

Знайдіть найбільше значення функції

Відповідь: 9.

Додаткове завдання. Побудувати графік функції

Вказівка. Для будуємо графік . Симетрично відображаємо його відносно осі Оу. Об’єднання цих графіків і буде шуканим графіком.

Розв’язати графічно рівняння

Відповідь. 1.

Розв’язати графічно нерівність

VІ. Домашнє завдання

Основне.
Повторити § 1.6, виконати № 16.23, 16.30

Додаткове. Знайдіть найменше значення функції

Відповідь: 0,125.

VІІ. Підсумки.

 • На сьогоднішньому уроці я дізнався…
 • На сьогоднішньому уроці найважливішим відкриттям для мене було…
 • На початку уроку я поставив перед собою мету. Ось як я її досягнув…
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Урок 3 (19.2 KiB, Завантажень: 76)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,337sec