Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин

Тема. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин.

Мета уроку: Розкрити значення сульфатної кислоти і сульфатів для розвитку різних галузей промисловості та сільського господарства; вдосконалювати вміння учнів ; розвивати вміння працювати в групах та з додатковою літературою, Інтернетом; виховувати творче ставлення до практичного використання знань з хімії; формувати життєві компетенції.

Обладнання: додаткова література, , зошити, ілюстрації.

Тип уроку: систематизації знань.

Методи та форми роботи: повідомлення, лабораторна робота,

Девіз: Широко простягає хімія руки свої у справи людські                                                                                                                                                                                            ( М.В.Ломоносов).

Хід уроку

I.      Організація класу

Доброго дня, шановна громадо! Прошу, сідайте. У зошитах запишіть число, класна робота. Сьогодні ми проводимо відкрите і підсумкове засідання товариства «Хімія ». Протягом минулого місяця ми працювали над пошуковим проектом «Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин.», записуємо тему засідання у зошити, і сьогодні відбудеться представлення наслідків вашої роботи та захист нашого проекту.

II.     Рефлексія.

Усі готові, і я пропоную кожному з вас на липучому аркуші записати свої очікування від нашої зустрічі та, проговоривши це вголос, приклеїти на дошці. (На звороті дошки напис «Наші очікування»)

ІІІ. Повідомлення  мети і завдань дослідження

Учитель

На попередньому засіданні перед присутніми постало питання: «Чи справді сульфатна кислота і сульфати мають таке велике значення у розвитку промисловості та сільського господарства? Як впливають викиди сульфуровмісних речовин на довкілля?» Наші пошуковці розділились на дві групи, а саме: «Екологів», які вели дослідження щодо впливу на природні процеси сульфуровмісних речовин і  «Науковців», які досліджували значення сульфатної кислоти і сульфатів у промисловості та сільському господарстві. Створена експертна група, яка здійснювала керівництво пошуковою діяльністю.

Надаю слово капітанам команд.

Капітан «Науковців». Мета нашого дослідження — обґрунтувати особливе значення сульфатної кислоти і сульфатів для розвитку різних галузей промисловості та сільського господарства . Для реалізації цієї мети ми визначили завдання.

Завдання: на основі аналізу науково-популярної літератури, інформації з Інтернету  розкрити значення  сульфатної кислоти і сульфатів для розвитку різних галузей промисловості та сільського господарства ;

Капітан « Науковців» ілюструє зміст інформації, яка була досліджена, учасники команд пояснюють розв’язання задач в яких висвітлюються галузі застосування сульфатів.

Інформація.

Сульфатна  кислота є важливим продуктом основної хімічної промисловості, що займається виробництвом неорганічних кислот, лугів, солей, мінеральних добрив,  хлору, органічних речовин.

За різноманітністю застосування сульфатна кислота займає перше місце серед кислот. Найбільша її кількість витрачається для добування фосфатних та азотних добрив. Як нелетка кислота, сульфатна кислота, використовується для добування  інших кислот – хлороводневої, фосфатної, нітратної, оцтової та інших. Багато її іде на очищення нафтопродуктів – бензину, гасу, мастил. У машинобудуванні сульфатною кислотою очищають поверхню металів від оксидів перед покриттям (нікелюванням, хромуванням). Сульфатна  кислота застосовується у виробництві вибухових речовин, штучного волокна, пластмас тощо. Її використовують  для заливання акумуляторів. У сільському господарстві вона використовується для боротьби з бур’янами (гербіцид).

Можна сказати, що сульфатна кислота застосовується майже в усіх галузях виробництва. «Навряд чи знайдеться інша речовина, що штучно добувається, яка б настільки часто застосовувалася у техніці, як сульфатна кислота, – писав Д.І.Менделєєв в «Основах хімії», – Там, де технічна діяльність розвинута, там використовується і багато сульфатної  кислоти».

Із солей сульфатної  кислоти велике значення мають наступні:

Натрію сульфат  Na2 SO4  у  вигляді  кристалогідрату Na2 SO4  10 Н2 О під назвою глауберова сіль. В медицині глауберова сіль використовується як проносний засіб. Може використовуватися як протиотрута при отруєннях солями барію і плюмбуму. Натрію сульфат  Na2 SO4  використовується при виробництві скла.

Кальцію сульфат  СaSO4  зустрічається як кристалогідрат  СaSO42 О  – гіпс, 2Са SO4   Н2 О – алебастр. Алебастр застосовується як в’яжучий матеріал в будівництві, а також в медицині для виготовлення пов’язок і шин при переломах.

Купрум (ІІ) сульфат  СиSO4   використовується у вигляді мідного купоросу СиSO42 О. В сільському господарстві широко використовують для боротьби з шкідниками сільського господарства.

Цинк сульфат  ZиSO4   використовується в медицині.

Барію сульфат  ВaSO4  застосовують у виробництві паперу, гуми, та білої мінеральної фарби, а також у медицині для рентгеноскопії шлунку («Барієва каша»).

Задача №1.

Які маси цинк сульфату і води треба взяти для виготовлення крапель для очей масою 15г, в яких масова частка цинк сульфату становить 20% (Відповідь: 3г і 12г).  

Задача №2.

Для боротьби із шкідниками сільського господарства застосовують розчин купрум (ІІ) сульфату. Які маси мідного купоросу СиSO42 О і води необхідно взяти для виготовлення розчину масою 200кг з масовою часткою  купрум (ІІ) сульфату 5%? (Відповідь: 15,6 кг і 184,4 кг).  

Капітан «Екологів». Мета нашого дослідження — обґрунтувати вплив сульфоровмісних речовин на навколишнє середовище . Для реалізації цієї мети ми визначили завдання.

Завдання: на основі аналізу науково-популярної літератури, інформації з Інтернету  розкрити вплив сульфоровмісних речовин на навколишнє середовище ;

Капітан « Науковців» ілюструє зміст інформації, яка була досліджена, учасники команд пояснюють розв’язання задач екологічного змісту.

Інформація.

Захист біосфери  від забруднення викидами хімічних виробництв – найважливіша проблема сучасності. У виробництві сульфатної кислоти можуть бути втрати якоїсь кількості діоксину SO2 і триоксиду сульфуру SO3 та викидання їх в атмосферу, що спричинює кислотні дощі. Вони сприяють підвищенню кислотності ґрунтів і зниженню врожаїв, збільшенню кислотності водойм і загибелі їх мешканців. Кислотні дощі спричинюють корозію металів, руйнують лакофарбові покриття. Під їх згубною дією руйнуються будівельні матеріали, пам’ятки архітектури тощо.

Щоб запобігти утворенню кислотних дощів і забезпечити охорону здоров’я людей, слід не допускати викидання в атмосферу оксидів сульфуру. З цією метою своєчасно ремонтують апаратуру, встановлюють фільтри, поглиначі, вентиляцію, суворо додержують технологічного режиму, удосконалюють і автоматизують виробничі процеси, герметизують устаткування, впроваджують принцип безвідхідності та ефективні методи очищення відхідних газів. Застосовують також методи добування цінних побічних продуктів із промислових відходів.

Над проблемою повної утилізації та переробки відходів виробництва сульфатної кислоти нині працюють інженери і техніки. Адже реалізація принципу безвідхідності дає змогу не тільки істотно збільшити вихід кислоти, а також підвищити ефективність виробництва й охороняти здоров’я людей і зберігати чистоту навколишнього середовища.

Задача №1.

В стічних водах заводу по виробництві мінеральних добрив містяться хлорид та сульфат – йони. Запропонуйте способи їх осадження, напишіть рівняння реакцій.

Задача №2.

Оксиди сульфуру є забруднювачами атмосфери та сприяють утворенню кислотних дощів. Обчисліть масу розчину натрій гідроксиду з масовою часткою NaOH  20%  небхідного  для  вловлювання сульфур (IV) оксиду об’ємом 10,8л (н. у.).

ІV. Оголошення висновків

Вчитель. Час використано, повідомлення вичерпано. Переходимо до формулювання висновків.

1. Яке значення мають сульфатна кислота і сульфати  для розвитку різних галузей господарства ?

2. Як можна описати значення вислову, що про розвиток країни судять по кількості виробленої сульфатної кислоти?

3. Навіщо знання про негативний вплив сульфуровмісних речовин на довкілля ?

4. Які ж висновки ви можете зробити після ознайомлення з даною інформацією?

Висновки (записують у зошити)

1. Сульфатна кислота є важливим продуктом хімічної промисловості. Вона  використовується у великих кількостях для виробництва мінеральних добрив, волокон, пластмас, барвників, вибухових речовин, у металургії, в процесі добування кольорових металів.

2. Сульфати широко використовуються в сільському господарстві для боротьби зі шкідниками рослин, у виробництві фарб, для просочування деревини, у виробництві паперу, у медицині, неорганічному та органічному синтезі.

3. З метою зменшення сульфуровмісних речовин у довкіллі на відповідних виробництвах слід використовувати безвідходні технології.

4. Сульфатна кислота і сульфати є невід’ємною складовою розвитку країни.

V. Підбиття підсумків .

Усі мали можливість сьогодні висловити свою думку і, звичайно ж, хочете отримати результати. Для підбиття підсумків та оцінки результатів дослідження нами розроблені критерії оцінювання результатів пошукової діяльності, з якими ви попередньо ознайомлені (див. додаток №1). Я надаю слово своїм помічникам. Ми працювали разом протягом засідання і ви зараз почуєте всі зауваження. (Оголошуються результати та виставляються оцінки.)

 

  VI.  Домашнє завдання.

Вивчити параграф.

*Напишіть рівняння реакцій, які відбуваються у процесі виробництва сульфатної кислоти. Які шкідливі речовини можуть попадати в довкілля на кожній із стадій? Вкажіть шляхи зменшення їх шкідливого впливу на довкілля.

VII.   Рефлексія

Зараз на завершення нашої зустрічі хочу, щоб кожний з вас визначився, чи справдилися надії, які були на по частку засідання. На липучих аркушах прошу записати ті результати, які ви отримали під час проведення на того засідання. Написавши, прошу озвучити та повісити на дошку.

Знайдіть свій аркуш на початку уроку та порівняйте їх (На звороті дошки «Наші результати»)

VIІІ. Прощання з учасниками

Дякую за плідну співпрацю на засіданні всіх учасник та гостей. Засідання завершено, до побачення!

Додаток №1

Лист фіксації та оцінки наслідків Пошукової діяльності над проектом           «Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин.»

 

№ з/п Прізвище та імя учня Тема по-відомлен-ня Ілюстрація Запис формул,розв’я-зування задач Рівень знань
           

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Урок 9 (59.5 KiB, Завантажень: 41)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

9 (428.5 KiB, Завантажень: 13)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,323sec