Заперечні займенники. Ні у заперечних займенниках

Тема. Заперечні займенники. Ні у заперечних займенниках

Мета: ознайомити   шестикласників із заперечними займенниками, їх

значенням, морфологічними ознака­ми, синтаксичною роллю в реченні;

удосконалювати загальнопізнавальні  вміння знаходити займенники цього розряду в тексті, визначати їх морфологічні ознаки, пра­вильно відмінювати; розвивати творчі вміння утворювати займенники цих розрядів від відносних; за допомогою мовленнєво-ко­мунікативного дидактичного матеріалу сприяти шанобли­вому ставленню школярів до рідної мови, усної народної творчості .

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Організаційний момент.

Актуалізація опорних знань.

 1. Перевірка домашнього завдання (вибірково)
 1. « Цікаві питання»:

Дайте відповіді на дотепні питання . У разі виникнення труднощів скористайтеся довідкою . Підкресліть  займенники, визначте розряди за значенням. Зробіть висновок про те , яка роль займенників.
1. Що росте без дощу? 2. Що в хаті щодня цілують? 3.Що в хаті напохваті?   4. На що в млині мука сиплеться? 5. На чому стоїть вікно? 6. Що то за кості лежать, що їх собаки не їдять? 7. З якої посудини не можна ні їсти, ні пити?  8. Без чого не можна дім збудувати? 9. Що у глині вертиться і усім жінкам годиться? 10. В якому місяці люди найменше хліба їдять? 11. У що перше цвяха били, якщо школу робили? 12. На якій частині піджака росте трава? 13. Що це за гість, що сам себе їсть? 14. Що то воно за штука , що день і ніч стука?     15. Всім воно в пригоді , комедія та й годі.
Довідка: в лютому, свічка, процент, диму, на купку, на полі, клямка, годинник, у головку цвяха, на дірі, макогін, без стуку, черепки з горшка, чашку, з порожньої.

Додайте до займенників заперечну частку ні. Займенники якого розряду ви утворили?

 Оголошення теми, мети, завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми познайомимося з розрядом займенників, за допомогою яких можна висловити заперечення присутності особи, наявності предмета, його ознак чи кількості.

Ці знання знадобляться вам в подальшому житті.

 

Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу в процесі практичної роботи

 

Лінгвістичне дослідження

 • До поданих займенників приєднайте частки ні-, ані-.
  Хто, що, який, чий, скільки, котрий.
  – Як ми напишемо утворені займенники?
  ( Заперечні займенники з ні, ані пишуться разом)
  Зверніть увагу, що цю операцію ми проробили зпитальними, відносними займенниками і утворили заперечні, які пишуться разом.
  2) А тепер зробіть це ж саме з іншими займенниками:
  Ти, вона, вони, цей, той, мій ,його.
  Ви помітили, що утворені сполучення ми пишемо окремо, а саме – особові, вказівні, присвійні займенники – пишемо окремо з часткою ні: ні ти, ні вони…
  3) Якщо до заперечного займенника додати прийменник, то всі три слова слід писати окремо: ні з ким, ні в якому, ні до чого.

 Робота біля дошки

Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Визначте синтаксичну роль неозначених займенників. Поясніть їх правопис.

Щоб жить – ні (в) кого права не питаюсь (П. Тичина).
(Ні) ким не сходжені нас ждуть путі (О. Ющенко).
У нашім раї на землі ні (чого) кращого немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим.

 Сирота Ярема, сирота убогий: ні сестри, ні брата, ні (кого) нема!                   (Т. Шевченко).

 Дослідження-відновлення.

Відновити прислів’я: вставити потрібні за змістом заперечні займенни­ки. Записати речення, визначити синтаксичну функцію займенників.

1) Мудрим … не народився, а навчився. 2) Розумний передбачає, але знає, що… всього не знає. 3) Уміння … в рюкзаку не носить. 4)… у всьому мудрий не буває. 5)… вище свого вміння не здійметься. 6)… ще не вро­дився вченим, а хліб  не  вродився  печеним.(Нар.творчість)

 

Яке речення за будовою є «зайвим»? Чому? Зробити його синтаксич­ний розбір.

 

Вибірковий диктант.

Прослухайте прислів’я. Випишіть заперечні займенники у дві колонки; в першу, ті які пишуться разом, в другу, ті що пишуться окремо.

 1. Як хтось не знав біди, то сам нікому не поможе. 2. Самовар кипить, та нікому чай пить. 3. Красно говорить, а слухати нічого. 4. Не сварися ні з ким без причини, якщо тобі зла не заподіяли. (Біблія).5. Насмішки боїться навіть той, хто нічого не боїться. 6. Книжка для всіх інідля кого. Своїх багато, а як приишлось топитися, то ні за кого й вхопитися.

 

 

Закріплення знань, формування умінь і навичок.

 

Гра «Хто швидше». Робота в парах.

Утворити заперечні займенники, поставивши їх в потрібному відмінку. Пояснити правопис займенників. Скласти 2-3 речення із займенниками на вибір.

Ні (хто) – Р.в., ні до (що) – Р.в., ні (який) – Д.в., ані (скільки) – З.в., ні (в) (який) – Д.в., ні (чий) – О.в., ні (яка) – М.в.

 

Підсумок уроку.

Дайте відповідь на запитання, що кожен з вас взяв для себе на цьому уроці?

Запам’ятав…
Зрозумів…
Відчув труднощі…

 

Домашнє завдання.

 1. Вивчити теоретичний матеріал з теми «Заперечні займенники»
 2. На вибір

1) Виписати 5-6 речень з художньої літератури із заперечними займенниками. Визначити синтаксичну роль займенників.

 1. Пояснити вислів з Біблії: «Не заздри і не наслідуй нічиєї поведінки». Використовуй займенники.
 2. Скласти правила поведінки для учнів (5-8), використовуючи заперечні займенники.
завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,330sec