Закономірності успадкування при моно гібридному схрещуванні

Тема: Закономірності успадкування при моно гібридному схрещуванні.

Мета: Ознайомити учнів із закономірностями успадкування при моно гібридному схрещуванні, розвивати логічне мислення, пам’ять.

Методи та форми: «Мікрофон» , словесні,

Обладнання: довідкова література, опорні схеми.

Хід заняття

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Метод «Мікрофон»

–         В чому полягає суть моно гібридного, дигібридного та полі гібридного схрещувань?

 

ІІІ Вивчення нового матеріалу.

Вступне слово вчителя

Видатним внеском Г. Менделя експериментальне обґрунтування наявності одиниць спадковості (спадкових задатків, спадкових факторів) й описання їх важливих властивостей – дискретності, стабільності, специфічності, алельного стану.

Попередники Г. Менделя вивчали передачу від батьків до нащадків властивостей й особливостей у всій сукупності як одного цілого і мало звертали увагу на характер успадкування окремих ознак. За таких умов експерименту неможливо встановити генетичні закономірності.

Принципово нове, внесене Г.Менделем у вивчення успадкування, – це гібридологічний метод (гібрид –це сукупність). Аналізуючи результати моногібридного схрещувань гороху, він дійшов висновку, що:

1) розвиток спадкових ознак залежить від передачі нащадкам спадкових факторів;

2) спадкові фактори, які контролюють розвиток окремої ознаки, парні один походить від батька, другий – від матері; у функціональному відношенні ці фактори мають властивості домінантної і рецесивної ознак. Домінанатна ознака така, яка не проявляє одинарній дозі;

3) спадкові фактори передаються в ряду поколінь, не втрачаючи своєї індивідуальності, тобто характеризуються постійністю;

4) в процесі утворення статевих клітин парні спадкові фактори попадають в різні гамети (закон чистоти гамет); відновлення пар таких факторів відбувається в результаті запліднення;

5) материнський і батьківський організми в рівній мірі беруть участь в передачі своїх спадкових факторів нащадкам. Нове покоління отримує не готові ознаки, а тільки матеріальні фактори.

Ці положення знаходяться в основі загальних принципів організації спадкового матеріалу: 1) дискретне визначення розвитку спадкових ознак; 2) відносна стабільність спадкових одиниць; 3) алель ний стан спадкових одиниць.

На цих принципах ґрунтуються правила (закони) успадкування сформовані Г. Менделем: 1 – одноманітність ознак у гібридів першого покоління; 2- розщеплення альтернативних варіантів ознаки серед особин другого покоління; 3- незалежне комбінування ознак батьків у нащадків.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

Розв’яжіть задачу:

У фігурного гарбуза біле забарвлення плодів А домінує над жовтим а. які типи гамет утворюють рослини, що мають такі генотипи:

1) АА; 2) Аа; 3) аа.

Яке потомство і з якою ймовірністю слід очікувати від схрещування: 4) АахАа; 5) ААхАа; 6) ААхаа; 7) Аахаа?

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал про закономірності успадкування при моно гібридному схрещуванні.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,317sec