Загальні уявлення про швидкість хімічних реакцій

Тема. Загальні уявлення про швидкість хімічних реакцій.

Мета: Сформувати уявлення про швидкість хімічних реакцій, розглянути причини, від яких вона залежить, формувати комунікативну, здоров’язберігаючу компетентності.

Обладнання: Залізний порошок, ошурки, залізний цвях, гранули цинку, розчини хлоридної кислоти (20%-й і 10%-й).

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

І. Організаційний етап…………………………. 1—2 хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань…………….. ;…’.      3—5 хв.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу…………….. 30—35 хв.

1.Швидкість хімічних реакцій.

2. Чинники, що впливають на швидкість хімічних реакцій.

IV. Домашнє завдання …………………………  1—2 хв.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап.

Психологічна розминка.

Щоб ефективніше організувати нашу роботу на сьогоднішньому уроці, визначимо емоційний стан кожного з нас та цілого класу.

Для цього підніміть картку червоного кольору, якщо у вас добрий настрій; жовтого – задовільний; білого – складно сказати; синього – поганий. (На столі у дітей лежить табличка)

Визначення емоційного стану

Колір Червоний Жовтий Синій Білий
Емоційний

стан

Добрий Задовільний Поганий Складно сказати

 

Емоційний стан учнів враховується при роботі на уроці.

ІІ Актуалізація опорних знань.

Бесіда.

1.Які ознаки хімічних реакцій ви знаєте?

2. Дайте визначення понять «екзотермічні реакції», «ендотермічні
реакції», «тепловий ефект реакції».

3. Розкажіть про застосування в промисловості й побуті екзо – та
ендотермічних реакцій.

III. Вивчення нового матеріалу.

1.Швидкість хімічних реакцій.
Розповідь учителя.

Хімічні реакції можуть протікати дуже швидко чи повільно. Наприклад, реакція горіння залежно від речовини, що бере участь у ній, може йти швидко (горіння паперу), миттєво (вибух пороху) чи повільно (горіння вугілля). Швидкістю хімічних реакцій називається швидкість зміни реагуючих речовин за одиницю часу. Хімічні процеси можна прискорити. Наприклад, горіння речовин у кисні відбувається значно швидше, ніж у повітрі. У житті часто виникає необхідність регулювати швидкість хімічних реакцій — прискорювати чи сповільнювати її.

 

2. Чинники, що впливають на швидкість хімічних реакцій..
а) Природа реагуючих речовин.

Розповідь учителя.

Швидкість хімічних реакцій залежить від активності хімічних сполук, швидкості руйнування зв’язків між атомами, що входять до їхнього складу. Розглянемо це на прикладі .реакції взаємодії металів із водою.(вчитель демонструє досліди) З трьох металів — лужного (калію), лужноземельного (кальцію) й заліза — найвищу швидкість взаємодії з водою буде мати лужний метал. З цього можна зробити висновок про активність взаємодії, у даному випадку — за швидкістю виділення водню.

Завдання.

Наведіть приклади впливу природи реагуючих речовин на швидкість хімічної реакції.

б) Агрегатний стан речовин.

Розповідь учителя.

Для того щоб відбулася хімічна реакція, часточки реагуючих речовин (атоми, молекули, іони) повинні зіткнутися одна з одною.

Бесіда.

За яких умов імовірність зіткнення часточок буде вищою:

а) реагують тверді речовини;

б) рідкі речовини;

в) тверда й рідка речовини;

г) газоподібні речовини;

д) газоподібна й тверда речовини;
є) газоподібна й рідка речовини?

Висновок: найбільшу ймовірність зіткнення мають часточки газоподібних речовин, тому що в них найвища швидкість і свобода руху.( вчитель логічно підводить учнів до формулювання висновку)

в) Площа зіткнення реагуючих речовин.
Бесіда.

Як прискорити процес хімічної реакції, якщо в ній беруть участь, дві тверді речовини? Тверда й рідка речовини?

(Збільшити площу зіткнення речовин шляхом подрібнення твердої речовини.)

Лабораторна робота.

Вплив площі поверхні контакту реагентів на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

(Фізкультхвилинка)

г) Концентрація реагуючих речовин.
Бесіда.

Яким чином впливає концентрація реагентів на швидкість хімічної реакції?

‘(Чим вища концентрація реагуючих речовин, тим частіше зіштовхуються їхні часточки і тим вища швидкість хімічної реакції.)

Лабораторна робота.

Вплив концентрації на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

Бесіда.

1) Як змінюється швидкість реакції між газами в разі:

а)    збільшення тиску;

б) зменшення тиску;

в) збільшення об’єму системи;

г)    зменшення об’єму системи?

2) Чи буде змінюватися швидкість реакції між двома рідкими
речовинами з часом?

д) Температура.

Розповідь учителя.

За підвищення температури швидкість хімічних реакцій збільшується. Це відбувається тому, що з ростом температури збільшується швидкість руху частинок у газах і рідинах. Як відомо, в реакціях беруть участь частинки з певним запасом енергії. У разі нагрівання число таких активних частинок збільшується, і це впливає на швидкість реакції.

Лабораторна робота.

Вплив температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

IV. Домашнє завдання.

1.Вивчити параграф.

2.Виконати завдання.

V. Підбиття підсумків уроку.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

29 (16.5 KiB, Завантажень: 32)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,546sec