Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їх сполук в природі

Тема:Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їх сполук в природі.

Мета: закріпити знання про загальні фізичні властивості  металів, ознайомити учнів із поширеністю металів у природі у вільному стані та у вигляді сполук; розвивати здатність логічно мислити , аналізувати факти та робити правильні висновки; виховувати зацікавленість у вивченні хімії., її ролі в пізнанні навколишнього світу.

Обладнання та матеріали:зразки металів, їхніх сполук, колекція мінералів

Форми роботи:пояснення, диктант «Встав пропущені слова»,робота з інформацією в групах,проблемні питання , повідомлення учнів, опрацювання схеми.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Опитування вивченого матеріалу.  Диктант«Встав пропущені слова»

 1. Металами називають хімічні ______ та прості _____. Металічний елемент-це атоми з певним______ ядра, електронною _______, відносною електронегативністю. Метал-проста речовина – це форма існування металічного_______ у природі.
 2. Поділ хімічних елементів на метали і неметали  на основі фізичних властивостей  ______(умовний).
 3. Будова атома: на останньому енергетичному рівні містять один електрон_____,______,_______,________ – це лужні метали, які розташовані в ________групі головній підгрупі, мають валентність______, ступінь окиснення______. Метали, що містять на останньому енергетичному рівні два електрони-_____,______,______,_______ – лужноземельні метали. Вони розташовані в ________групі головній підгрупі, мають валентність______, ступінь окиснення ____. Деякі метали мають на останньому енергетичному рівні  три електрони, наприклад _______. Отже, речовина належить до металів , якщо на останньому енергетичному рівні містить ________електрони.
  1. Положення у ПС: метали розташовані у _____,______,______ групах головних підгрупах, а також металами є всі елементи побічних підгруп.
  2. Для металів характерний _____ зв’язок. Металічний зв’язок -це________. Він подібний до ______,_____ зв’язків, але у металів зв’язуючі електрони належать не окремим атомам, а є спільними.
   1. Для металів характерні _______ гратки. Вони бувають: __________
   2. Класифікація металів на родини: ___________. За поширенням у природі : 1)поширені – алюміній, залізо, хром. 2)розсіяні – рубідій, галій, талій.

Після диктанту проводиться взаємоперевірка. «Ти-мені,я-тобі».Обговорюються помилки , якщо є.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. Сьогоднішня тема уроку…… Чи є вона для вас новою? Так, при вивченні теми «Прості речовини метали і неметали» у 7 класі ми на основі фізичних властивостей поділяли речовини на метали і неметали.

1.Загальні фізичні властивості металів. Сьогодні ми продовжуємо вивчати загальні фізичні властивості металів.  Робота з підручником ( або з матеріалом, який роздає вчитель) у групах. Після опрацювання інформації діти називають і пробують пояснити дані властивості. Вчитель допомагає при потребі.

Матеріал для опрацювання. «Фізичні властивості металів»

1.Твердість. Самий твердий метал – хром ( ріже скло), наймякші- лужні метали( ріжуться ножем).За твердістю порівнюють з алмазом, твердість якого рівна 10. (Єдиний метал на землі у рідкому стані – ртуть).

2.Висока пластичність і ковкість. Так, золото можна прокатати в листки,що мають у товщину не більше 0. 003 мм. Ці листки використовують для позолоти різних предметів. Ряд зменшення пластичності:Au-Ag-Cu-Sn-Pb-Zn-Fe. Проте,Mn,  Bі,Сr,Sb – крихкі метали.

Проблемне питання :чим можна пояснити пластичність одних металів і крихкість інших?

3.Для всіх металів характерний металічний блиск, зазвичай сірий колір і непрозорість. Проблемне питання :чим можна пояснити цю властивість?

4.Добра електропровідність. Ряд збільшення електропровідності металів    Hg-Pb-Fe-Zn-Mg-Al-Au-Cu-Ag  Проблемне питання :чим можна пояснити цю властивість?

5.Теплопровідність  при звичайних умовах змінюється так як і електропровідність. Проблемне питання :чим можна пояснити цю властивість?

6.Густина металів різна. Чим менша атомна маса металу і чим більший радіус атома металу тим менша густина. Самий легкий метал –літій(густина =0,53 г/см3 ),найважчий – осмій (густина = 22,6 г/см3 ).Легкі метали – ті, у яких густина менша за 5 г/см3 , важкі – метали з густиною більшою від п’яти.

7.Температура плавлення і кипіння. Найбільш легкоплавкий метал – ртуть -38,9 0 С, Сs – 290, Ga -29,80 С. Найбільш тугоплавкий  W -33900 С. До 10000С – легкоплавкі метали, більше тисячі-тугоплавкі.

Відповіді на проблемні питання.

Пластичність пояснюється особливістю металічного зв’язку: йони в металічній решітці один з одним безпосередньо не зв’язані, а тому їхні шари можуть вільно переміщатися один відносно одного.

Крихкість … у цих металів є від 5 до 7 вільних електронів. Тому така кількість вільних електронів забезпечує міцність окремих шарів йонів, перешкоджає їх вільному сковзанню, а тому зменшує пластичність і ковкість. Отже, найкрихкіші метали розташовані у У,УІ,УІІ групах ПС.

Металічний блиск. Метали добре відбивають від своєї поверхні промені світла та радіохвилі. Це явище ще використовується в радіолокаторах, що виявляють літаки на великих відстанях.

Електропровідність  пояснюється наявністю вільних електронів. З підвищенням температури, коливання атомів у решітці збільшуються, це перешкоджає руху електронів і зменшує електропровідність. При низьких температурах електропровідність зростає. Біля абсолютного нуля метали проявляють надпровідність. Проте її не мають лужні, лужноземельні метали більшість металів УІІІ групи.

Теплопровідність пояснюється великою рухливістю вільних електронів і  коливальним рухом атомів(йонів), за рахунок чого відбувається швидке вирівнювання температури в масі металу.

2.Поширеність металічних елементів та їх сполук у природі. За поширеністю в природі метали класифікують на : поширені і розсіяні (рідкісні). Поширені:алюміній, залізо, кальцій,натрій,калій, магній. Вміст інших металів незначний: хрому у земній корі – 0.3%, Нікелю-0,2 %, міді -0,01% . Розсіяні(рідкісні): рубідій, галій, талій. Метали зустрічаються у природі у вільному стані і у сполуках.

Розгляд схеми «Знаходження металів у природі».

 

Повідомлення учнів. Демонстрація мінералів.

ІV. Рефлексія. 1. Що нового дізналися під час уроку? 2. Чи змінилися ваші уявлення про метали? 3. Що сподобалося на уроці? 4. Що було важким?

V. Підсумок уроку. Домашнє завдання.

1.Придумайте кросворд на тему «Метали»

 2.Дайте обґрунтовану відповідь на питання  « Чи могло б людство існувати без металів?»

3.Із металу золото можна зробити дріт, який у тисячу разів тонший за  людську волосину. Два кілометри такого дроту матимуть масу всього 1 г. Обчисліть скільки кілометрів  такого дроту можна виготовити із 0, 25 моль золота?

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

20 (103.5 KiB, Завантажень: 24)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Урок20 (52.5 KiB, Завантажень: 36)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,740sec