Загальна характеристика покритонасінних, їх класифікація

Тема:  Загальна характеристика  покритонасінних, їх класифікація.

Мета уроку : сформувати поняття про різноманітність квіткових рослин і накреслити перспективу подальшого вивчення  їх , так, щоб створити емоційний настрій , викликати цікавість до теми.

З’ясувати поняття однодольні, дводольні, покритонасінні.

Навчити порівнювати будову рослин різних  класів.

Розвивати спостережливість за розвитком покритонасінних рослин.

Виховувати любов до природи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форми та методи: урок – подорож; розповідь, бесіда, пояснення,  робота зі схемами і таблицями, робота з підручником.

Основні терміни та поняття: покритонасінні, квіткові, клас Дводольні, клас Однодольні, родина, класифікація, таксон.

Обладнання: Малюнки, схеми, підручник, комп’ютер.

Девіз уроку:

« Природа – єдина книга, читання якої однаково цікаво на всіх її сторінках».

Гете

                               Хід уроку

І.Оганізаційний момент.

Друзі! Подивіться у вікно. На дворі весна, найулюбленіша пора року більшості людей, рослин, тварин. Ми чекали на весну всю довгу зиму, чекали і думали: «Чи не принесе нам щастя нова весна?»Я бажаю, щоб з весною у ваші домівки прийшов вогник порозуміння і засяяв у кожному віконці, а в наших серцях оселився ще один вогник – вогник надії і сяяв на протязі життя, а ще – під час проведення уроку біології.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Ось уже багато годин ми подорожуємо по країнах Ботаніки. Ми побували у країні Водоростей, Вищих спорових рослин, Голонасінних. А сьогодні завітаємо у ще одну країну, познайомимось із її мешканцями, дізнаємось про особливості їхньої будови. Але для того щоб потрапити туди, ми маємо знати «пароль».Всім відомо значення цього слова. За « паролем» визначають «своїх» і «чужих».На нашому уроці «свої» повинні дати відповіді на слідуючі запитання:

1.Які принципи класифікації рослин?

2. Що таке запліднення та як відбувається запліднення у насінних рослин?( використовуючи мал.1)

 

 

 

 

Мал.1

3.Чим покритонасінні рослини відрізняються від голонасінних?

4.Назвіть основні органи квіткових рослин(використовуючи малюнок 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.2

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Усім вам відомо, що рослини відіграють у житті людини не аби – яку роль. Пшениця дуб, береза, сосна, кожна з цих рослин є обов’язковою для нас. Які несхожі між собою темний липовий ліс і веселий березовий гай! Як відрізняються рослини квітучих зелених лук від рослин палючих піщаних пустинь, болотистих тундр і вологих субтропіків. Але які б не були різні квіткові рослини, усі вони мають величезне значення в природі і житті людини. Тому тема нашої подорожі « Загальна характеристика покритонасінних їх класифікація».

ІV. Наші завдання:

1.Розкрити місце покритонасінних у системі живої природи.

2.Відновити в пам’яті знання про основні таксони, що лежать в основі класифікацій покритонасінних.

3. Сформулювати ознаки характерні покритонасінним рослинам.

4.Поділ покритонасінних на класи.

5.Порівняти ознаки , притаманні представникам класів Дводольні та Однодольні. Заповнити таблицю.

V. Надання необхідної інформації.

Вступне слово вчителя.

Ви знаєте, що рослини  дають продукти потрібні людині для харчування. Рослинами годують сільськогосподарських тварин. З рослин виготовляють ліки. Рослинну сировину використовують в  різні галузі промисловості.

З розвитком сільського господарства,  промисловості та інших галузей народного господарства попит на рослинні продукти збільшується рік у рік.

Це змушує людину активно вивчати природні багатства, виводити нові культурні рослини, цінніші за ті, що були досі.

Вивчення природних рослинних багатств пов’язане з проведенням різних експедицій і наступних польових та лабораторних досліджень.

Експедиції Всесоюзного інституту рослинництва зібрали величезну колекцію зразків дикорослих, цінних з господарського погляду, рослин і сортів сільськогосподарських культур. Особливо багато для створення цієї колекції зробив академік М. І. Вавилов, під керівництвом якого було проведено експедиції майже в усі частини світу.

Квіткові рослини надзвичайно різноманітні. Щоб розібратися в цій різноманітності, ботаніки об’єднують усі види рослин у групи, які в свою чергу об’єднують у більші групи. Для встановлення таких груп рослин використовують ознаки їх схожості і відмінності, за якими можна судити про ступінь спорідненості рослин між собою. Близькі роди входять до однієї родини. Кожну родину можна віднести до якогось класу рослин.

З допомогою вчителя, учні згадують, що таке класифікація і таксон.

Класифікація –   це галузь систематики, яка вивчає процес встановлення і характеристики систематичних груп рослин (таксонів), служить засобом зв’язку між ними.

Таксон– це одиниця класифікації.

З метою формування інтелектуальних здібностей, уміння порівнювати, встановлювати причинно – наслідкові зв’язки вчитель пропонує розглянути основні питання теми, виконавши такі завдання.

Бесіда з учнями за запропонованими запитаннями з використанням електронного посібника.

1.Розкрийте місце покритонасінних у системі живої природи (використання схеми 1).       

2.Пригадайте  основні таксони, що лежать в основі  класифікації покритонасінних (використання схеми 2).

Місце покритонасінних у                  системі живої природи.                                

        

Жива природа

Імперія

Клітинні форми життя

Надцарство

Еукаріоти

Царство

Рослини

Підцарство

Вищі рослини

Відділ

Покритонасінні

(квіткові)                     Схема 1

Основні таксони в класифікації покритонасінних

 

Відділ

Клас

Ряд

Родина

Рід


Вид

 

 

 

 

 

 

 

                Схема 2

 

3. Розповідь з елементами бесіди.

Сформулювати ознаки характерні покритонасінним рослинам.

 • Наявність квітки.
 • Наявність зав’язі й плода, які захищають насіннєві зачатки й насіння.
 • Запилення вітром, комахами, водою, птахами.
 • Жіночий заросток – пилкове зерно (пилок), утворене двома клітинами: вегетативною і генеративною.
 • Подвійне запліднення: один спермій запліднює яйцеклітину, другий – центральну клітину зародкового мішка.
 • У результаті подвійного запліднення із зав’язі утворюється плід, з насіннєвого зачатка – насінина, із зиготи – зародок, із заплідненої вторинної клітини – вторинний ендосперм .
 • Ендосперм – тканина з триплоїдним набором хромосом. Формується одночасно з зародком і являє собою запас поживних речовин (білки, жири, вуглеводи) .
 • Із зародка насінини виростає спорофіт (нестатеве диплоїдне покоління), який може бути представлений різними життєвими формами – травою(одно – або багаторічною),кущем або деревом. Будь – яка життєва форма рослини має основні органи – корінь, стебло, листки і їх видозміни, а також квітки, насіння, плоди.

Триплоїдність ядер клітин ендосперму, які несуть інформацію материнського й батьківського організмів, підвищує пристосованість молодої рослини до різноманітних умов середовища.

 VІ. Інтерактивна вправа.

        Для з’ясування відповіді на запитання 4 «Поділ покритонасінних на класи» учні виконують самостійну роботу з підручником, записують схему у зошит. Вчитель під час бесіди перевіряє рівень засвоєння знань з даного питання, доповнює і корегує відповідь. 

 

Класифікація покритонасінних

 

Злакові

Лілійні

Цибулеві

Однодольні

Покритонасінні, або Квіткові

Дводольні

Капустяні

Розові

Бобові

Пасльонові. Айстрові

 

  Для розкриття 5 запитання «Ознаки притаманні представникам класів Дводольні та Однодольні» учитель пропонує на основі малюнка 3, виконати самостійну роботу, заповнивши таблицю 1. Учнів поділяють на 2 групи: перша описує ознаки дводольних, друга – однодольних.

 

Порівняльна характеристика дводольних і однодольних рослин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ Покритонасінні

 

 

Ознаки

 

 

Клас Дводольні

 

Клас   Однодольні

 • Кількість сім’ядолей у зародку насінини
 • Дві
 • Одна
 •  Коренева система
а) походження;

б) форма.

 • Система головного кореня
 • Стрижнева, мичкувата (рідко)
 • Система додаткових коренів
 • мичкувата
 • Камбій
 • Є
 • Відсутній
 • Листки
 • Прості, складні; пластинки суцільні, з виїмками
 • Прості, пластинки
суцільні
 • Жилкування
 • Сітчасте (перисте, пальчасте)
 • Паралельне, дугове
 • Кількість частин квітки
 • Кратна чотирьом, п’яти
 • Кратна трьом
 • Найважливіші родини
 • Хрестоцвіті, Розові, Бобові, Пасльонові, Айстрові тощо.
 • Злакові, Лілійні тощо

На основі складеної таблиці учні роблять відповідні висновки, тобто дають порівняльну характеристику дводольних і однодольних рослин.

Вчитель.

250 – Скільки існує видів покритонасінних? (понад тис.)

Повідомлення учнів.

– Чи відомо вам, що…

1) Багато дерев живуть значно довше , ніж найбільш довговічні тварини. Так , груша і вишня живуть до 300 років, ялівець – до 500, ялинка і сосна – до1000, липа – до 1200, дуб – до 2000 років. Вік мамонтового дерева з Каліфорнії (висота 112 м, в поперечнику 9 м) визначається в 3500 років. Мексиканські кипариси живуть до  10 000 років. Але макрозамія із саговникових досягає рекордного віку – 12 000 – 15 000 років.

2) Є тюльпанне дерево . Квітки його дуже схожі на квітки тюльпана , за що це дерево і дістало таку назву . Батьківщина його – Китай і Північна Америка. Але воно добре росте і в Україні , зокрема в ботанічному саду міста Кам’янця-Подільського.

3) Є листяні буряки. Це овочеві і декоративні рослини .Називають її мангольд. Для їжі споживають листя і черешки. Декоративні орти мангольда мають красиве велике листя.

4) Молоду кропиву використовують для приготування смачних супів, багатих на вітаміни . мінеральні солі, білки. Листя кропиви є також надзвичайно цінним полівітаміном і білковим кормом для свійських тварин – корів, коней і птахів. Після відгодівлі тварин таким кормом було помічено, що молоко , масло, яйця збагачуються вітамінами .Вчені встановили , що поживна цінність кропиви не поступається навіть перед бобовими культурами.

5) Усі відомі золотисті квіти декоративної рослини настурції можна вживати в їжу . Пелюстками квіток заправляють супи, що надає страві аромату і смаку.

6)Найбільша в світі квітка у рослини рафлезії Арнольді. Вона має до 3 м. в окружності  і до1 м. в поперечнику. Ця рослина не має ні стебел , ні листя ,ні коріння. Вона паратизує на коренях винограду, що росте в тропічних лісах на острові Суматра.

7) Суцвіття – гігант утворює зонтична пальма. Вона росте в тропіках (Індія) і цвіте один раз на все життя. Суцвіття досягає великих розмірів – 12-15м довжини. Це найбільше суцвіття в рослин.

8 )У лісах далекого Сходу росте «залізна береза». Міцність цієї берези в 2-3 рази більша, ніж дуба. Таке дерево може знайти широке застосування не тільки в деревообробній, а й машинобудівній промисловості.

Учитель пропонує учням розв’язати задачу .

 Задача. Учитель дав учням завдання: скласти список мішаного лісу за ярусами. Учні виконали його так:

І ярус – ялина, береза, сосна;

ІІ ярус – липа, бук ,граб;

ІІІ ярус – черемха, калина, брусниця;

ІV ярус– трав’янисті рослини.

Знайдіть і виправте помилки які допустили школярі .

Відповідь: І ярус – ялина, береза, сосна, липа, бук ,граб;

ІІ ярус – черемха, калина;

ІІІ ярус –брусниця;

ІV ярус– трав’янисті рослини.

VІI. Рефлексія

– Дати  відповідь на такі запитання .

1.Чому покритонасінні отримали таку назву?

2.Встановити ознаки , відмінності покритонасінні рослин?

3.Чому покритонасінні займають панівне місце на землі серед рослин?

4.Які ароморфози характеризують покритонасінні рослини?

5.У чому відмінність рослин класів Одно – та Дводольні.

– Якщо ви погоджуєтесь з наведеною інформацією, то поставте у спеціальній таблиці “+” або  “-” .

1. Суниця лісова – деревна рослина.

2. Родина Лілійні належить до класу Дводольні.

3. Усі дводольні рослини мають стрижневу кореневу систему.

4. Зародок однодольних має одну сім’ядолю.

5. Рослини із класу Дводольні мають сітчасте жилкування.

6. В однодольних рослин листки мають лінійне та дугове жилкування.

7. Рід – найменша таксономічна одиниця.

8. Інша назва покритонасінних – «Квіткові».

      1       2        3       4        5         6        7       8
               

VІІІ. Підсумок уроку.

Оцінювання. Мотивація оцінювання.

ІХ. Домашнє завдання.

1. Опрацювати матеріал підручника по темі. «Загальна характеристика покритонасінних та їх класифікація.»

2. Дайте відповіді на запитання вікторини.

 • Яка група рослин має сітчасте жилкування листків і стрижневу кореневу систему?
 • Для якої групи рослин характерне дугове і паралельне жилкування листків?
 • Як називається частина клітини, заповнена клітинним соком?
 • В якій частині зародка насіння огірків, капусти та інших дводольних рослин містяться поживні речовини?
 • Квітки більшості рослин мають і тичинки, і маточки. Як називаються такі квітки?
 • Як називається процес злиття клітин пилку і яйцеклітини , насінного зачатка?

В якій групі рослин є тільки дерева і кущі?

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Urok46 (832.0 KiB, Завантажень: 19)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

46 Загальна характеристика покритонасінних, їх класифікація (212.7 KiB, Завантажень: 32)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,344sec