Загальна характеристика кислот. Використання кислот для дезінфекції

Тема. Загальна характеристика кислот. Використання кислот для дезінфекції (хлоридна кислота), виробництва ліків та інсектицидів (борна кислота), акумуляторів (сульфатна кислота). Фізіологічний вплив ціанідної кислоти, що знаходиться у консервованих продуктах і нікотиновому димі.

Цілі: розглянути фізичні та хімічні властивості кислот; удосконалити вміння називати кислоти за сучасною українською номенклатурою; розрізняти кислоти серед інших речовин; ознайомити учнів із використанням кислот та фізіологічним впливом ціанідної кислоти, що знаходиться у консервованих продуктах і нікотинному димі; фор­мувати науковий світогляд, колективізм, уміння слухати один одного, дотримуватися толерантності, виховувати уважність, вихованість, активність, бережливе ставлення до власного здоров’я.

Обладнання та реактиви: зразки кислот, штатив із пробірками, побутові хімікати, лікарські засоби,  аргентум  нітрат, барій хлорид.

Девіз уроку: «Щоб удосконалювати розум, потрібно більше роздумувати, ніж заучувати»

 Демокріт

Хід заняття

І. Організаційний етап.

Привітання, побажання гарного настрою.

ІІ. Актуалізація опорних знань. (Методичний прийом «Мозковий штурм»)

Учні висловлюють припущення до запитання. Учитель фіксує на дошці.

  1. Що спільного між лимоном, томатом, квашеною капустою, щавлем і

кефіром? (кислий смак)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. (Методичний прийом «Асоціації на дошці»)

Вчитель записує на дошці слово «кислота».

Які асоціації викликає у вас слово «кислота»?

(Усі асоціації записує навколо ключового слова)

(Відповіді учнів – лимон, кислий і т. д.)

Отже, кислоти входять до складу фруктів, щавлю, шлункового соку. Усі кислоти поділяють на неорганічні та органічні. Сьогодні ми познайомимося із неорганічними кислотами.

ІV. Оголошення теми і мети заняття.

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Склад кислот й номенклатура кислот. (Колективна робота)

Демонстрація 3. Зразки кислот.

Вчитель. Подивіться зразки кислот. На етикетках знаходяться їх формули. Дайте відповідь на запитання:

«Що в них спільного?»

  ,  ,  ,

(Відповідь учнів: Кислоти в своєму складі мають атоми Гідрогену)

Вчитель. До складу кислот, окрім атомів Гідрогену, входять ще і кислотні залишки.

                                                                         кислотний залишок

Вчитель. Запитання:

Які ж неорганічні сполуки називають кислотами? (Робота з підручником)

В параграфі 7 знайдіть визначення.

(учні шукають визначення)

(Відповідь учнів: кислота – сполука, молекула якої містить один чи кілька атомів Гідрогену, здатних під час хімічних реакцій заміщуватися на атоми металічного елемента.)

Вчитель. Подивіться на таблицю «Назви кислот». (Див. додаток 1) У ній ви бачите формули кислот, їх назви, назви кислотних залишків.

З таблиці видно, що сучасна назва кислоти відповідає назві кислотних залишків.

Валентність кислотного залишку дорівнює кількості атомів Гідрогену у кислоті.

(Таблиця 1 заповнюється у ході пояснення).

Знайдемо валентність кислотних залишків.

2. Фізичні властивості кислот. (Вправа «Встав слова»)

Завдання. Вставте пропущені слова у текст використовуючи слова після тексту.

Неорганічні кислоти — це …. Серед вийняток — це … кислота. Кислоти не мають …, та до­бре розчиняються у …, за винятком … кислоти, майже всі кислоти … на смак. Запам’ятайте: куштувати  в кабінеті хімії кислоти та інші сполуки на смак …! Це дуже небезпечно!

У шкільній лабораторії учні під час виконання практичних ро­біт користуються … кислот. Щоб приготувати розчин кис­лоти, треба … лити у … невеликими порціями, перемішу­ючи скляною паличкою.

(метасилікатної, ортофосфатна, воді, не можна, кислоту, рідини, розчинами, кольору, кислі, воду)

3. Хімічні властивості кислот. (Робота у групах)

Клас поділяється на 4 групи. Опрацьовують відповідну властивість кислот протягом 3 хв. Потім звітують, записують на дошці.

Група 1. Взаємодія з  металами.

Група 2. Взаємодія з основними оксидами.

Група 3. Взаємодія з основами.

Група 4. Взаємодія із солями.

Література. підручник для 8 класу.

Відповіді.

Група 1. Взаємодія із металами, що у ряді активності стоять до водню. Він розділяє метали на активні, які витісняють Гідроген із розчинів кислот, і ті, що не взаємодіють із розчинами кислот і Гідроген не витісняють.

Сu + НС1¹

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

 Група 2. Взаємодія з основними оксидами.

СаО + 2НС1= СаС12 + Н2О           Na2O + H2SO4 = Na2SO4 + H2O

Група 3. Взаємодія з основами.

Така реакція між розчинами кислот і основ називається реакцією нейтралізації.

NaOH + HCl = NaCl + H2О      Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + H2О

Група 4. Кислоти можуть витісняти більш слабкі кислоти з їхніх солей. У продукті реакції має або виділитися газ, або утворюватиметься осад.

Na2CO3 + 2HC1 = 2NaCl + Н2О + СО2­

5. Використання кислот. (Вправа «Шпаргалка»)

Учні зачитують повідомлення про використання кислот.

Приклад «шпаргалки»

(Шведський хімік Карл Вільгельм Шеєлє відкрив та дослідив ціанідну кислоту. У невеликих кількостях вона міститься в кісточках абрикос, вишень, мигдалю. Ця речовина є отруйною. Саме тому не можна їсти кісточки вищевказаних рослин або зберігати компоти з кісточками. У них накопичується ціанідна кислота. Та шведському досліднику дуже хотілося вивчити властивості нової речовини. Він описав її запах … і навіть куштував на смак. Звичайно, такі дії призвели до трагічних результатів.

Формула ціанідної кислоти HCN. Це безбарвна, летка рідина, із запахом гіркого мигдалю, вибухає в разі ударів. І сама кислота, і її солі дуже отруйні. Один повний вдих парів цієї речовини призводить до втрати свідомості та смерті через кілька хвилин. Насправді в кісточках вишень містяться сполуки ціанідної кислоти, які під дією ферментів слини призводить до її утворення.

Ціанідна кислота міститься у нікотинному димі. Він високотоксичний для людини. Його смертельна доза 100-125мг. В одній сигареті міститься 1,0-2,5 мг нікотину. Він негативно діє на нервову та серцево-судинну систему, порушує функції печінки. Велика концентрація нікотину може призвести до гіпертонічної кризи, особливо у хворих на гіпертонію.)

6. Лабораторний дослід. (Робота у парах)

Тема. Виявлення кислот у дезінфікуючих розчинах, лікарських засобах.

Мета: навчити виявляти кислоти у дезінфікуючих розчинах та лікарських засобах.

Обладнання: штатив із пробірками, побутові хімікати, лікарські засоби,  аргентум  нітрат, барій хлорид.

Хід роботи

  1. У пронумерованих пробірках містяться розчини побутових хімікатів, лікарських засобів.
  2. За допомогою якісних реакцій визначте кожну речовину.
  3. Складіть план досліду, опишіть спостереження та складіть рівняння відповідних реакцій.
  4. Висновок.

VІ. Узагальнення та систематизація знань. (Гра «Спіймай помилку», тести)

Гра «Спіймай помилку». (3 хв)

Учневі було завдання скласти формули кислот:

ІІІ        ІІ        ІІ      І       ІІ          І

PO4,  SO3,  S,  Cl,  CO3,  NO2.

Учень виконав завдання так: .

Знайдіть помилки та правильно запишіть формули кислот, дайте їм назви та  прокласифікуйте їх.

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть кислоту, яка не розчиняється у воді:

А) сульфатна;  Б) сульфідна;  В) метасилікатна;  Г) сульфідна.

2. В який колір забарвлюється метиловий оранжевий у розчині хлоридної кислоти:

А) червоний;  Б) синій;  В) жовтий;  Г) рожевий.

3. Вкажіть метал, який не реагує з ортофосфатною кислотою:

А) Zn;  Б) Al;  В) Au;  Г) Fe.

4. Вкажіть групу речовин, які всі реагують з сульфатною кислотою (розбавлена):

А) CaO, KOH, Cu, Na2CO3;        Б) Mg(OH)2, K2O, Zn, K2SO3;

В) Ag, FeO, Na2SiO3, Ca(OH)2;   Г) NaNO3, NaOH, Na2O, Au.

5. Встановіть речовини ? і ? у схемі реакції ? + ? ® натрій сульфат + вода:

А) Na;  Б) H2SO3;  В) NaOH;  Г) H2SO4;  Ґ) Na2CO3.

6. Вкажіть, яка із запропонованих реакцій неможлива:

А) СaO + HCl ®;         Б) H2SO4 + MgCO3 ®;

В) Cu + HPO3 ®;        Г) NaOH + HBr ®.

7. Встановіть послідовність починаючи від металу, який найбільш енергійно

взаємодіє з кислотами:  А) Cd;  Б) Zn;  В) Mg;  Г) Na;  Ґ) Cu.

Варіант 2

1. Вкажіть кислоту, яка існує лише у водному розчині:

А) карбонатна;  Б) метасилікатна;  В) сульфатна;  Г) метафосфатна.

2. В який колір забарвлюється лакмус у розчині сульфатної кислоти:

А) червоний;  Б) синій;  В) малиновий;  Г) фіолетовий.

3. Вкажіть метал, який не реагує з хлоридною кислотою:

А) Mg;  Б) Ag;  В) Ca;  Г) Sn.

4. Вкажіть групу речовин, які всі реагують з ортофосфатною кислотою:

А) СuO, KOH, Mg, HCl;        Б) ZnO, AlCl3, SO3, Fe;

В) Al, CaO, Ba(OH)2, Zn;       Г) HNO3, Fe, NaOH, K2O.

5. Встановіть речовини ? і ? у схемі реакції  ? + ? ® ферум ( ІІІ ) хлорид + вода:

А) Fe2O3;  Б) HBr;  В) Fe;  Г) HCl;  Ґ) FeO.

6. Вкажіть, яка із запропонованих реакцій неможлива:

А)  Ca(OH)2 + HNO3 ®;    Б) HCl + ZnSO4 ®;

В) Mn + H3PO4 ®;            Г) FeO + HCl ®.

7. Встановіть послідовність починаючи від металу, який найменш енергійно

взаємодіє з кислотами:  А) Fe;  Б) Ba;  В) Al;  Г) Ag;  Ґ) Mn.

VІІ. Підведення підсумків.

VІІІ. Домашнє завдання.

        Поміркуйте, Які кислоти можуть спричинити хімічні опіки.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Загальна характеристика кислот Використання кислот для дезінфекції (32.1 KiB, Завантажень: 19)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,321sec