Загальна характеристика частин мови

Тема. Загальна характеристика частин мови

Мета:ознайомити учнів з поняттям про морфологію,дати загальну характеристику самостійних та службових частин мови; удосконалювати вміння розрізняти частини мови;розпізнавати їх у реченні; пояснювати різницю між самостійними та службовими частинами мови;розвивати  увагу та спостережливість;виховувати повагу до материнства,родини.

Тип уроку: урок  засвоєння нових знань.

Хід уроку

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Слово вчителя. Учні,кожного дня ви приходите до школи, щоб отримувати все нові та нові знання.Але, щоб приступити до вивчення нового, нам треба пригадати матеріал, вивчений вами у початкових класах.А який саме матеріал ми будемо повторювати,ви дізнаєтесь, прослухавши уривок із вірша Д.Білоуса «Злитки золоті»:

Чи ти задумувавсь, звідкіль оті

У нашій мові злитки золоті?

Як намистини, диво калинове –

…(частини мови)!

Бесіда з учнями.

  • То як же звучить тема нашого повторення?
  • Чому Д.Білоус назвав частини мови « золотими злитками»?
  • Які частини мови ви знаєте?
  • Як відрізнити одну частину мови від іншої?
  • (Поставити питання, визначити, що вони означають).
  • На які питання відповідає кожна частина із самостійних частин мови?
  • Які вам відомі службові частини мови?

 

Повідомлення теми, мети, завдань уроку;мотивація навчальної діяльності учнів.

Засвоєння нового матеріалу.Виконання системи завдань.

Дубль – диктант.

Доберіть до названих слів такі, що належать до тих самих частин мови.

Рідна, пишатися, ми, весело, але, до, п’ятий

Робота біля дошки.Записати речення.З’ясувати, до яких частин мови належать ужиті в реченнях слова.Які частини мови є самостійними та службовими частинами мови?

Де мати посіє, там стелиться ласка.Де мати посадить, там сходить добро.У мами рука і легка, і прекрасна, а серце глибоке, як сивий Дніпро.Щедрість материнських добрих рук ми ще у житті не оцінили.

( Підкресліть в останньому реченні члени речення.Подумайте і пригадайте ,  який розділ науки про мову вивчає члени речення, а який- частини мови).

Теоретична хвилинка.

Визначення терміну «морфологія»(лат.морфе- форма, логос – наука, вчення).

Морфологія – розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови.

Частини мови – це особливі групи слів.Кожна з них характеризується лексичним значенням, морфологічними ознаками,синтаксичною роллю в реченні.

Розглянути за таблицею поділ частин мови на самостійні та службові.

 

Частини мови
Самостійні Службові
Іменник  
Прикметник Прийменник
Числівник Сполучник
Займенник Частка
Дієслово  
Прислівник  

Вигук ( не відноситься ні до самостійних, ні  до службових частин мови)

Бесіда з учнями:

1.На підставі розглянутої таблиці пояснити, за якими ознаками частини мови поділяються на три групи.

2.Чим відрізняються службові частини мови від самостійних?

( Не відповідають на питання, не бувають членами речення)

Фізкультхвилинка.Коли  вчитель називає іменник, діти мають піднести руки догори й потягнутися; прикметник –  розвести  їх у боки; прислівник – присісти.

Молодий, молодість, красиво, краса, надворі, двір, сміливо, сміливий.

Виконання вправ на закріплення .

Гра «Мовний ланцюжок».Скажіть, як називаються групи слів, які звучали під час фізкультхвилинки( спільнокореневі ).Працюючи в парах, складіть ланцюжок зі спільнокореневих слів, які належали б до різних частин мови.Переможе пара, яка складе за відведений час найбільший ланцюжок.

Зразок: радісний( прикметник)- радісно (прислівник) – радіти (дієслово)- радість (іменник).

Диктант з коментуванням.У кожному з речень назвати самостійні та службові частини мови.

Мамине обличчя у дитинство кличе, із дитинства в юність поглядом веде.Мамине обличчя любе й молоде.Так непомітно проліта одна хвилина біля мами, одна хвилина золота.

Хвилинка творчості.Скласти невелике висловлювання( обсяг – 4-5 речень ) на тему «Хвилина біля мами».У тексті творчої роботи вказати кілька самостійних та службових частин мови.

Підсумок уроку.Рефлексія.

Кожен себе повинен привчати до систематичного записування власних думок і спостережень.Напишіть про враження від уроку: що було новим, повчальним, найцікавішим, оцініть свою роботу на уроці, напишіть побажання вчителеві.

Домашнє завдання.Повторити вивчене.Виконати вправу з підручника( за вибором вчителя)

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,321sec