Загальна характеристика біосфери. Вчення Вернацького про біосферу. Роль живих організмів у біосфері

Тема. Загальна характеристика біосфери. Вчення Вернацького про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери.

Мета: розширити знання про біосферу; охарактеризувати вплив  діяльності людини на стан біосфери, сформувати поняття про    ноосферу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи та форми роботи:

1) інформаційно-рецептивний:

2) репродуктивний:

3)   проблемно-пошуковий:

Терміни та поняття: біосфера, літосфера, гідросфера, атмосфера, тропо­сфера, стратосфера, ноосфера, озоновий екран, жива речовина біосфери, біогенна та абіогенна міграція хімічних елементів, колообіг води, кисню, вуглецю, азоту у біосфері, вивітрювання гірських порід.

 

Обладнання: опорні конспекти, таблиці «Географічна оболонка»,    «Межі біосфери», кодоскоп.

 

Девіз уроку.

Мистецтво навчання не потребує нічого іншого,

ніж умілий розподіл часу.

Я.Коменський

Хід уроку.

І.       Організаційних момент.

Я пропоную вам взяти аркуш паперу, зігнути його пополам , на одній стороні намалювати вираз свого обличчя, на початку уроку, в кінці уроку ми намалюємо ще одне обличчя і порівняємо їх.

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

Інтелектуальна гра “Ти – мені, я – тобі”. Робота в парах. Взаємоопитування, взаємооцінка. Корекція.

Бесіда

 • Пригадайте уроки географії, на­звіть чотири оболонки Землі. (Лі­тосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера)
 • Які з цих оболонок з усіх планет Сонячної системи має лише Зем­ля? (Гідросфера, біосфера)
 • Чому з усіх планет Сонячної системи життя виникло лише на Землі?

 

ІІІ.    Мотивація навчальної діяльності.

Людина стала людиною, коли побачила глибочінь неба, мерехтіння зі­рок, рожеве полум’я вечірньої зорі,  журавлиний клин у блакиті небес,  іскри сонця в ранковій росі, — побачила і замилувалася.

Передать ли на людском наречье

ї    Разговоры гор и песни трав?

Спор листвы с ветрами бесконечен.

Как понять, кто в этом споре прав?

Почему так манят    и тревожат

«  Луї; роса, цветочная пыльца?
Почему скажи, природа   может

Добротой одаривать сердца?

Природа не лише єдине джерело матеріального існування кожного з нас, вона ще й те життєдайне джерело,  яке живить нашу душу наші почуття. Оберігати природу слід не для при­роди, а для самих себе. А щоб оберігати, потрібно не лише любити, але  й знати.

ІV.    Повідомлення теми і теми уроку.

(Монітор комп’ютера).

План уроку

 1. Поняття біосфери. Межі біосфери.
 2. Планетарна роль живого.
 3. Компоненти біосфери.
 4. Вплив діяльності людини на біосферу.
 5. Ноосфера – сфера розуму.

V.      Надання необхідної інформації.

Біосфера — єдина екосистема Землі, яка включає в себе всі біоценози пла­нети і всю ту частину неживої природи, з якою ці біоценози взаємодіють.

Біосфера — та область Землі, де існує або колись існувало життя, і яка зазнає (зазнавала) впливу живих організмів.

Учення про біосферу в 1926 р. ство­рив В. Вернадський.

Межі біосфери:

Біосфера охоплює всю гідросферу, нижні шари атмосфери (15-20 км), верхні шари літосфери (1-3 км).

«Правило узлісся» — найбільша різно­манітність життя на межі геосфер:

Л — А — (поверхня суші);

Г — А — (верхні шари морів і оке­анів);

Л — Г — (зона шельфу).

Планетарна роль живого:

 • акумулювання сонячної енергії в процесі фотосинтезу;
 • утворення і стабілізація хімічно­го складу атмосфери (весь ки­сень в атмосфері біогенного по­ходження);
 • утворення ґрунтів;
  • концентрація солей і стабілізація хімічного складу океану (вапня­ки, корали);
  • руйнування гірських порід (виві­трювання);
  • утворення деяких гірських порід, у тому числі корисних копалин (нафта, газ…).

Вплив діяльності людини на біо­сферу:

 • зміна клімату;
 • зміна складу повітря та води;
 • зміна будови поверхні землі;
 • зміна грунту;
  • зміна рослинного та тваринного світу.

Ноосфера — сфера взаємодії приро­ди і людського суспільства, у межах якої розумна діяльність людини стає визначальним фактором розвитку природи.. Цілеспрямована глобаль­на перебудова біосфери в інтересах всього людства.

Це цікаво

Хронологія Землі

5 млрд р. — вік Землі;
4 млрд p. — вік Океану (t< 100 °С);
3,8 млрд р. — вік Життя;

З млрд р. — поява фотосинтезу

(t =70°С);

1,5 млрд р. — поява багатоклітинних організмів;

1,1 млрд p.— w(O2) = 0,2%, поява  аеробного дихання;

650 млн р. — рН Океану = 7, поява скелета у безхребетних;

500 млн р. — поява перших риб і перших наземних рослин — псилофітів;

400 млн p. — w(02) = 2 %, виникнення озонового екрану;

70 млн р. — поява приматів;

З млн р. — поява першої людини;

50 тис. р. — поява розумної людини Homo sapiens;

З тис. р. — вік сучасної цивілізації;

300 р. — початок періоду індустріалізації.

Земля має ряд властивостей, що забезпечують можливість існу­вання життя. Це й значна маса, яка зумовлює силу тяжіння, здатну утри­мати атмосферу, гідросферу і силь­не магнітне поле, що захищає Зем­лю від космічного випромінювання, і унікальна орбіта, за якої вода існує в рідкому стані. Була б наша пла­нета на 5 % ближче до Сонця чи на 1 % далі — і ми б мали атмосферу, на­сичену водяною парою, як на Венері, або льодові шапки на полюсах, як на Марсі, але не мали б рідкої води — основи життя.

VІ.    Інтерактивна вправа.

Робота в групах

Завдання для першої групи

Порівняйте газовий склад атмосфери Венери, Землі в добіологічний час,   Землі в наш час. Чому змінилася атмосфера Землі?

Компонен­ти атмо­сфери Венера Земля в мину­лому Земля в наш час
С02 97% 40% 0,03%
02 0,5% 0,5% 21 %

 

Чи може змінитися атмосфера  Венери? Які умови для цього по трібні?

Завдання для другої групи

Біосфера — енергетично відкрита система.

Що є джерелом енергії? (Сонце)

Які організми й у результаті якого процесу уловлюють цю енергію? (Рослини, фотосинтез)

На які потреби витрачається енергія? (Життєдіяльність)

Яким є вихід енергії? Як людина використовує утворені й відкла­дені поклади корисних копалин? (Вихід енергії — мінеральні речови­ни, органічні корисні копалини — нафта, газ, вугілля)

Завдання для третьої групи

Річки несуть в океан розчинену у воді сіль. Здавалося б, солоність океану мала б зростати. Але принаймні остан­ні кілька тисячоліть вона залишалася незмінною. Чому? (Сіль зв’язують морські істоти — корали, молюски)

Завдання для четвертої групи

Як утворився грунт?

Чи правильний вислів «місячний грунт»?

У чому проявляється планетарна роль живого?

VІІ.   Рефлексія.

За опорним конспектом опрацюйте питання «Вплив діяльності людини на біосферу» та наведіть один-два  приклади до кожного пункту.

Аналіз результатів самостійної роботи.

VІІІ. Підсумок уроку.

Оцінювання і мотивація.

ІХ.    Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику.

 • Дати відповідь на проблемне запитання: 60 років тому В. І. Вернадський мріяв про перехід біосфери в но­ву стадію розвитку — ноосфе­ру (сферу розуму). Оцініть зміни в природі, що відбулися за цей час у результаті діяльності людини.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

38 Тема Загальна характеристика біосфери Вчення Вернацького про біосферу (22.5 KiB, Завантажень: 29)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

38 урок біосфера (285.2 KiB, Завантажень: 15)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,528sec