Явище ізомерії. Ізомери насичених вуглеводнів. Міжнародна номенклатура

Тема уроку: Явище ізомерії. Ізомери насичених вуглеводнів. Міжнародна номенклатура. Лабораторний дослід № 1.

Цілі уроку:  З’ясувати причину різноманітності органічних речовин, суть    поняття «ізомерія»; навчитися давати назви речовинам відповідно до їхніх структурних формул; розвивати основні життєві компетентності—соціальну, комунікативну, інформаційну, креативну.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, куле-стрижневі моделі бутану та ізобутану, навчальний диск «Віртуальна хімічна лабораторія».

Типи уроку: засвоєння нових знань.

Метод навчання: проблемно-пошуковий.

Хід уроку

І. Організаційний момент

 

День, прожитий без збагачення знаннями, —даремно прожитий день. Отже, ми продовжимо з вами працювати над насиченими вуглеводнями, поглиблюючи та вдосконалюючи свої знання з цієї теми.

Сподіваюся, що сумувати не буде ніхто, а наприкінці ви отримаєте задоволення від результатів своєї роботи.

Спочатку давайте перевіримо домашнє завдання.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань     

На дошці виконується завдання.

 

Прийом «Не розірви ланцюжок»

(Учитель ставить запитання—учні по черзі відповідають. Якщо учень не дає правильної відповіді, то він отримує 1 бал, але має можливість виправити оцінку в ході уроку—мінімум 4 бали, максимум 7 балів.)

 • Насичені вуглеводні—це …
 • Назви насичених вуглеводнів утворюються з допомогою…
 • Загальна формула алканів…
 • Гомологічна різниця—це …
 • Назвіть гомологи етану.
 • Що таке радикал?
 • Назвіть формули радикала метилу.
 • Назвіть формулу радикала етилу.
 • Що таке гібридизація?
 • Який тип гібридизації характерний для парафінів?
 • Кут між гібридними хмарами атомами Карбону в насичених вуглеводнях становить…
 • У зв’язку з цим яку форму приймає карбоновий ланцюг?
 • Назвіть газоподібні за звичайних умов гомологи метану.
 • Наведіть приклади насичених вуглеводнів ряду метану, які знаходяться в рідкому стані.
 • Чи розчиняються насичені вуглеводні у воді?
 • Де використовують насичені вуглеводні?

 

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

 

Наприкінці ХХ століття було відомо декілька сотень тисяч неорганічних речовин, але якщо мова йде про органічні сполуки, рахунок йде на мільйони.

 

Прийом «Проблемне запитання»

 

У чому полягає причина такої різноманітності?

 

Для відповіді на це запитання знадобилися роки наполегливих досліджень. Використовуючи здобутки сучасної науки, ми зможемо відповісти на це запитання протягом 40 хвилин.

 

Повідомлення теми та цілей уроку.

 

IV. Вивчення нового матеріалу

 

Ще наприкінці ХVІІІ ст. А. Л. Лавуазьє визначив, що основними елементами органічних сполук є Карбон, Гідроген, Оксиген, а також Нітроген, Сульфур і Фосфор. Основа—ланцюг з карбонових атомів. Атоми Карбону можуть сполучатися в ланцюги будь-якої довжини. Карбоновий каркас достатньо міцний, завдяки чому карбонові сполуки стійкі до нагрівання, до дії агресивних середовищ, освітлення. І в решті—решт, карбоновий каркас рухомий, нежорсткий. Ланцюги карбонових атомів, сполучених простими одинарними зв’язками, можуть вигинатися, згортатися та іншими способами змінювати свою форму.

 

Робота в парах.

Прийом «Мозковий штурм»

 

Давайте спробуємо скласти структурні формули сполук, молекулярна формула яких С5Н12, пам’ятаючи про те, що Карбон чотиривалентний. (Термін виконання завдання—3 хв.)

 

Робота в групах—для взаємоперевірки (3 хв.). Далі виготовлення куле стержневих моделей придуманих сполук—дві групи, інші дві групи працюють за комп’ютером з навчальним диском «Віртуальна хімічна лабораторія» виконуючи лабораторний дослід № 1 .

 

Явище існування декількох речовин з однаковим складом, але різною будовою, і як наслідок, різними властивостями, називається ізомерія.

 

Чи можете ви дати відповідь на запитання поставлене на початку уроку?

 

Імовірна відповідь: одна з причин різноманітності органічних речовин—явище ізомерії. Чим довший карбоновий ланцюг, тим більше речовина має ізомері. Наприклад, у бутану—…2, у пентану—…3, у декану—75, пентадекану С15Н32—4347 ізомерів. Стрімкість, із якою росте число сполук, відомих хіміків, вражає. За останні 120 років список органічних сполук виріс у 1500 разів (приблизно 20 млн сполук).

 

Записати структурні формули речовин:

2,2,4 – триметилпентан;

2 – метил – 3 – етилпентен;

2,3,5,5 – тетраметилгексан;

2,3,4,4 – тетрабромгексан.

 

Прийом «Проблемне запитання»

 • Як відрізнити одну речовину від іншої?

 

Зазвичай якось треба відрізнити один ізомер від іншого. Чи є у вас якісь ідеї, пропозиції для розв’язання цієї проблеми? Учень, який отримав випереджальне завдання, пояснює принцип надання назв ізомерам на прикладі ізомерів пентану.

Міжнародний союз теоретичної та прикладної хімії прийняв спеціальну номенклатуру—International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), яка була відкоригована в 1979 році. Для того щоб нею користуватися, треба ще раз згадати, що таке радикал.

На столи роздаються алгоритми надання назв речовинам.

 

V. Закріплення вивченого матеріалу

 

Відгадаймо кросворд «Ізомерія»

1. Речовина, з якої виготовляють свічки.

2. Реакції, характерні для насичених вуглеводнів.

3. Речовини, які за складом відрізняються на групу СН2

4. Газ, який утворюється внаслідок розкладу решток рослин і тварин без доступу кисню.

5. С5Н12.

6. С3Н8.

7. Зміна форми та енергії різних орбіта лей одного атома, яка призводить до утворення однакових орбіта лей.

8. Гомологічний … метану.

 

 

 

VI. Підсумки уроку

 

Вправа «Роблю висновок» (Що з’ясували? Чого навчилися? )

 

VIІ. Домашнє завдання

 

1. На останній сторінці зошита записати алгоритм надання назв насиченим вуглеводням;

 

2. Опрацювати параграф;

 

3. За бажанням: скласти кросворд з вивченої теми.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (10) (119.0 KiB, Завантажень: 41)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (10) (245.5 KiB, Завантажень: 17)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,315sec