Як виникають і зберігаються моральні цінності суспільства

Мета:

 • навчити тлумачити поняття «загальнолюдські цінності», висловлювати своє судження про роль загальнолюдських цінностей у гуманізації життя суспільства;
 • розвивати вміння характеризувати поняття «добро», «справедливість», «щирість» як загальнолюдські цінності;
 • формувати навички моделювання ситуацій, які свідчать про регулятивну функцію моралі.

  Логіка розкриття теми

 1. Моральна норма — це моральна вимога, приклад поведінки, що має обов’язковий характер.
 2. Загальними ознаками моральної норми є обов’язковість та універсальність, тобто моральна норма є обов’язковою для всіх.
 3. У суспільстві існують вимоги до членів суспільства, як вони себе мають поводити, яких правил дотримуватися, вимоги, які регулюють поведінку людей.
 4. Таким регулятором можуть бути закони, державні укази, традиції, звичаї, релігія тощо.
 1. Основною цінністю нашої держави є гуманізм.
 2. Гуманізм — це загальнолюдська цінність.
  1. Загальнолюдські цінності — це цінності, які напрацьовані людством і збереглися протягом багатьох віків.
 3. Кожна людина належить до конкретної нації, конкретної держави.
  1. Загальнолюдські цінності не забороняють, а навпаки — передбачають виховання патріотизму, любові до своєї Батьківщини, повагу до культури, традицій, звичаїв свого народу.
  2. Загальнолюдські цінності, основою яких є гуманізм, засуджують націоналізм, расизм, інші прояви неповаги та нелюбові до інших народів і культур.
   1. Думки різних груп людей у нашому суспільстві розходяться у своїх уявленнях про моральні принципи і моральну поведінку.
   2. Пріоритетними в цьому суспільстві стають загальнолюдські, а не класові цінності.

13.    Моральні цінності регулюють відносини і спілкування людей.

I.    Етичний заряд

Учитель сподівається, що учні у спілкуванні з іншими людьми будуть дотримуватися загальнолюдських цінностей, про які ми сьогодні отримаємо нові знання.

II.    Початок етичного діалогу- Занурення в етичну проблему
Учитель. Ми з вами з 5 класу знаємо, Що моральна норма — це моральна вимога, наприклад поведінки, що має обов’язковий характер. Загальними ознаками моральної норми є обов’язковість та універсальність,
тобто моральна норма є обов’язковою для усіх.

 • Яке правило є нормою норми? («Золоте правило моральності»: «Поводься з іншими так, як ти хотів би, щоб поводилися з тобою».)
 • Скажіть, будь ласка, а чому люди, які живуть у суспільстві, дотримуються якихось правил, норм?

Учні доходять висновку, що повинні існувати правила, які б врегульовували поведінку людей у суспільстві. В іншому випадку в суспільстві був би хаос. Тобто повинні існувати якісь норми поведінки в суспільстві.

III.    Логічний ланцюжок розвитку проблеми

У ч и т є л ь. Ми вже з вами знаємо, що в різні часи в різних державах були різні регулятори людської поведінки. Наведіть приклади.

Учител ь.. А як виникають в будь-якому суспільстві такі правила?

Учні можуть згадати матеріал 5 класу і розповісти, що в первісному суспільстві регулятором людської поведінки були табу і табуації.

Міркування учнів повинні навести на висновок, що в суспільстві інтереси суспільства, правителів, класів і партій, які володарюють, треба захитати. Тому виникають вимоги до членів суспільства, як вони себе мають поводити, яких правил дотримуватися.

У ч и т є л ь. А як ви вважаєте, що може бути таким регулятором?

Учні доходять висновку, що це можуть бути закони, державні укази, традиції, звичаї, релігія тощо. Дуже добре, якщо заздалегідь учні отримають завдання підготувати розповідь про українські та звичаї інших народів, традиції, які регулюють поведінку людей в суспільстві.

У ч и т є л ь. А як ви вважаєте, які цінності нашої держави України?

Учні повинні дійти висновку, що основною цінністю нашої держави є гуманізм.

Учитель запитує, як учні розуміють це поняття.

За допомогою учителя учні витлумачують цей термін. Гуманізм — слово латинського походження. Означає «людський», «людяний». Це любов до людей, високий рівень психологічної терпимості (толерантності), це система цінностей, спрямованих на людину. Людина стає найвищою метою розвитку держави. А держава повинна створити умови для максимальної реалізації людини в соціально-економічній і духовній сферах життя.

Учитель. Скажіть, будь ласка, гуманізм — цінність конкретної держави чи це загальнолюдська цінність? Як ви розумієте це поняття?

Міркування приводять учнів до висновку, що гуманізм — це загальнолюдська цінність. Загальнолюдські цінності — це цінності, які напрацьовані людством і збереглися протягом багатьох віків.

Учитель допоможе учням усвідомити, що термін «загальнолюдські цінності» має подвійний зміст. По-перше, це цінності, які є значимими для всього людства, а не для якоїсь конкретної групи людей, класу. По-друге, ці цінності вічні.

Учитель. Як ви вважаєте, який розвиток особистості передбачає

наявність загальнолюдських цінностей суспільства?

За допомогою учителя учні доходять до висновку, що це перш за все моральний, інтелектуальний і естетичний розвиток особистості.

IV.    Кульмінація етичного діалогу

Учитель. Складіть програми свого морального, естетичного розвитку та виховання. Програму інтелектуального розвитку складіть за допомогою батьків.

V.    Вихід на моральний вибір

Спочатку спробуємо розібратися, у чому ж зміст цих видів розвитку людини.

Матеріал для вчителя:

Моральний розвиток — це розвиток моральних почуттів, переживань, совісті, моральної свідомості. Моральна свідомість проявляється у знаннях моральних принципів, норм, цінностей. Для розвитку моральної свідомості необхідно розвивати моральне мислення, яке проявляється у накопиченні аналізу й оцінці моральних фактів, прийняття зважених рішень, передбачення наслідків свого морального вибору.

Естетичне виховання — це процес формування почуттів у сфері прекрасного, формування здібностей бачити прекрасне в мистецтві і житті, у природі, поведінці людей, розвивати творчі здібності і обдарування.

Учні складають програми. Учитель проводить корекцію уявлень учнів про моральний та естетичний розвиток.

Учитель. Скажіть, будь ласка, а це добре чи ні, що загальнолюдські цінності у кожного народу виражені по-особливому? Якщо виникають різні точки зору, розпочинається дискусія.

Завдання вчителя —допомогти учням усвідомити, що кожна людина належить до конкретної нації, конкретної держави. І відомо, що та нація зберігається і процвітає, яка зберігає свої традиції, свою культуру. Загальнолюдські цінності не забороняють, а навпаки—передбачають виховання патріотизму, любові до своєї Батьківщини, повагу до культури, традицій, звичаїв свого народу. Але загальнолюдські цінності, основою яких є гуманізм, засуджують націоналізм, расизм, інші прояви неповаги та нелюбові до інших народів і культур.

Учитель. Ми вже з вами говорили про те, шо моральні цінності зберігаються у вигляді системи правил, вимог, норм, що регулюють взаємодію між людьми, їхнє ставлення до процесів і явиш конкретного світу. Мораль виховує людей у дусі існуючих в суспільстві законів. Але останнім часом у нашому суспільстві спостерігається процес, коли думки різних груп людей розходяться у своїх уявленнях про моральні принципи і моральну поведінку. Чому це відбувається? Наведіть такі приклади.

Учитель допомагає учням усвідомити, що це відбувається через соціальне розшарування. Так* Наприклад, багаті, яких стає все більше, не бачать нічого аморального в тому, що росте кількість безробітних, малозабезпечених сімей. Одні будують котеджі, інші живуть у гуртожитках…

Проте історія розвитку нашого суспільства свідчить проте, що пріоритетними в ньому стають загальнолюдські, а не класові цінності.

Учитель. А чи вважаються пріоритетними в нашому суспільстві • такі поняття як «добро», «справедливість», «правда», «щирість»? Поясніть, як ви їх розумієте?

Наведіть приклади ситуацій, коли мораль регулює відносити й спілкування людей.

Учні можуть навести приклади стосунків між членами сім’ї, в яких основою є такі моральні цінності, як взаємодопомога, любов, довіра, турбота, щирість; стосунки в колективі, в класі, між друзями тощо.

Наведені учнями ситуації аналізуються, учитель проводить корекцію уявлень
учнів про стосунки людей з позиції загальнолюдських цінностей.    •

VI. Відкритий висновок

Учитель. А які загальнолюдські цінності ви візьмете із собою у життя?

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,757sec