Як стати лідером?

Вивчаючи 90 найважливіших лідерів з різних сфер, експерти з лідерства Ворен Бенніс і Берт Нанус зробили відкриття про відношення між зростом і лідерством: « спроможність розвивати і удосконалювати свої здібності – це та річ, що відрізняє лідерів від їхніх послідовників». Успішні лідери є учнями, ї навчальний процес триває постійно. Він є результатом самодисципліни та витривалості.

Чотири фази лідерського зростання

Маєте ви природжені лідерські здібності чи ні, але ваш розвиток і прогрес, очевидно, буде здійснюватися відповідно до наступних чотирьох фаз.

Фаза 1:
Я не знаю, що я не знаю. Доки людина не знає, що вона не знає – вона не зростає.

Фаза 2:
Я знаю, що я не знаю. «Усвідомлення , що ти не знаєш певних фактів, є великим кроком до знання» (Беньямін Дізраелі).

Фаза 3:
Я зростаю і знаю, і люди починають це помічати. «Секрет успіху в житті полягає в тому, щоб людина була готова для свого часу, коли він прийде»(Беньямін Дізраелі).

Фаза 4:
Я просто йду, тому що я знаю.

Те, що людина робить дисципліновано і послідовно, готує її, незалежно від того, яка її мета. Легенда баскетболу Леррі Берд став відомим гравцем через те, що він щодня, перш ніж піти до школи, робив 500 кидків м’ячем. Демосфен, античний грецький філософ, став найвизначнішим оратором через те, що вік декламував вірші, маючи гальку в роті, і міг говорити голосніше за шум морських хвиль – це він робив незважаючи на те, що мав природжені дефекти мови. Така ж сама відданість вимагається від тебе для того, щоб стати великим лідером. Чемпіони не стають чемпіонами на рингу – їх просто визнають там. Якщо ви хочете бути лідером, хорошою новиною є те, що ви можете ним бути. Потенціал є в кожного, але він не розкривається за ніч. Це вимагає витривалості. Лідерство не розвивається за день. Розвиток забирає усе життя. «Лідер – це той, хто бачить більше, ніж інші і бачить перш, ніж інші побачать»( Лерой Еймз). Довіра є основою лідерства. Щоб здобути довіру, лідер повинен виявити такі якості як компетентність, комунікабельність і характер. Люди побачать випадкові помилки, особливо, коли вони бачать, що ви ще продовжуєте зростати як лідер. Але вони не будуть довіряти тому, хто має помилки в характері. В цій сфері навіть випадкові невдачі стають фатальними. Коли люди поважають людину як особистість, то вони захоплюються нею. Коли вони поважають її як друга, то вони люблять її. Коли вони поважають її як лідера, то ідуть за нею. Ви притягуєте таких людей, якими ви самі є. якщо ви думаєте, що люди. Яких ви приваблюєте могли б бути кращими, тоді вам час попрацювати над собою.

Щоб вести себе, використовуйте свою голову, щоб вести інших -користуйтеся серцем!

 

Програма спрямована на розвиток організаторських здібностей, вміння дітей відстоювати свою точку зору, формувати світогляд, прагнення змінити своє життя на краще, згуртування однодумців навколо спільної справи. Дозволяє кожній дитині реалізувати себе, показати свій характер.

 

Закони програми:

 

 • єдність слова і справи;
 • честі і совісті;
 • дружби і товариськості;
 • турботи і милосердя.

 

Мета програми:

 

 • сформувати свідоме та відповідальне ставлення кожної дитини до питань особистої та колективної безпеки;
 • навчити правильно і рішуче діяти у будь – якій ситуації;
 • проведення індивідуальних, групових та масових заходів: змагань, конкурсів, вікторин;
 • підготовка організаторів, лідерів програми;
 • навчити проявляти свій характер, свої власні уміння, таланти, здібності;
 • навчити діяти колективно.

 

Завдання програми:

 

 • створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;
 • утверджувати принципи загальнолюдської моралі, справедливості, патріотизму, працелюбності, інших доброчинностей;

  –    допомогти вихованцям суттєво збагатити знання і оволодіти мистецтвом самовиховання; викликати в кожного бажання свідомого прагнення до вдосконалення власного «Я»;

 

 

Види діяльності:

 

2 – 4 класи

 

– години спілкування: «Тато, мама і я», «Нашому роду нема переводу», «Моя сім’я»;

– бесіди: «Про честь і слухняність», «Ти і твої товариші», «В чому виявляється ввічливість»;

– сюжетно-рольова гра «Веселі правила гарного тону»;

– ігри-заняття «Шкільні правила етикету», «Ввічливо-неввічливо»;

– свято «Чарівні слова»; гра «З.С.С» («Знай самого себе»).

 

5 – 7 класи

 

– година спілкування «Краса справжня і штучна»;

– усний журнал «Кодекс моральних цінностей»;

– мозкові штурми «Спілкування – це…», «Що заважає людям поводитися Гідно?»;

– тестування;

– анкетування;

– творчі роботи;

– інформаційне повідомлення «Толерантна людина»;

– рольова гра «Цивілізація».

 

У записник учня:

 

«Найпрекрасніші і в той же час найщасливіші люди ті, хто прожив своє життя, піклуючись про щастя інших».

(В. Сухомлинський)

 

«Людина, яка думає тільки про себе і шукає в цьому свою вигоду, не може бути щасливою».

(Сенека)

 

«Без будь-якої мети і прагнення до неї – – не живе ні одна людина. Втративши мету і надію, людина здатна перетворитися на чудовисько…»

 

(Ф.Достоєвський)

 

 

 

«Я — особистість»

 

Пам’ятка учневі:

 

Пам’ятай, “Благодійна душа буде насичена, і хто напоїть інших, той сам наповнений буде” (Біблія). Поважай себе, тоді інші поважатимуть тебе.

 

Педагог – організатор:

 

– виховувати особистість учня у контексті народної духовності, формувати правову та національну свідомість;

– стимулювати школярів до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації, сприяти валеологізаціі навчально-виховного процесу, навчанню з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров’я.

Напрямки програми:

 1. «Пізнай себе».
 2. «Я – особистість».
 3. «Створи себе сам».
 4. «Гармонія душі і тіла».
 5. «Власне здоров’я – у власних руках».
 6. «Закон – один для всіх».

 

 

 

 

 

 

«Пізнай себе»

 

Пам’ятка учневі:

 

Пам’ятай, світ людини і власний, неповторний духовний світ – – лейтмотив життя людини, Задумайся над проблемами майбутнього життя, професійного самовизначення, вибору способу життя, пошуку його сенсу. Вивчення власної особистості – – важливий момент для становлення самосвідомості. Знання про себе сприяють адекватній самооцінці.

 

Педагог – організатор:

 

Має спонукати учнів до вивчення своєї особистості її структури, джерела розвитку та вікових особливостей. Ознайомити із загальною структурою діяльності; дати рекомендації для самоосвіти: розкрити проблеми входження людини у світ матеріальної та духовної культури; прилучати до загальнолюдських цінностей; приділяти увагу на проблему самовиховання, допомогти знайти шляхи його здійснення. Пізнання людиною самої себе, таємниць свого життя – – один із духовних пошуків.

 

Програмні тези:

 

Особистість та її структура. Людина, індивід, індивідуальність. Самопізнання. Характер як неповторне, стале, індивідуальне поєднання психологічних рис особистості. Вольові риси характеру. Самовиховання як необхідна умова розвитку особистості. Прагнення до Ідеалу.

 • корекція розмови;
 • оцінка висловлювання;
 • узагальнення.

 

 

 

 

 

 

 

«Створи себе сам»

 

Пам’ятка учневі:

 

Ніколи не забувай, що ти живеш серед людей. Не завдавай жалю, образи, неспокою, тяжких переживань іншій людині. Людина народжується для того, щоб залишити по собі слід вічний. Людина – господар своїх бажань. «Найбільша перемога – це перемога над собою» (А. Леонов). Примушуй себе робити те, чого не хочеться, але треба. Справжня людина вміє наказувати собі і бути слухняною своїй суворій волі. «Краща у світі мета – стати хорошою людиною!» (Цицерон).

 

Педагог – організатор:

 


Пріоритетним напрямом виховання є «…утвердження принципів загальнолюдської моралі, справедливості, патріотизму, працелюбності, інших доброчинностей…» Формування усвідомленого, дієвого ставлення школярів до засвоєння загальнолюдських моральних цінностей, терпиме ставлення до старших, хворих, знедолених, розуміння недоторканості особи, ставлення до іншої людини як найвищої цінності, розвитку готовності творити добро і боротися проти зла. «Виховання є передання найкращих моральних заповітів і знання попередніх поколінь, для того, щоб із дитини виробилася людина у найкращому значенні слова, найкраще фізично й інтелектуально пристосована до умов життя».


(С.Русова)

Програмні тези:

 

Хто я є? Мої найкращі риси. Яким я себе бачу? Мої ідеали. Самоконтроль за власною поведінкою. Я пізнаю себе. Самовиховання.

Мої моральні цінності. Цінності особистого життя. «Повага до людей є повагою до самого себе» (Д.Голсуорсі). Самоповага і самооцінка. Культура здоров’я і здоровий спосіб життя.

–    сприяти утвердженню принципів людської моралі, правди, доброти,
справедливості, милосердя, працелюбності та інших доброчинностей;

–    виховувати активну самостійну особистість, свідомого громадянина
України;

 

 

 

 

 

 

 

Програмні тези:

 

Особистість. Чого я хочу? Що я можу? Що я повинен? Самовдосконалення і саморозвиток Як сформувати свій стиль життя? Принципи мого життя. Принципи людської моралі. Свідомий – громадянин України. Який він? Становлення людини як особистості. Бути особистістю. Потреба бути особистістю. Самооцінка та свобода особистості. Здатність бути особистістю. Цінні судження. Сходинками розвитку особистості. Наслідування ідеалу. Вплив середовища на становлення особистості. Як стати інтелігентною людиною? Орієнтування на загальнолюдські цінності.

 

Види діяльності:

 

2-4 класи

– відверта розмова «Чому треба поважати старших»;

– уроки «Милосердя»; ігри-заняття «Ти і Ви», «Як звертатись до старших»;

– години спілкування «Моє і спільне»;

– конкурс «Намалюй себе».

 

5-7 класи

– години спілкування «Що таке «Я»?», «Азбука здоров’я», «Допоможи собі», «Мої плюси і мінуси»;

– усні журнали «Дзеркало», «Рівний – рівному»;

– твір-мініатюра «Я власними очима», «Моє майбутнє»;

– ігри-вправи «Моє ім’я», «Хто я?»;

– дискусія «Сенс життя. В чому він?»;

– конкурс «Намалюй себе»;

– анкетування: тестування; тренінги.

 

Навчання лідерів:

 

Вчимося висловлювати власну точку зору:

 • посилання на джерело, авторитет, думку;
 • з’ясування думки співрозмовника;
 • згода;
 • заперечення;
 • початок розмови;
 • стимулювання розмови;
 • припинення розмови;

 


 

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,324sec