Як співвідносяться мораль і закон як регулятори життя громадян в демократичному суспільстві?

Мета:

 • навчити учнів пояснювати поняття «закон», «рівність усіх перед законом»;
 • висловлювати своє судження про зв’язок моралі та законів;
 • формувати навички моделювати та розв’язувати ситуації.

   

  Логіка розкриття теми

 1. Мораль це практично оцінювальний спосіб ставлення людини до дійсності, що регулює поведінку людини з погляду принципового розмежування добра і зла.
 2. Закон — це прийнятий найвищим органом державної влади або народом документ, який встановлює основні юридичні норми.
 1. Сутність закону — любов до суспільства.
  1. Правові норми обов’язкові для всіх, тому що вони регулюють правила поведінки людей в суспільстві.
  2. За недотримання законів, основним з яких є Конституція України, карає суд.
  3. Моральні норми обов’язкові для всіх, бо вони регулюють взаємовідносини між людьми і їхню сумісну діяльність, що здійснюється за допомогою норм, звичаїв, традицій, ритуалів.
 2. За недотримання моральних норм карає себе сама людина.
  1. Гарний той закон, який має моральну основу і створений для людей; якщо закон не співвідноситься з моральними нормами, краще його порушити.
 3. І норм закону, і норм моралі треба дотримуватися.

  I.    Етичний заряд

Учитель виражає впевненість, що кожен із учнів класу дотримуватиметься і закону, і норм моралі. А як це зробити, з’ясується на уроці.

II.    Початок етичного діалогу. Занурення в етичну проблему

Учитель пропонує учням знайти відповідне поняттям їх тлумачення. Тлумачення

 1. Прийнятий найвищим органом державної влади або народом документ, який встановлює основні юридичні норми.
 2. Практично оцінювальний спосіб ставлення людини до дійсності, що регулює поведінку людини з погляду принципового розмежування добра і зла.

Поняття 1. Мораль. 2. Закон. Відповідь: 1-2; 2-1.

У ч и т є л ь. Як співвідносяться закон і мораль в демократичному суспільстві?

III.    Логічний ланцюжок розвитку проблеми

Для відповіді на це запитання спробуємо пояснити висловлювання: 1. Закон зобов’язаний своєю силою моралі.

К. Гельвецій

2. Сутність закону — любов до суспільства.

В: Шекспір

Учитель. Скажіть, чи обов’язкові для всіх правові норми? Чому? (Тому що вони регулюють правила поведінки людей в суспільстві)

Учитель. Ким можна бути покараним за недотримання законів, основним з яких є Конституція України? (Судом)

У ч и т є л ь. А чи обов’язкові для всіх моральні норми? Чому? (Тому що вони регулюють взаємовідносини між людьми і їхню сумісну діяльність, що здійснюється за допомогою норм, звичаїв, традицій, ритуалів)

Учитель. Ким можна бути покараним за недотримання моральних норм? (Тільки сама людина може себе засудити).

IV.    Кульмінація етичного діалогу

У ч и т є л ь. А чи завжди є законним те, що морально і навпаки?

V.    Вихід на моральний вибір

Розв’яжемо завдання.

Завдання 1

Жінка була голодна вже три дні, були голодні і її діти, оскільки вона лишилася без роботи. Вона прийшла до супермаркету, взяла ковбасу і заховала її під кофту. На касі її зупинили.

Завдання 2

Коля збрехав мамі, що треба здати 20 гривень на ліки. Мама йому дала ці гроші, а він їх витратив на дискети.

Завдання З

Дівчинка побачила учня іншого класу, який підмальовував у класному журналі собі оцінки.

Завдання 4

Чоловік побачив, що на вулиці старій жінці стало зле. Вона схопилася за серце. Коли чоловік до неї підбіг, виявилося, що ліки вона забула вдома. Поруч не було ні телефону, ні машин, бо було вже пізно. Але чоловік за 20 метрів побачив аптеку, яку вже було зачинено. Він розбив скло у вітрині, увійшов у приміщення і взяв з полиці краплі. Жінку було врятовано. Але спрацювала сигналізація.

 • Які норми порушили учасники подій: закону чи моралі?
 • Щоб ви зробили на місці учасників?
 • Наведіть аналогічні приклади.

  У ч и т є л ь. Як же співвідносяться між собою закон і мораль?

  VI. Висновок

Після аналізу прикладів доходимо висновку, що гарний той закон, який має моральну основу і створений для людей; якщо закон не співвідноситься з моральними нормами, краще його порушити.

І норм закону, і норм моралі треба дотримуватися.

Пригадаємо: Закон зобов’язаний своєю силою моралі.

К. Гельвецій

Словник

 1. Мораль— це практично оцінювальний спосіб ставлення людини до дійсності, що регулює поведінку людини з погляду принципового розмежування добра і зла.
 2. Закон —це прийнятий найвищим органом державної влади або народом документ, який встановлює основні юридичні норми.

  Урок 4.6. Що таке громадянська позиція людини? Мета:

 • навчити учнів пояснювати поняття «громадська позиція»;
  • висловлювати власне розуміння громадянської активності на прикладі шкільного життя;
  • формувати навички наводити приклади впливу громадян на суспільне життя, моделювати та розв’язувати ситуації;
 • розвивати почуття патріотизму;
  • виховувати громадянськість, почуття гідності. Логіка розкриття теми

 

 1. Громадянськість — це усвідомлення мільйонами людей своєї ролі як громадян.
 2. Суспільство повинно взяти на себе відповідальність за благополуччя людини.
 3. В якості критеріїв прогресивного суспільства пропонуються середнє продовження життя, рівень материнської і дитячої смертності, показники фізичного та душевного здоров’я, почуття задоволеності життям тощо.
 4. Посилюється відповідальність кожної людини за все, що діється в суспільстві, за розвиток історії, за досягнення мети мирними шляхами, без насильства.
 1. Підвищується роль духовного початку, духовного життя.
  1. Громадянська позиція — це характер поведінки людини та її дій, який визначається власною точкою зору на події, що відбуваються у державі, громадянином якої є людина.
  1. Громадянська позиція є цінністю демократичного суспільства.
   1. В учнів громадянська позиція проявляється в активності у шкільному житті.
  2. Громадяни своєю позицією впливають на суспільне життя.
   1. Почуття гідності громадянина полягає в моральних вимогах людини до самої себе, які співвідносяться із вимогами суспільства.
 1. Людина повинна вчиняти так, щоб не принизити власної гідності.

  I.    Етичний заряд

Учитель виражає впевненість, що всі учні у шкільному житті обов’язково проявлятимуть свою громадянську позицію. А як це зробити, дізнаємося на уроці.

II.    Початок етичного діалогу. Занурення в етичну проблему
Учитель. Ми вже з вами знаємо, що громадянськість — це усвідомлення мільйонами людей своєї ролі як громадян.

Учитель. Наприкінці XX століття стало відомо, що настала криза сучасної культури і цивілізації, з’явилися нові глобальні проблеми сучасності. Людина не змогла «вивести породу» людей, які б змогли успішно жити в такому суспільстві. Тому останнім часом поняття прогресу суспільства пов’язане з розвитком тілесних та духовних характеристик самої людини. Приміром, в якості критеріїв прогресивного суспільства пропонуються середнє продовження життя, рівень материнської і дитячої смертності, показники фізичного та душевного здоров’я, почуття задоволеності життям тощо.

Але не тільки суспільство повинно взяти на себе відповідальність за благополуччя людини. С іншого боку, посилюється відповідальність кожної людини за все, що діється в суспільстві, за розвиток історії, за досягнення мети мирними шляхами, без насильства. Таким чином, підвищується роль духовного початку, духовного життя.

У ч и т є л ь. А як ви розумієте поняття «громадянська позиція»?

III.    Логічний ланцюжок розвитку проблеми

Громадянська позиція — це характер поведінки людини та її дій, я кий визначається власною точкою зору на події, що відбуваються у державі, громадянином якої є людина.

Учитель пропонує навести приклади громадянської позиції людей або її відсутності. Приклади аналізуються.

Учитель. А чому громадянська позиція є цінністю демократичного суспільства?

Учні доходять висновку, що в протилежному випадку ми отримаємо не громадянську, а рабську позицію, авторитарну свідомість людини, формою якого є фанатизм. Він проявляється у сліпій вірі вождю, якійсь ідеї, культу. Людина перестає усвідомлювати себе як особистість, не помічає фізичного та духовного насилля. Це можливо в авторитарному суспільстві. В демократичному ж суспільстві цінністю є сама людина, всебічний розвиток її особистості, який неможливий при рабській позиції людини.

IV.    Кульмінація етичного діалогу

У ч и т є л ь. А чи ви маєте свою громадянську позицію? Висловіть її, будь ласка.

V.    Вихід на моральний вибір

Учні доходять висновку, що проявляється громадянська позиція в активності, наприклад, у шкільному житті. Учні наводять приклади.

Учитель пропонує навести приклади, де громадянська позиція окремих учнів в шкільному житті не проявляється.

Учитель. А чи впливаєте ви своєю позицією на шкільне життя? Наведіть приклади.

Учні наводять приклади, що завдяки громадянській позиції школярів утворюються органи шкільного самоврядування, шкільні дитячі організації. Учні школи є членами ради школи, беруть участь у розробці питань, пов’язаних із діяльністю школи.

Учитель. Якщо ви впливаєте-на життя школи, то й громадяни впливають на суспільне життя. Наведіть приклади.

Далі учитель пропонує проаналізувати кілька ситуацій, в яких проявляється • або не проявляється громадянська позиція.

Ситуація 1

Рада школи вирішила покращити естетичне оформлення школи. Учні разом із батьками пропонували різні проекти оформлення школи. Більшість з них і безпосередньо брали в цьому участь. Але кілька учнів вирішило, що нехай це роблять ті, хто все це придумав.

Аналізуючи ситуацію, учні кажуть, що від естетичного оформлення виграють всі учні. Краще вчитися в гарних приміщеннях, бо це виховує наші естетичні смаки, без яких не може відбутися духовного розвитку особистості. Учні, які усунулися від шкільних справ, навряд чи володіють почуттям власної гідності як морального ставлення людини до самої себе.

Ситуація 2

Щоб закупити для школи квіти, учні вирішили зібрати макулатуру. Оголосили конкурс. Переможці отримали призи. А на виручені гроші придбали не тільки квіти, але й картини.

Учні роблять висновок, що в цьому випадку проявляється активність у шкільному житті, результатом якої стало теж покрашення естетичного

оформлення школи.

Учитель. Так у чому ж полягає почуття гідності громадянина’1

VI. Висновок

Почуття гідності громадянина полягає в моральних вимогах людини до самої себе, які співвідносяться з вимогами суспільства. Людина повинна чинити так, щоб не принизити власної гідності.

Словник

Громадянськість — це усвідомлення мільйонами людей своєї ролі як

громадян,

Громадянська позиція — це характер поведінки людини та її дій, який визначається власною, точкою зору на події, що відбуваються у державі, громадянином якої є людина.

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 1,967sec