Взаємодія між генами

Тема. Взаємодія між генами.

Мета: ознайомити учнів із взаємодією генів; розвивати вміння учнів обирати    основне в матеріалі, самостійно працювати з підручником.

Обладнання: таблиця “Взаємодія генів”, посібник.

 

Хід заняття .

І.       Організаційний момент.

“Чарівна посмішка”.

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

Метод “Поміркуй”.

  1. Коли і ким було сформульовано хромосомну теорію спадковості?
  2. Які головні засади хромосомної теорії спадко­вості?
  3. Яке значення хромосомної теорії спадковості для практичної селекції?

ІІІ.    Вивчення нового матеріалу.

  1. Взаємодія генів. (Інформаційне повідомлення).

 

 

 

  1. Взаємодія неалельних генів. (Розповідь учителя. Складання схеми.)

Робота в групах.

 

Завдання для груп.

Перша група – комплементарність.

Друга група – епістаз.

Третя група – полімерія.

Представник кожної групи ознайомлює реш­ту учнів класу з виконаним завданням, поясню­ючи значення певного типу взаємодії та наводячи приклад.

ІV.    Рефлексія.

Вправа “Поміркуй”.

Поясніть схему:

Багато хромосом → багато генів → 1 ознака.

V.      Підсумок уроку.

         Вправа “Я дізнався, я дізналася про …”

VІ.    Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал параграфа.

 

Заняття № 119 -120

Тема : Практична робота. Розв’язування задач з генетики.

Мета: навчити учнів розв’язувати задачі з генетики.

Обладнання: таблиці “Моногібридне схрещування,” “Дигібридне   схрещування”, портрет  Г. Менделя.

Хід заняття .

І.       Організаційних момент.

Побажання удачі і доброго настрою один одному.

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

Вправа “Ти мені, я тобі” (Учитель ставить запитання по попередній темі, називаючи учня, що відповідатиме на нього. Вправа триває до тих пір поки будуть не повторені основні ключові питання попередньої теми.)

ІІІ.    Надання необхідної інформації.

Правила, які допоможуть подолати труднощі в розв’язанні генетичних задач.

Правило перше.

Якщо при схрещуванні двох фенотипно однакових особин у їхніх нащадків спостерігається розщеплення ознак, то ці особини є гетерозиготними.

Правило друге.

         Якщо внаслідок схрещування особин, які відрізняються фенотипно за однією парою ознак, з’являється потомство, у якого спостерігається разщеплення за тією самою парою ознак, то одна з батьківських особин була гетерозиготною, а друга – гомозиготною за рецесивною ознакою.

Правило третє.

         Якщо при схрещуванні фенотипно однакових (за однією парою ознак) особин у першому поколінні гібридів відбувається розщеплення ознак на три фенотипні групи у співвідношенні 1:2:1, то це свідчить про неповне домінування ознаки і про те, що батьківські особини є гетерозиготними.

Правило четверте.

         Якщо при схрещуванні двох фенотипно однакових особин в потомстві відбувається резщеплення ознак у співвідношенні 9:3:3:1, то вихідні особини були дигетерозиготними.

 

ІV.    Виконання практичної роботи.

Розв’язування задач з генетики.

  1. У квасолі чорне забарвлення насіння А домінує над білим. Визначте яким буде насіння в потомстві від таких схрещувань. Аа х аа; АА х Аа; Аа х Аа.
  2. Внаслідок схрещування томата, який має картоплеподібне листя, із сортом, що має розсічене листя, у F1 утворюються гібридні рослини з про­міжним типом листків.

а) Яким буде потомство від схрещування гібрид­ної рослини (F1) з рослиною, що має картопле­подібне листя?

б) Яким буде потомство від схрещування гібри­да (F1) з рослиною, що має розсічене листя?

в) Яким буде потомство від схрещування гібри­да (F1 з рослиною, що має проміжне листя?.

3.      У людини карі очі В домінують над блакит­ними Ь, а темне забарвлення волосся Р – над світ­лим р. Блакитноокий брюнет, батько якого був блондином, одружився з блондинкою з карими очима, в якої всі члени родини в кількох поколін­нях мали карі очі. Яких наслідків у потомстві тре­ба чекати від цього шлюбу?

4.      У дурману пурпурна квітка Р домінує над бі­лою р, а колючі плоди коробочки К – над гладки­ми к. Рослину з пурпурними квітками та гладки­ми коробочками схрестили з рослиною, в якої білі квітки та колючі коробочки. У другому поколінні було 320 рослин з пурпурними квітками й колючи­ми коробочками і 312 – з пурпурними квітками та гладкими коробочками. Які генотипи й фенотипи потомства?

5.      У коней чорна масть зумовлена домінантним геном В, руда – його рецесивним алелем b. Ген С з другої пари генів епістатичний відносно генів Bib і дає сіру масть, Унаслідок схрещування сірої твари­ни з генотипом ВВСС і рудої з генотипом bbcc перше покоління було сірої масті. Визначте розщеплення у F2 за фенотипами й генотипами.

6.      У помідорів високе стебло домінує над карликовим, круглі плоди – над грушо­видними. Гени, що визначають висоту стебла і форму плода, зчеплені і містяться в хромосомі на відстані 20 морганід. Гомозиготні високі рослини з круглими пло­дами схрещені з карликовими рослинами, які мають грушовидні плоди. Які типи гамет і в якому відсотковому співвідношенні утворюють гібриди Ft?

V.      Підсумок заняття .

Вправа “На уроці мені (не) сподобалось тому, що …”

VІ.    Домашнє завдання.

Опрацювати параграф посібника.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Взаємодія між генами (40.8 KiB, Завантажень: 0)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,607sec