Визначення запам’ятовування слів та геометричних фігур

Обладнання: набір із 12
слів на картках та 9 геометричних фігур

 

Методика проведення. Психолог надає інструкцію піддослідному: «Я показуватиму одну за одною геометричні фігури (слова). Необхідно запам’ятати їх та за моєю командою намалювати (записати) їх. Виконувати завдання треба швидко та без помилок». Психолог фіксує час відтворення (7), кількість правильно відтворених елементів (с), кількість пропущених елементів (п) та кількість помилок (т).

Оцінювання результатів. Визначається основний показник продуктивності пам’яті:

 

В = с – m * 100%

    с + p

На час у секундах надається поправка в балах за таблицею:

 

Геометричні фігури 

Слова 

Час у секундах 

Поправка у балах 

Час у секундах 

Поправка у балах 

Менше 5 

1 

Менше 4 

1 

5 – 25 

0 

4 – 13 

0 

  1. – 35 

-1 

14 – 17 

-1 

Понад 36 

-2 

Понад 17 

-2 

 

Визначається показник короткочасної пам’яті (А), який поєднує показник продуктивності пам’яті (В) та час відтворення з урахуванням поправки (Т) за формулою А = В + Т.

Для зіставлення показників образної та вербально-логічної пам’яті здійснюється переклад у стандартні бали за таб. 7:

0—7 стенів — низький рівень;

8—14 стенів — середній рівень;

15—19 стенів — високий рівень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення запам’ятовування образів

 

Обладнання: таблиця з 16
образами

 

Методика проведення. Психолог надає інструкцію: «Вам буде запропонована таблиця з образами (наводиться приклад). Завдання — за 20
секунд запам’ятати якомога більше образів. Через 20
секунд я таблицю приберу, а ви повинні за 1
хвилину намалювати чи описати словами ті образи, які запам’ятали».

 

Стени

Образна
память

Вербальнологічна
память

19 

більше 100

більше 86

18 

7986

17 

98100

7478

16 

9497

6973

15 

9093

6568

14 

8789

6064

13 

8286

5659

12 

7681

5155

11 

7375

4750

10 

6872

4246

9 

6367

3841

8 

5962

3337

7 

8458

2932

6 

5053

2328

5 

4649

2022

4 

4045

1219

3 

3639

11 

2

31 – 35

710

1 

2630

26

0 


менше 26

менше 2

 

Оцінювання результатів. Норма: 6
та більше правильних відповідей:

 

6—9 балів — великий обсяг пам’яті;


3—5 балів — середній


0—2 балів — низький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення зорової пам’яті учнів початкової школи

на час переходу до середньої школи

 

 


Обладнання: 2 таблиці з геометричними фігурами

 

Методика проведення. Психолог надає інструкцію: «Протягом 30 секунд ви розглядатимете фігури, намальовані на плакаті. За моєю командою «Малюйте» необхідно за 45 секунд на папері намалювати те, що ви запам’ятали». Результати оцінюються у стандартних балах за результатами двох дослідів за таблицею 8.

 

 

Стени

9 

8 

7 

Кількість
правильно
намальованих
фігур

13 

12 

11 

Стени

6 

5 

4 

Кількість
правильно
намальованих
фігур

109

87

65

Стени

3 

2 

1 

Кількість
правильно
намальованих
фігур

4 

3 

2 

 

9—7 стенів — добрий результат;

6—4 стени — середній результат;

3—1 стен — низький результат.

 

Визначення рівня узагальнення мислення

у першокласників

 

Обладнання:
« Картки – м алюнки». секундомір

 

Методика проведення.
Учні відбирають серед малюнків ті, що мають спільні ознаки, тобто чимось подібні між собою, та ті, які випадають із цієї групи внаслідок того, що в них відсутня загальна ознака.

Після того, як учень виконає завдання, психолог запитує: «Чим подібні вибрані малюнки?», «Як можна назвати їх одним словом?».

 

Оцінювання результатів. Результати підлягають якісному аналізові. Відповіді учня записуються та аналізуються (наприклад, за якими ознаками були згруповані предмети, скільки часу витратив учень для вирішення цього завдання, які завдання виявилися важкими).

завантаження...
WordPress: 23.23MB | MySQL:26 | 0,357sec