Визначення ступенів окиснення елементів в органічних речовинах

Тема.  Визначення ступенів окиснення елементів в органічних речовинах.

Цілі: дати уявлення про ступінь окиснення в органічній хімії; сформувати вміння визначати ступінь окиснення елементів за хімічною формулою речовини; виховувати наполегливість та вміння логічно мислити.

                                          Хід уроку

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Опитування.

 1. Які елементи входять до складу органічних сполук?
 2. Яка валентність притаманна Карбону в органічній хімії?
 3. Що таке ступінь окиснення елемента в сполуці?
 4. Що таке електронегативність?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Ступінь окиснення-умовний електростатичний заряд, який приписують атому в молекулі, припускаючи, що електронні пари, які здійснюють зв’язок, повністю зміщенні в бік  більш електронегативних атомів.

  Поняття ступеня окиснення в органічній хімії використовується набагато рідше ніж в неорганічній. В органіці здебільшого прийнято оцінювати міру “окисненності” та “відновленності” сполуки за кількістю атомів кисню та водню в ній, відповідно. Однак, є кілька випадків, коли формалізм ступеня окиснення корисний і в органічній хімії: це реакції з перетворенням неорганічних сполук на органічні (і навпаки) та електрохімічні реакції (в яких варто знати кількість електронів, що беруть участь у кожній стадії процесу). В такому разі (на відміну від неорганічних сполук) найчастіше вираховують не середній ступінь окиснення елементу в сполуці, а ступінь окиснення кожного атома. При цьому вважається, що атом водню завжди має ступінь окиснення +1, а кисню – −2 (крім випадків перекисних сполук, в яких розглядають групу О-2 2),а ступінь окиснення відповідного атома вуглецю (Карбону) вираховується, виходячи з принципу електронейтральності.

Таким чином, найменший ступінь окиснення має атом вуглецю в метані  C−4H4, а найвищий — у діоксиді вуглецю C+4O2 (продукті повного окиснення будь-якої органічної сполуки).

Для вуглеводнів ступінь окиснення атому вуглецю залежить від його

зв’язності . В порядку зростання це:

 • первинний атом вуглецю RC−3H3
 • вторинний атом вуглецю RR’C−2H2
 • третинний атом вуглецю RR’R”C−1H
 • четвертинний атом вуглецю RR’R”R'”C0

Для кисневмісних сполук ступінь окиснення атому вуглецю залежить як від його  зв’язності, так і від порядку зв’язку вуглець-кисень.

В порядку зростання це:

 • первинні спирти RС-1Н2ОН
 • вторинні спирти  RR¹С0НОН
 • формальдегід НС0(О)Н
 • третинні спирти  R R’R”С+1ОН
 • альдегіди RС+1(О)Н
 • кетони RС+2(О) R’
 • мурашина кислота НС+2(О)ОН
 • карбонові кислоти RС+3(О)ОН та їх похідні (наприклад естери RС(О)ОR’ або ангідриди RС(О)ОС(О) R)

ІV.Узагальнення та систематизація знань.

Визначіть ступенні окиснення у сполуках: пропан, етанова кислота, діетиловий етер, стеаринова кислота.

V. Домашнє завдання.

Опрацювати конспект.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,857sec