Визначення «Індексу обдарованості» (IQ)

1. Після завершення всього комплексу тестування за 5 методиками психолог (батько, педагог) вписує одержані результати за кожним тестом до «Психодіагностичної картки визначення обдарованих учнів» (див. додаток 8) і визначає їх нормативний діапазон за таблицею «Нормативних діапазонів для учнів 7-10-х класів»: низький (н 14), середній (с 14) або високий (в 14) за кожним із тестів (див. додаток 7).

2. Визначаються бали за індексованою шкалою:

• нормативний діапазон низький (н 14) за всіма тестами, окрім «Анкети вивчення мотивів навчальної діяльності», оцінюється в 0 балів;

• нормативний діапазон середній (с 14) — в 0,5 бала;

• нормативний діапазон високий (в 14) — в 1 бал.

3. Оцінювання балів за індексованою шкалою для «Анкети вивчення мотивів навчальної діяльності» здійснюється таким чином:

* якщо домінує мотив В — 1 бал;

• якщо домінують мотиви Б, Г, Д, Е, Ж — 0,5 балу;

  • якщо домінує мотив А або З — 0 балів.

Якщо у випробуваного за підсумками дослідження домінує декілька мотивів, то застосовується наступне правило. У разі якщо в групі мотивів зустрічається мотив В, то вся група мотивів оцінюється в 1 бал, окрім випадку, коли в групі зустрічається мотив А або З. Наявність в групі домінуючих мотивів мотиву А або З призводить до оцінювання всієї групи в 0 балів.

4. Набрані бали за всіма 5 тестами підсумовуються. Ця сума й
складає показник індексованої шкали (див. додаток 8). Потім сума показників переводиться в індекс обдарованості (ІО) за табл.

 

 

 

Таблиця

Визначення індексу обдарованості (ІО)

згідно з показником індексованої шкали

 

Індексована шкала

(бали)

Рівень індексу обдарованості

(ІО)

5-4,5

Надвисокий — 5

4-3,5

Високий — 4

3-2, 5-2

Середній 3

1,5-1

Низький — 2

0,5-0

Наднизький — 1

 

 

Здобутий рівень індексу обдарованості (ІО) заноситься до «Психодіагностичної картки визначення обдарованих учнів» (див. додаток 8).
За психологічними критеріями показники рівня індексу обдарованості (ІО) 4 і 5 дозволяють віднести того, хто володіє цим рівнем, до групи високообдарованих.

 

Значення різних показників індексу обдарованості (ІО)

Якщо ваша дитина (учень) здобула ІО «5», це означає, що її інтелектуальний, творчий і мотиваційний потенціали обдарованості настільки високі, що з нею можуть зрівнятися не більше 2,5 % однолітків. Тому її можна з достатньо великою часткою ймовірності віднести до групи високообдарованих дітей.

Якщо ваша дитина (учень) одержала ІО «4», це означає, що вона значно відрізняється від інших дітей своїм потенціалом обдарованості. Такий рівень обдарованості виявляється не більше ніжу 13 % всіх дітей, і відноситься до групи обдарованих.

Якщо ваша дитина (учень) одержала ІО «3», це означає, що її рівень інтелектуально-творчого розвитку і сформованість пізнавальної мотивації істотно не відрізняється від більшості однолітків і за своїм потенціалом обдарованості вона може бути віднесена до групи звичайних дітей, які складають близько 68 % всіх дітей.

Якщо ваша дитина (учень) одержала Ю «2» або ІО «1». Це означає, що у неї знижений інтелектуально-творчий потенціал розвитку порівняно з його однолітками і їй потрібні додаткова психологічна підтримка та допомога.

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,314sec