Виведення молекулярної формули газуватої речовини. Розрахункові задачі № 1

Тема уроку: Виведення молекулярної формули газуватої речовини. Розрахункові задачі № 1.

Цілі уроку:   розвивати навички розв’язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули газоподібних речовин на основі їх густини, відносної густини і масових часток елементів, а також за масою, об’ємом або кількістю речовини продуктів згоряння.

Обладнання і матеріали: періодична система Д. І. Менделєєва, збірник задач, дидактичні матеріали з відповідними типами задач.

Тип уроку:       урок систематизації та узагальнення знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 ІІ. Виклад нового матеріалу

 • Визначення формули речовини.

 

Алгоритм розв’язування задач

 

1.Пам’ятайте, що формула речовини—це умовний запис складу речовини з допомогою символів хімічних елементів й індексів. Щоб визначити формулу речовини, необхідно знайти елементи, які утворюють цю речовину, і кількість атомів кожного елемента, що утворює структурну частинку цієї речовини. Атоми неподільні, тому індекси мають ціле, додатне значення.

 

2. Невідомі елементи позначте великими літерами Х, Y, Z.

 

3. Невідомі індекси позначте маленькими літерами х, y, z…

 

4. Знайте що формули є дійсні, найпростіші і загальні. Дійсна формула показує реальний якісний та кількісний склад структурної частинки речовини. Найпростіша формула показує реальний якісний склад, але умовний кількісний склад (індекси мають найменші цілі додатні значення, молярна маса найменша). У загальній формулі невідомі елементи або індекси позначають через Х, Y, Z та х, y, z відповідно.

 

5. Запишіть схеми хімічних реакцій, якщо такі є.

 

6. Визначте загальну формулу речовини.

 

7. Складайте математичні вирази, у тому числі й за законами хімічних реакцій, що містять невідомі, і розв’язуйте їх.

8. Хімічні елементи знаходьте за їх характерними ознаками: зарядом ядра, атомною масою, будовою атома.

 

9. Для знаходження найпростішої формули самостійно вводьте додаткові умови (індекси мають найменше значення, молярна маса найменше).

 

Визначення формули речовини за масовим відношенням елементів.

 

Однією з характерних ознак атома є його маса. Користуватися основною одиницею маси (кілограм) для визначення маси малесеньких частинок незручно—маємо дуже малі числа:

ma (H) = 1,66 Х 10 -27кг, ma (O) = 2,6 6 Х 10 -26кг

Для таких випадків зручніша кратна одиниця—атомна одиниця маси (а.о.м.). 1 а. о. м. = 1,66 Х 10 -27кг.

 

Визначення формули речовини за масовими частками елементів.

 

Масова частка (W) елемента в сполуці визначається як відношення маси елемента, що входить до структурної частинки, до маси всієї структурної частинки речовини.

m (елемента)                 n Х A (елемента)

W (елемента) =———————       =   ———————

m (струк. частинки)       M(струк. частинки)

 

Визначення формули речовини за її хімічними властивостями.

 

Хімічні властивості записуються хімічними рівняннями. При цьому формули речовин можуть записуватись як дійсні, так і загальні, а коефіцієнти можуть бути як дійсними числами, так і невідомими, але закони хімічних реакцій залишаються незмінними. Задачі розв’язуються за рівняннями або за схемам.

 

ІІІ. Узагальнення і систематизація знань

 

Завдання ІІ рівня складності

 1. Масові частки елементів у складі органічної речовини становлять: Карбон—75%, Гідроген—25%. Відносна густина цієї речовини за гелієм—4. Визначте молекулярну формулу речовини.
 2. Метан кількістю речовини 0,2 моль піддали хлоруванню до утворення      дихлорометану. Який об’єм гідроген хлориду (н. у.) виділився?
 3. Маса вуглеводню об’ємом 1л становить 0,715 г. Обчисліть відносну молекулярну масу вуглеводню та напишіть його формулу.
 4. Згорів пентан, унаслідок чого утворився карбон (ІV)оксид об’ємом 5,6л. Яка маса пентану згоріла? Якій кількості речовини відповідає така маса?

 

Завдання ІІІ рівня складності

 1. Густина алкану за воднем—22. Визначте його молекулярну формулу. Який об’єм кисню, потрібен для спалювання його кількістю речовини 0,4 моль.
 2. Який об’єм хлор метану потрібен для одержання реакцією Вюрца етану кількістю речовини 5 моль, якщо масова частка практичного виходу становить 98 %?
 3. Алкан масою 2,2 г за нормальних умов займає об’єм 1,12 л. який це алкан? Який  об’єм карбон (ІV)оксиду утвориться в результаті спалювання його кількістю речовини 2 моль?

 

Завдання ІV рівня складності

 1. вуглеводень масою 1,72 г повністю згорів в атмосфері кисню. Утворилися  карбон (ІV)оксид об’ємом 2,688 л і вода. Густина пари вуглеводню за неоном—4,3. Визначте формулу сполуки. Напишіть структурні формули не менше чотирьох її ізомерів та дайте їм назви.
 2. Масова частка Карбону в складі речовини—8,4%. Відносна густина його парів за киснем становить 3,125. Визначте молекулярну формулу речовини. Напишіть напівструктурну формулу та формули трьох ізомерів. Назвіть речовини.

 

IV. Домашнє завдання

 

 • Повторити відповідні параграфи та конспект з теми «Галогенопохідні алканів»

 

 • Розв’язати задачі на картках (диференційовані завдання).

 

V. Підсумок уроку

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (20) (16.8 KiB, Завантажень: 55)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (20) (689.0 KiB, Завантажень: 16)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (21) (1.6 MiB, Завантажень: 16)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 1,343sec