Виведення формули речовини за масовими частками елемен­тів

Тема. Виведення формули речовини за масовими частками елемен­тів.

Мета: Закріпити навички записування хімічних формул речовин; дати поняття

про молекулярну масу речовини, а також виводити формули речовини за

масовими частками елемен­тів ; активізувати самостійне мислення учнів;

розвивати уміння пов’язувати раніше здобуті знання з новою темою.

Тип заняття: урок вивчення нового матеріалу.

Хід заняття

І. Організаційний етап.

Психологічний тренінг: «Працюємо разом – досягнемо більше, тому що…»

ІІ. Актуалізація і мотивація навчальної діяльності.

1. Естафета незакінчених речень

–         Атом – це…

–         Молекула – це…

–         Проста речовина – це…

–         Складна речовина – це…

–         Хімічна формула – це…

–         Індекс – це…

–         Коефіцієнт – це…

–         Валентність – це…

–         Запис 2НNO3  означає – …

–         Масова частка елементів в речовині – це…

–         Валентність алюмінію в сполуці АL2 О3 …

–         Оксиген завжди у сполуках…

–         За хімічною формулою можна визначити…

–         Валентність Карбону в сполуці Са СО3…

2. «Знайди помилку»

Са О;  C2 O4; СО2, АlCl3, МgCl, FeCl5, FeCl3; Na O.

  1. Індивідуальна робота

Варіант 1.

Обчислити масові частки елементів у сполуці Са3 (PO4)2

Варіант 2.

Обчислити масові частки елементів у сполуці Nа3PO4.

Варіант 3.

Обчислити масові частки елементів в сполуці НСl

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

– А тепер спробуємо за відомими масовими частками вивести хімічну формулу речовини.

Алгоритм виведення формули речовини за відомими масовими частками

1.Уважно прочитати умову задачі.

2.Записати стисло умову задачі.

3.Позначити кількості атомів невідомих елементів через Х,У…

4.Використати відношення:

Х : У …=w(E1) /Ar(E1) :w (E2) /Ar (E2) ….

5.Підставити значення.

6.Позбутися дробів.

7.Поділити на найменше число і заокруглити.

8.Якщо виходять числа 1,5 ; 2,5 ; 3,5 …., потрібно збільшити їх у два рази.

9.Записати шукану формулу.

10.Записати відповідь.

Задача 1.(Розвязування на дошці з фронтальним поясненням)

Виведіть формулу речовини кальцій карбіду, якщо відомо що до її складу входить Кальцій і Карбон, масові частки яких відповідно становлять 62,5 % і 37,5 %.

ІV. Закріплення і узагальнення знань.

Працює лабораторія „Формула”.

(„Мозковий штурм”) що в хімії виконує функцію букви?

–                     що в хімії виконує функцію слова?

–                     що називають хімічною формулою речовини?

–                     поясніть записи: 3 СО2, 5Н2О, 4Н2.

–                     яка різниця між індексом і коефіцієнтом?

V. Домашнє завдання.

Виведіть формулу нітратної кислоти, якщо відомо, що до її складу входять Н , N, О , масові частки яких відповідно складають  2 % , 22 %, 76 %.

завантаження...
WordPress: 22.98MB | MySQL:28 | 0,323sec