ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРАЇЧНИХ ВИРАЗІВ, ТОТОЖНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ

Питання про перетворення виразів одне з важливих в шкільному курсі матем. без знання тотожних перетворень не можна розв’язувати р-ня і доводити теореми. В 5 класі виразами називають записи, що містять дії, а строгого означення не дається, або це записи, що складаються з чисел і букв сполучених знаками дій. Алгебраїчними виразами наз. Вирази, що не містять інших дій крім +, -, *, / піднесення до степеня і добування кореня з натур, показником. Раніше алгебраїчними називали вирази, які містять букви, але зараз їх називають буквеними. Під тотожним перетворенням розуміють заміну виразу іншим тотожнім йому. Тотожними ж назив. Вирази, які при однакових значеннях змінної мають однакове значення. Тотожністю називають два тотожніх вирази між якими стоїть знак=. доводити тотожн. 4 способами перете, ліву част. тотожності до того виду який має права част. до якогось одного виду при цьому посил. на транзит. власті тотожн. переносять в праву част. і прирівнюють до 0. З простішими виразами як сума, доб. і частка учні знайомилися в мол. класах. В початковій школі розгул, числові вирази з буквами хоча термін буквені вирази не вживався почав вживатися в 5кл вираз який містить хоча б одну букву наз. буквеним виразом. Важливо щоб учні в 5кл. зрозуміли що буквені вирази при одному значені змінної має одне значеній а при другому інше значення. В 6 кл. учні мають справу з такими самими перетвореннями виразів але числові множ, є і – . вводяться розкриття дужок коефіцієнт зведення подібних доданків, детальніше це розкривається в 7кл.Тут же вже і вивчаються одночлени. Вводять це поняття на конкретних прикладах: 5х, 2ху^2… вводиться поняття стандартного типу одночлена: спочатку записуються коефіцієнти, якщо вони відмінні від 1 чи -1, а потім степені змінних, так щоб жодна з них не повторювалась. Далі розглядаються многочлени, як сума одночленів.

завантаження...
WordPress: 22.85MB | MySQL:26 | 0,461sec