Виступи на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений)

Тема: Виступи на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений).

Мета: стимулювати прагнення оволодіти майстерністю публічного

мовлення; ознайомити учнів з видами публічних виступів з

урахуванням їх мети,змісту комунікативної ситуації; розвивати

мислення і мовлення школярів; вчити висловлювати особисту

позицію щодо теми виступу; вчити готувати і виголошувати

виступи на зборах, семінарах, дотримуючись норм української

літературної мови; виховувати культуру спілкування.

Тип уроку: формування комунікативних умінь і навичок.           

                                           Хід  уроку

1.Актуалізація опорних знань учнів.

1) Обговорення епіграфів уроку.

– Говорити не думаючи – стріляти не цілячись.

– З глечика може витекти тільки те, що в ньому було.

Шота Руставелі

– Хто обрав посильну тему, той набуде й гарного мовлення, й чіткого порядку…

                                                       Горацій

2)Бесіда з учнями.

  1.Що вивчає риторика?

2.Яке мовлення називається публічним?

3.У якій формі здійснюються публічні виступи?

4.До якого стилю переважно належить публічне мовлення? Яка його його

Функція?(До усної форми публіцистичного стилю. Функція – впливу,

переконання.)

5.Як поділяються публічні виступи за характером ситуації спілкування, за

позиціями мовця та адресата?( На монологічні, діалогічні та полілогічні.)

6.Назвіть різновиди публічного монологу.(Доповідь, промова, лекція.)

7.Назвіть різновиди публічного діалогу та полілогу.(Бесіда, інтерв’ю, диспут, брейн- ринг, обговорення, дискусія, полеміка).

 

8.Які види промов, доповідей, лекцій ви знаєте? На основі чого їх

розрізняють?(На основі теми, мети, ситуації. Промови: політична,

мітингова, судова, офіційна. Доповіді: звітна, ділова, політична.Лекції:

навчальні і публічні.)

2.Опрацювання нового матеріалу.

1) Розповідь вчителя.

Починаючи підготовку до виступу, треба насамперед з’ясувати мету, якої ви хочете досягти. Наприклад, поінформувати слухачів про наукову роботу (семінарське заняття).Мету виступу слід мати на увазі тому,що це впливатиме на авшу підготовку й виголошення виступу (обсяг, аргументація, стиль).Крім того слід пам’ятати, що кожен виступ має три аспекти: освітній, інформативний і виховний. Саме поєднання цих аспектів допомагає досягти змістовності та яскравості виступу.

Основа виступу – це схема основних його положень, яка потім заповнюється деталями.В основній частині виступу промовець викладає суть проблеми, наводить докази, пояснення, міркування.

Варто подбати про зв’язки між частинами, поєднавши їх в одну струнку систему.

Увагу слухачів слід привернути з самого початку, однак цікаві факти та думки слід тримати про запас, щоб протягом виступу час від часу посилювати свій вплив на слухачів.

Треба постійно й уважно стежити за відповідністю між словом і тим, що воно позначає.

З античних часів прийнято виділяти три структурні елементи виступу:

– вступ( зацікавленість);

– основна частина(опис + оповідь + міркування);

– висновки (переконання).

У кожної частини свої функції.

У вступі – привернути увагу аудиторії до оратора, дати відчути серйозність, важливість і сенсаційність подальшого викладу.Від того, як оратор починає говорити, багато в чому залежить успіх виступу. Досвічені оратори радять починати з цікавого прикладу, прислів’я, приказки, афоризму, цитати тощо. Ефективним засобом є запитання до аудиторії.

В основній частині повно викладаються думки, обгрунтовуються ідеї, стисло висловлені у вступі, наводяться факти, докази, доводиться їх правильність.

Висновки – важлива композиційна частина. Народна мудрість стверджує:

«Кінець – справі вінець». На думку А.Ф.Коні, «…кінець повинен бути таким, щоб слухачі відчули ( і не тільки в тоні лектора, це обов’язково), що далі говорити нічого».

Варто згадати про розподіл часу на окремі частини виступу. Психологи рекомендують приблизно 10 – 12% загального часу присвячувати  вступові,

4 – 5%- закінченню, а решту часу – головній частині.

Окрім плану складається конспект виступу. Деякі оратори складають окремо план і конспект. План – для загального орієнтування під час виступу. Конспект – як робочий матеріал для безпосереднього користування.

Успіх виступу залежить не тільки від його змісту, а й від того, яким стилем викладу користується промовець.

Перед широким загалом треба говорити правильною літературною мовою. Висловлюватись чітко й недвозначно.

2)Опрацювання і обговорення пам’яток для тих, хто готується до виступу на зборах і для тих, хто хоче взяти участь в обговоренні виступу на зборах.

Пам’ятка для тих,хто готується до виступу на зборах.

1.Обміркувати зміст виступу( про що говоритиму) та головну думку( до чого або проти чого закликатиму).

2.Окреслити послідовність викладу думок, тобто скласти план виступу.

3.До кожної думки дібрати аргументацію(Чому це так? Чому я так вважаю?)

4.Пригадати яскраві та цікаві приклади з життя, на які варто посилатись у виступі.

5.Обміркувати висновки та узагальнення, якими треба завершити виступ.

6. Вибрати стиль тексту виступу, продумати( при потребі записати) деякі вислови, які варто було б вжити.

 

Пам’ятка для тих,хто хоче взяти участь в обговоренні виступу

                                 на зборах.

1.Продумати вступ до свого виступу(на чому зупиниться оратор і що спонукало взяьти слово).

2.Обміркувати зміст основно частини виступу(викласти власні погляди на обговорюване питання).

3.Продумати кінцівку виступу(висновки з прослуханої доповіді, власні пропозиції).

4.Обміркувати стиль тексту виступу.

3) Складання за текстом тез виступу на зборах.  Вказати обов’язкові елементи виступу.

Рідна земля

Тарас Шевченко хліборобську долю вимірював на пропахлій чорноземом ріллі розміреними кроками в ранковий туманець, крізь який падало з його рук золоте зерно, лягаючи в розпушену землю. Хай буйно зелом красується вона в степовому привіллі поряд з давньою могилою! Ніхто ще не наважився розорювати її або розкопувати. Бо перекази свідчать,що хто ступить на неї з такими намірами, той почує дивний голос, який невідступно супроводжуватиме порушника звичаїв. Хай добром красується засіяна нива і не марнується хліборобська доля, вітрами побита, дощами умита.

За звичаєм, після першого засіву художник підіймався на могилу, оглядав трудове поле. Червонясто лягало сонце за обрій, сизі присмерки обволікали навколишність. Зринала пісня, трепетними крилами обіймала простір, колишучи спогади та в праці плекані надії. Відчував у пісні незмінну силу,що передавалася з покоління в покоління, вливалася в кров,як цілюще джерело. Той голос поколінь єднав сівача з рідною землею, вселяв любов до неї. Здавалося, поставав світ в оновленому вбранні, в красі трудового щодення, виплеканий щедротами сонця. Яка ж ти мила, земле, що даруєш дива,стелиш шляхи з давнини в прийдешність! Хто ступить ними, той відчує істину буття,пізнає життєву правду і віддасть їй почуття й силу рук, що творять блага. Прийшов сюди митець, щоб оновити душу і збирати,ловити пензлем сонячні розсипи, як збирає орач плідне зерно.

Ранками зустрічав Тарас схід сонця на ниві. Перші промені сонця вітали його,поволі народжуючи тепло. Кожна билинка наповнювалася ним, вбирабчи живлющі соки, переливала їх у прикрасу землі. Зором художника і душею хлібороба сприймав барви тієї краси, щоб потім торкнутися до неї пензлем і перенести на полотно народження погожих днів. Підіймаючись над обрієм, сонце дарує нові й нові світлокольорові щедроти.

Розквітла душа художника в пізнанні нових дарунків сонця.  (І.Пільгук)

4) Прослуховування записаних тез учнями (2-3 учні) та їх обговорення.

5) Виступ учнів( власний не підготований) на цю ж тему (2-3 учні).

6) Підведення вчителем підсумків виконаної роботи учнями .

7) Постановка проблемного запитання: «Чи доводилось готуватися до семінарських занять? Чим керувались при їх підготовці?»

8)Висловлювання учнів.

9)Робота в групах.

За зразками пам’яток для підготовки до виступу на зборах скласти пам’ятку для тих, хто готується до виступу на семінарі.

10)Зачитання пам’яток, склдадених групами. Визначення кращих. Порівняння зі зразком .

Пам’ятка для тих, хто готується до виступу на семінарі.

  1. Обміркувати тему виступу.З’ясувати межі теми(на чому варто зупинитись,на чому наголосити).
  2. Визначити головну думку виступу.
  3. Окреслити послідовність викладу думок,тобто скласти план виступу.
  4. Конкретизувати кожну думку, тобто скласти тези виступу.
  5. До кожної тези дібрати приклади, посилання( цитати).
  6. Продумати стиль тексту виступу. Бажано записати текст абоокремі слова( терміни) і речення, які варто було б вжити.

11) Підготовка до виступу  на семінарі на тему «Земле рідна». Як епіграф використати поетичні рядки:

«Земле рідна! Мозок мій світліє,

І душа ніжнішоюстає,

Як твої сподіванки і мрії

У життя вливаються моє.»

В.Симоненко

Складання плану виступу.

3. Підведення підсумків уроку.

Метод «Мікрофон».

Кожний учень по черзі відповідає на питання вчителя, передаючи умовний мікрофон ланцюжком.

–                     Що, на ваш погляд, є найважчим у підготовці виступу на зборах( семінарі)?

4. Домашнє завдання.

Підготувати виступ на семінар за складеним на уроці планом за визначеною темою та епіграфом.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Виступи на зборах, семінарах (19.5 KiB, Завантажень: 0)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,639sec