ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛІ

Основною нормою організ. н-ня і вихов. процесу в ЗОШ є урок. Поняття «урок» має характеристики: мета, засоби, методи н-ня, організація навч. діяльності. Стр-ра уроку: 1)аналіз попер. знань і способів дій 2)формув нових знань 3)застосування (формув. умінь і навичок) Етапи уроку.: 1)постановка мети ур. перед учнями, 2)ознайомл. з новим матеріалом 3)закріплення матер. 4)перевірка знань, умінь, навичок 5) системат. і узаг. вивч. матр. Дія V ур. обов’язковим с постановка мети, однією з головних Вимог до ур. є: 1) цілеспрямованість 2)ра-ціон. побуд, змісту ур.(на ур. мат-ки важливий навч. метод-розвиток мат. мислення) Якщо н-д планується на ур. ознайомити учнів з новою темою то за мету ур. брати навч. учн. методом дов-ня, навч. дедукт. умовиснов. 3)оптимальний вибір засобів і методів. Тип ур: 1) урок ознайомл. з новим матер. 2) закріплення вивч. матер З)перевірка зн ум і нав 4)ур систематиз. і узагал, опорних знань 5)комбінований, який містить всі або кілька з них. Класифікація за способом проведення: 1)ур. – лекція, 2) ур. – бесіда, З) лаб. практ. заняття, 4)семінар, 5)практикум, 6)екскурсії. Ур. ознайомлення з . новим матер. Тема ур.:Дотатні дес. др. 5кл. Мета: навчальна. ознай. учн. з .правилами додав. Десяткових др.; виховна, вихов. культуру матем. мови; розвиваюча: розв. увагу, старанність, акуратність у записах. Обл. ур.: підручн. табл. з правилами. Тип ур.: комбін. Хід ур.: 1)організ. част.2)актуал. опори знань, 3) мотивація ум. і постановка проблеми, 4)поясн. нового матер., 5)закріплення, 6)д/з.Треба сказати, що головною вимогою до курсу математики в школі в усі часи, і в будь-якій країні було: забезпечити свідоме оволодіння основами мат. знань, умінь і навичок, які потрібні для загального розвитку учнів, для їх практичної діяльності в умовах сучасного виробництва. Разом з тим вивч мат повинно бути підпорядковано загальній меті суспільного виховання учнів, тобто що викладання мат в шк. повинно відповідати заг освітнім, виховним і розвивальним цілям. Таким чином шкільний курс математики повинен відповідати сучасним суспільним вимогам. Наприклад із прогресуванням комп’ютирізації у суспільному виробництві знання математики стало ще важливішим для сучасного робітника у будь-якій сфері. Тому в сучасних програмах ШКМ повинні бути передбачені відповідні завдання для учнів, задачі практичного змісту, які б показували важливість дисципліни на конкретних прикладах і в конкретних ситуаціях. Разом з тим наявність великої кількості таких завдань сильно пом’якшують сухий виклад математичного матеріалу.

Надзвичайно важливими є задачі логічного характеру. Вони вчать учнів приймати нестандартні рішення, вигадувати нові шляхи подолання поставленої проблеми, що є необхідним для суспільного розвитку.

Слід також сказати, що потрібно приділяти велику увагу задачам на доведення, адже саме вони є мабуть найважчими для учнів, але саме вони допомагають розвивати логіку дітей, вчать їх знаходити взаємозв’язки між різними структурами.

Також повинно бути 4 рівневе навчання, тобто завдання повинні поділятися на чотири рівні за їх складністю, які б відповідали можливостям конкретних учнів.

завантаження...
WordPress: 22.86MB | MySQL:26 | 0,767sec