Виховний захід на тему: «КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ – ЛОГІЧНЕ ПРОДОВЖЕННЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ»

Форма проведення:
засідання дискусійного клубу

Обладнання:
національна символіка, твори про Україну; найдавніші правові акти — «Руська правда», Литовські статути; Магдебурзьке право; статті Б Хмельницького; Конституція Пилипа Орлика «Права, за якими судиться малоросійський народ», Універсали Центральної Ради; Конституційні акти Гетьманату, Директорії, ЗУНР; Конституції Радянської України, Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року; записи звернення Верховної Ради України до українського народу; фрагмент відеозапису позачергового засідання Верховної Ради України 24 серпня — прийняття Акту Проголошення Незалежності України; портрети видатних діячів: Ярослава Мудрого, Пилипа Орлика, Б. Хмельницького, М.Грушевського.

Наочність:
відеофільм «Діяльність Центральної Ради в 1917—1918 рр.» (із серії «Історія української державності»).

Гасла:

1. «Україна стала самостійною й незалежною, відокремленою державою. Це великий обов’язок і велика відповідальність. Залізні, не ухвальні обставини продиктували українській демократії цей рішучий крок. Але вони ж вимагають в неї не тільки великої рішучості, але й незвичайної уваги й напруження всіх духовних і фізичних сил, щоб, поставивши сей крок, на тім не схибнутись».

2. «Покоління, котрих жде Україна тепер, повинні бути людьми діла ре-
ального, практичного: спеціалісти — адміністратори, фінансисти, еко-
номісти, знавці військового й морського діла, техніки різних кате
горій — технологи, механіки, електротехніки, гірняки, агрономи. Тре
ба відкинути погляд, що ці спеціальності практично менш цінні, менш
благородні, ніж заняття гуманітарні. Треба в сей бік якраз повернути
всі здібності, всі таланти нинішніх і найближчих поколінь».

М. С. Грушевський

 1. Основний Закон — фундамент суспільного і політично-правового
  устрою нашої Держави.
 2. «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною засіюю діяльність. Утвердження і забезпеченість прав І свобод людини є головним обов’язком держави».

  5.Україно! Ти — моя молитва,

  Ти моя розлука вікова.

  Гримотить над світом

  Люта битва

  За твоє життя, твої права.

  Хай палають хмари бурякові

  Хай сичать образи — все одно.

  Я проллюся крапелькою крові

  На твоє священне знамено.

  К. Симоненко «Україні»

  1-й ведучий. Дорогі друзі! 28 червня 1996 року п’ятою сесією Верховної Ради України був прийнятий Основний Закон нашої держави — Конституція України.

  2-й ведучий. Ми стали свідками і учасниками творення новітнього українського суспільства, свідками доленосного звернення Верховної Ради України до українського народу та громадян України всіх національностей. «Верховна Рада України…, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав І свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, право-ву державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію — Основний Закон України». (Преамбула Конституції України.)

  3-й ведучий. Довгим та тернистим шляхом йшла Україна до цього дня. І як не згадати сьогодні більш як тисячолітній досвід суспільної та політичної консолідації українського народу, що ліг в основу фундаменту Основного Закону. Тож зробимо невеличкий екскурс в минуле…

  Подивіться на факсимільні світлини давніх документів— «Правди Руської» князя Ярослава Мудрого, Конституції 1710 року Пилипа Орлика, а ще ж е Конституція Української РСР 1919 (її редакція від 1925 р.), 1929, 1937 та 1978 років. Звертаємось до них.

  Питання для дискусії:

  Кого з відомих українських вчених та громадсько-політичних діячів — авторів українських конституцій ви знаєте?

  1-й ведучий. УІІ-ІХ століття. На терені Київського, Чернігівського, Переяславського князівства виникає перша держава східних слов’ян, що згодом кордоном своїм сягне від Сейму до Волги, могутня військова держава — Київська Русь, що стала Заслоном для Центральної Європи і Візантії від нападу.

  І -й доповідач. «Київський Князь Ярослав Мудрий (978-1054)»

  Імення він прекрасне мав

  І ним себе прославив.

  Також закони він писав

  Для Руської держави.

  Для європейських королів

  Він тестем був і сватом,

  На різних мовах говорив

  Та ще любов читати.

  Про кого мову я веду?

  Уже з X ст. з’являється князівське законодавство. Особливе значення мають статути князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого.

  Найважливішою пам’яткою права Київської держа ви є «Руська Правда», що зберегла своє значення і в наступні періоди історії Ярослав Мудрий уперше наказав звичаєве право списати. Цей Ярославів збірник невеликий: його постанови містяться всього в 17 параграфах.

Сторінка: 1 2 3 4
завантаження...
WordPress: 23MB | MySQL:26 | 0,322sec