Види і напрями сучасної популярної музики: блюз, джаз, рок і поп-музика. Видатні музиканти і співаки

Тема:  Види і напрями сучасної популярної музики: блюз, джаз, рок і поп-музика. Видатні музиканти і співаки

Мета: ознайомити учнів із видами та напрямами сучасної популярної музики, історією їх розвитку, творчістю відомих виконавців; вміти характеризувати творчість видатних діячів, пояснювати умовність сценічних прийомів, аналізувати театр як виразник складних почуттів людини; формувати вміння аналізувати твори музичного мистецтва, розвивати вміння обґрунтовувати свою точку зору; виховувати повагу до світової музичної спадщини, зацікавленість її творами й митцями, формувати естетичні смаки учнів.

Оснащення. Зоровий ряд: фотографії Л. Армстронга, Б. Смітт, Б. Гудмена, С. Джопліна, Е. Преслі, В. Х’юстон, Л. Мінеллі, Ф. Сінатри, Мадонни, М. Джексона та ін.; один на парту). Музичний ряд: фрагменти музичних творів у виконанні Л. Армстронга, Б. Смітт, Б. Гудмена, С. Джопліна, Е. Преслі, В. Х’юстон, Л. Мінеллі, Ф. Сінатри, Мадонни, М. Джексона та ін. Обладнання: ТЗН.

Тип уроку: комбінований

 

Хід уроку

  1. I.           Організаційний момент

Продовжіть речення: « Моїм улюбленим діячем мистецтва є…»

 

  1. II.        Актуалізація опорних знань.

Перевірка домашнього завдання.

  1. Відповіді на запитання:

–     Які види мистецтва Індії відомі в світовому культурному просторі?

–     В чому особливості індійського танцю?

–     Які різновиди індійського танцю вам відомі?

–     Назвіть характерні ознаки китайської опери.

  1. Перевірка практичного завдання. Демонстрація ескізів масок для персонажів пекінської опери.

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вч. Латинська Америка – це регіон, у якому відбулося поєднання різних культур, етносів, рас і навіть цивілізацій. Мистецька спадщина латиноамериканських країн дуже багата, яскрава і неповторна.

 

ІV. Викладення нового навчального матеріалу

Коментар. На початку уроку вчитель роздає учням план аналізу музичного твору (один на парту).

 

 

План аналізу музичного твору

№ з\п План аналізу Примітка
1. Визначте назву та виконавця музичного твору.

 

 
2. До якого напряму належить цей твір (блюз, джаз, рок, поп та ін.)?  
3. Схарактеризуйте особливості стилю, до якого належить цей твір.

 

 
4. Які виражальні засоби найяскравіше відтворюють зміст музичного твору?

 

 
5. Які почуття та настрої він викликає?

 

 

 

  1. 1.          Розповідь учителя

Латинська Америка збагатила сучасне хореографічне мистецтво новими ритмами і танцювальними рухами. Саме завдяки їй набули популярності румба і танго, що ввійшли до програми конкурсів бального танцю, посівши почесне місце у світовій хореографії разом із європейськими танцями.

Важливу роль у розвитку сучасного мистецтва відіграла і пісенна творчість афроамериканців. Поєднавшись із музичними традиціями вихідців з Європи, вона стала основою, з якої розвивались нові жанри популярної музики: блюз, джаз, рок- н – рол.

Джаз народився у Новому Орлеані на початку XX ст. Музиканти поєднували енергійні ритми африканських рабів із простими мелодіями і співзвуччями, що колоністи привезли з Європи. Цей стиль дістав назву «новоорлеанський джаз», пізніше— «традиційний джаз». Джаз створювали здебільшого чорношкірі американські музиканти, музична обдарованість яких виявилася в дивному розмаїтті, свободі й разом із тим чіткості ритмів із характерною для джазу зміною акцентів із сильної долі на слабку («синкопами»), у талановитій імпровізації виконавців. Новоспечені музиканти невпинно експериментували, вільно імпровізували.

Словникова робота. Джаз — жанр професійної музики, який виник на початку XX ст. у Південних штатах внаслідок взаємодії африканської та європейської танцювальної музики. Вирізняється імпровізаційністю, підвищеною емоційністю, витонченою ритмічністю (синкопування, поліритмія), специфічним складом виконавців та інструментів, використанням різноманітних тембрових барв, звуконаслідуванням тощо. Також джазом називають колектив, який виконує цю музику (джаз-бенд, симфоджаз, вокальний джаз тощо).

Хоча голос Африки звучав у цьому хорі голосніше за решту, але він був не поодиноким. На початку розвитку джазу музиканти використовували елементи англійських духовних гімнів, німецьких польок, італійських арій, французької кадрилі та іншу музику. У результаті виник певний музичний гібрид — яскравий, грубуватий, енергійний і поза сумнівом — новий.

До головних витоків джазу належать спірічуелси, ґоспели, свінги та блюзи.

Повідомлення учня.

Спірічуелс (з англ. духовний) — жанр духовних співів афро-американців.

Спірічуелс виник приблизно у XVII ст. на основі протестантського хоралу. Багатоголосся, гармонії та мелодії, запозичені з європейської музичної традиції, поєднуються у спірічуелсі із виражальними засобами і прийомами афро- американської музики. Поетичний зміст пов’язаний із біблійними текстами, а також із повсякденним життям афро-американців. Спірічуелс виконують хором без інструментального супроводу, із плесканням у долоні й танцювальними рухами співаків. До середини XIX ст. цей жанр був тільки частиною афро-американського фольклору. Згодом він увійшов до репертуару професійних музикантів.

Повідомлення учня.

Ґоспел (з англ. Євангеліє) — вид музики, що походить від сольних одноголосних духовних гімнів північноамериканських негрів-баптистів на сюжети з Євангелія. Розвинувся наприкінці XIX ст., особливо популярним став у 1930-ті роки. Музика ґоспел — здебільшого вокальна, гармонічна, спирається на релігійні (християнські) тексти. Деякі форми ґоспелу виконують із супроводом електрогітар, барабанів та бас-гітари. Вокальний стиль ґоспел став основою стилю соул. З-поміж найвідоміших виконавців ґоспелу — Махалія Джексон, Елвіс Преслі, Літл Ричард, Джонні Кеш, Біллі Престон, Ел Ґрін. та ін.

 

Вч. Упродовж 1920-х років із появою великих джазових оркестрів сформувався особливий джазовий стиль — свінг, що до 1935 року став популярним у СІПА.

Словникова робота. Свінг — стиль джазу, який сформувався і набув розвитку та величезної популярності в період між 1935—1945 роками в концертах біг-бендів. У свінгу відсутня колективна імпровізація, а на перший план виступають аранжування та сольна імпровізація, яку виконували на фоні рифа — типового для свінгу прийому.

Свінг вирізняється передусім активністю контрабасу й барабанів, помірним або швидким темпом та неповторним ритмом. Для свінгу характерним є масивне і повне звучання, застосування унісону або перегукування оркестрових груп. Концертний свінг мав нечуване поширення в історії популярної музики. «Королем» свінгу вважають Бенні Гудмена. З-поміж найвідоміших виконавців свінгу — Ф. Сінатра, Б. Кросбі та ін,

(Слухання фрагмента пісні «Ангели також співають» у виконанні Бенні Гудмена. Аналіз твору за запропонованим планом.)

Блюз — це меланхолійна пісня-«скарга», пісня-«протест», що йде від самого серця. Виражати за допомогою блюзу турботи і радості, розповідати про життя і кохання стало звичаєм негритянського населення. Іноді веселі й шумні, частіше сентиментальні, але завжди позначені стражданням, блюзи стали тогочасним негритянським фольклором. Тематика блюзів є надзвичайно різноманітною. У них зображено життя знедоленого народу: непосильна праця, утрачена людська гідність, розлука і страждання. За веселими ритмами приховується трагедія афро-американського народу.

Словникова робота. Блюз (з англ. меланхолія, журба) — світська лірична пісня афро-американців, зазвичай сумного елегійного змісту. На початку розвитку блюзову пісню зазвичай виконували під акомпанемент гітари або гармоніки.

Регтайм не має імпровізаційної форми, його записують нотами. Мелодичні, тональні та структурні якості регтайму мають європейське походження, а тематичний матеріал спирається на марші та європейську танцювальну музику — вальс, кадриль, мазурку, менует, польку, а також мелодії. Л. ван Бетго- вена, Дж. Верді, М. Равеля та ін. Хоча регтайм є фортепіанною музикою, проте фортепіано трактується не як мелодичний інструмент, а як ударний, де техніка спирається на стаккатні звучання, акордові удари, жорсткі, надзвичайно загострені ритмічні акценти, буяє різноманітними поліритмічними ефектами. Регтайму властиві дві різні лінії: чіткий, рівномірно акцентований маршовий ритм протиставлений гостро синкопованій мелодії, де чергуються окремі ноти з акордами вдвічі коротшої тривалості. Регтайму зазвичай передує інтерлюдія.

Виконують регтайм у помірному або швидкому темпі.

 

Словникова робота. Регтайм (з англ. розірваний час) — спосіб гри на фортепіано, що імітував звучання банджо, а в 1890-ті роки розвинувся як інструментальна форма; форма міської танцювальної музики американських негрів кінця XIX ст.

(Слухання фрагмента пісні «Кленовий рег»; дослівний переклад «Розірваний кленовий листок») у виконанні Скотта Джопліна. Аналіз твору за запропонованим планом.)

З-поміж найвидатніших джаз-музикантів слід згадати одну з перших виконавиць класичного блюзу Бессі Сміт, у період свінгу — Еллу Фіцджеральд, Луї Армстронга та Дюка Еллінгтона, стиль якого сформувався під впливом симфонічної музики.

 

  1. 2.          Виступи учнів із повідомленнями, підготовленими індивідуально

1-й учень (інформаційна довідка про Луї Армстронга)

(Слухання фрагмента пісні «ТНе Ргауег» («Молитва» ) у виконанні Луї Армстронга. Аналіз твору за запропонованим планом.)

  1. 3.          Слово вчителя

У II половині XX ст. у США виникло нове явище музичної культури — рок- музика (або рок), що об’єднала музичне, поетичне, сценічне та інші види мистецтва. У рок-музиці поєдналися різні напрями популярної музики: ритм-енд- блюз,.кантрі-енд-вестерн, рок-н-рол.

  1. 4.          Словникова робота

Ритм-енд-блюз — музика афро-американського населення СІЛА, що поєднує танцювальний біт (біт — удар) та урбаністичний (міський) блюз.

Кантрі-енд-вестерн — це ковбойські, дорожні, матроські пісні й кантрі (сільські) блюзи, що мали особливий колорит і надзвичайну виразність.

Рок-н-рол — перший напрям рок-музики, що набув міжнародної популярності в середині 1950-х років. Це водночас новий музичний стиль і новий танець. Він є поєднанням спрощеного і швидкого за темпом ритм-енд-блюзу з музикою кантрі. Від ритм-енд-блюзу рок-н-рол успадкував склад інструментів, де провідну роль відіграє електрогітара, на якій часто виконують сольні партії.

2-й учень (інформаційна довідка про Біяла Хейлі)

(Слухання фрагмента пісні «Коск Агоипсі іке Сіоск» («Рок навколо годинника» ) у виконанні Білла Хейлі. Аналіз твору за запропонованим планом.) 2-й учень (інформаційна довідка про Елвіса Преслі)

(Слухання фрагмента пісні «НеагіЬгеак Ноіеі» («Готель горя» ) у виконанні Елвіса Преслі.)

 

Вч. Сучасна поп-музика формувалася паралельно з іншими жанрами, наприклад, рок-музикою, і не завжди виокремлено від них. У 1950-ті та 1960-ті роки її найтиповішою формою був так званий «традиційний поп» (ігадіііопаї рор), який співак-соліст виконує під фоновий акомпанемент. У 1970-ті роки поп-музика витісняє рок-н-рол як основну танцювальну музику на дискотеках, і з цього часу танцювальна музика (дапсе тиsіс) є одним з основних напрямів у поп-музиці. Завдяки появі музичного телебачення (зокрема, телеканалу МТУ) у 1980-ті роки формується культура відеокліпів. У цей час у США з’являються такі зірки, як Майкл Джексон, Мадонна, Прінс, Вітні Х’юстон. На поп-музику в цей період впливають хіп-хоп, соул і ритм-енд-блюз. У 1990-ті і 2000-ні роки до цього додається танцювальна електронна музика.

Словникова робота. Поп-музика (англ. рор mиsіс, скороченння від рори- Іаr mиsіс — популярна, загальнодоступна музика) — поняття, що охоплює різноманітні стилі жанри та напрями масового музикування. Нині — розважальна масова музика, що використовує стилі, жанри та форми року. Феномен поп-музики сформувався передусім в англомовних країнах Заходу як явище молодіжної культури.

4-й учень (інформаційна довідка про Мадонну)

5-й учень (інформаційна довідка про Майкла Джексона)

(Слухання фрагмента пісні «Матеріальна дівчина» у виконанні Мадонни або «Біллі Джин» у виконанні Майкла Джексона. Аналіз твору за запропонованим планом.)

6-й учень (інформаційна довідка про Вітні Х‘юстон)

(Слухання фрагмента пісні Завжди кохатиму тебе») у виконанні Вітні Х’юстон. Аналіз твору за запропонованим планом.)

 

V. Актуалізація набутих знань

1. Бліцопитування

* Меланхолійна пісня-«скарга», пісня-«протест»:

а) шансон; б) блюз; в) свінг.

* Стиль фортепіанної гри, для якого є характерним «рваний ритм», попередник джазу:

а)регтайм;б) мініатюра; в) рондо.

* Зміщення акценту із сильної долі на слабку:

а) речитатив; б) ритм; в) синкопа.

 

2. Робота у групах.

Група 1

Підготувати запитання для інтерв’ю із Мадонною та Вітні Х’юстон.

Група2

Скласти кросворд за темою «Музичні стилі».

Група3

Підготувати міні-презентацію «Карнавал у Ріо-де-Жанейро».

Презентація роботи груп

 

VI. Підбиття підсумків уроку

Рефлексія

♦              Чи можливо уявити життя без музики?

♦              Яке значення має музика у вашому житті?

♦              Назвіть найвідоміші латиноамериканські мелодії та ритми і їх особливості.

♦              З ким з відомих американських зірок ви б хотіли зустрітися особисто? Чому?

VII. Домашнє завдання

Для всіх: доповнити сторінкою «Сучасна популярна музика» альбом «Культурна спадщина народів світу».

Групове завдання . Підготуватися до захисту проекту.

Група 1. « Королі поп і рок – музики».

Група 2. « Танцюють всі! Самба, румба, рок- рол».

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

12 Види і напрями сучасної популярної музики блюз, джаз, рок і поп-музика (29.2 KiB, Завантажень: 7)

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 1,631sec