ВСТУП

Мета: скласти уявлення про завдання, структуру, матеріальні ресурси вивчення курси; особливості розвитку культури українського періоду нової доби; спрямувати виховання в учнів поваги до культурних надбань українського народу; сприяти розвитку історичної свідомості.

Обладнання: Підручник історія України 8 клас

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Очікуванні результати

Після цього учні зможуть:

 • визначати завдання і структуру курсу;
 • характеризувати матеріали та ресурси вивчення курсу;
 • оцінювати загальну характеристику українських земель ХVІ- ХVІІ ст.
 • аналізувати особливості розвитку культури України періоду нової доби

  ХІД УРОКУ

  І. Мотивація навчальної діяльності

  Учитель. Сучасне життя настирливо вимагає від школи модернізації змісту, форм і методів формування особистості на основі гуманізації. Все це стає можливим завдяки олюднення змісту історичної освіти. Кожне покоління, кожна нація пишається своїми матеріальними і духовними досягненнями.

  Розповідь учителя

  Тематика курсу Українська культура середини ХVІ- ХІХ ст. складена відповідно до програми з історії України для 8-9 класів шкіл, суттєво доповнює її, враховуючи вікові можливості учнів та особливості їхньої підготовки та розвитку. Навчальний курс у 8 класі складається із 3 тем. В першій темі культура України другої половини ХVІ ст. звернута особлива увага на умови розвитку культури, розвиток української мови, освіти, шкільництво. Православні братства, літературу та архітектурні пам’ятки.

  У другій темі культура Української козацької доби

  У третій Розвиток культури України ХVІ ст.

  Під час роботи використовуємо матеріали: Пересопницького Євангелія, Крехівський Апостол. Характеризуємо діяльність В.К.Острозького, Г.Смотрицького, діяльність братств, зокрема у видавничій галузі. Полемічна література та пробудження під її впливом національної свідомості. Архітектурні пам’ятки ХVІ ст. пов’язані з діяльністю Львівського братства.

  Запитання

 • Яка структура курсу?
 • Яка найдавніша пам’ятка української книжної і народної мови ХVІ ст.?
 • Який освітній, науковий, видавничий осередок ХVІ ст. в Україні?
 • Чому саме у даний період розквітла полемічна література?

  Розповідь учителя

  За умовами Люблінської унії Великого князівства Литовського об’єднувалося з Польським королівством в єдину державу – Річ Посполиту із єдиним королем, сеймом, монетою, зовнішньою політикою та католицизмом як державною релігією. У результаті унії більшість українських земель було об’єднано в межах однієї держави. Що сприяло культурному й політичному згуртуванню українського народного населення стало зазнавати соціально-економічних та національно-релігійних утисків, що посилювалися з кожним роком. З кінця ХV – поч. ХVІ ст. почало формуватися українське козацтво як суспільний стан який взяв на себе відповідальність захисту України. Кінець ХVІ ст. ознаменувався в Україні піднесенням козацького повстанського руху, що мав національно-визвольний характер.

  Початок ХVІІ ст. в Україні називають «Добою героїчних походів запорозького козацтва» : козаки уславилися сміливими морськими походами проти Османської імперії. Під час морських походів проти турків здобув славу блискучого полководця Петра Конашевича на Січі його прозвали Сагайдачним.

  На початку 20-х років ХVІІ ст. відносини між українськими козаками і польською владою значно загострилися. Все це вилилося у козацькі повстання 20-30-х років М.Жмайла, Тараса Федоровича, І Сулими, Д.Гуня.

  Запитання

 • Якими були умови Люблінської унії?
 • Які результати унії 1569р.
 • Яка соціальна верства українського суспільства виникає у даний час?
 • Чому початок ХVІІ ст. називають «Добою героїчних походів» запорозького козацтва.

  Документ. Джерело Гійом де Боплан про Україну

  Їхня нечисленна шляхта походить з польської і, здається, почуває сором за те, що вона не католицької віри; повсякчас горнеться до католиків, хоч усі їхні магнати й усі ті, що титулуються князями, вийшли з грецької віри… Одне слово, селяни змушені віддавати своїм панам усе, що тим заманеться вимагати. Не дивно, що цим злидарям у тяжких умовах не залишається нічого для себе. Але це ще не все: пани мають безмежну владу не тільки над селянським майном, а й над їхнім життям; такою великою є необмежена свобода польської шляхти (яка живе наче в раю, а селяни наче в чистилищі), що коли селяни попадають у ярмо до такого пана, то опиняються в гіршому становищі, ніж каторжники на галері.

  Запитання

 • З якої віри вийшли всі титуловані князі?
 • Які повинності мали селяни?
 • Яку владу мають пани?

  Розповідь учителя

  Навесні 1648 року в Україні почалося козацьке повстання під проводом Богдана Хмельницького, що переросло у національно-визвольну війну. Яка тривала до 1676 року яка привела до розподілу українських земель між сусідніми державними фактично розпочалася громадянська війна яку в історії України також називають добою «Руїни». Часті зміни гетьманів негативно відбилися на становищі України у другій половині ХVІІ ст. Із гетьмануванням Івана Мазепи становище в Україні стабілізувалося. Мазепа підписавши договір з Карлом ХІІ перетворив Україну на арену воєнних дій в результаті яких союзники зазнали нищівної поразки під Полтавою. В результаті поразки була зруйнована Запорозька Січ і був обраний новий гетьман яким став І.Скоропадський. Після смерті Скоропадського все більшого впливу досягає Малоросійська колегія. Одним з найважливіших завдань якої було поступове обмеження політичної автономії Гетьманщини і зведення її до статусу провінції. Хоч і Д.Апостол тимчасово зберіг автономію Гетьманщини. Але за правління гетьманського уряду 1734-1750рр. О.Шаховського Російський уряд знову перестав звертати увагу на місцеві українські закони і звичаї.

  Останнім українським гетьманом був Кирило Розумовський який домігся царського указу, який забороняв закріпачення українців, така активність не сподобалася Катерині ІІ і йому запропонували піти у відставку, 10 листопада 1764 року вийшов царський указ про ліквідацію гетьманської влади в Україні.

  Запитання

 • Коли розпочалася національно-визвольна війна?
 • З ким підписав союз Іван Мазепа?
 • Які завдання мала виконувати в Україні Малоросійська колегія
 • Коли було ліквідовано Гетьманство?

  Повідомлення учня

  Особливостями розвитку культури України періоду Нової доби. Культура України розвивалася в умовах постійного національного та релігійного утиску з боку Речі Посполитої, Угорщини, Туреччини, відсутність єдиного політичного і духовного центру гальмувала культурний розвиток українських земель. Значний вплив героїчних козацьких походів. Взаємодія із західноєвропейською культурою, вплив ідей відродження реформації та гуманізму. Культура розвивалася в умовах існування української державності – Гетьманщини. Поширювалася тенденція культури до набуття світського характеру. З початку ХVІІІ ст. активізується наступ російського царизму на українську культуру та відчутний вплив західноєвропейського бароко.

  Узагальнення та систематизація знань

 • Чому необхідно вивчати курс Українська культура ХVІ ст. – ХVІІІ ст.?
 • Яке місце займає в системі шкільної історичної освіти даний курс?

  Домашнє завдання

  Опрацювати вивчений матеріал

завантаження...
WordPress: 22.96MB | MySQL:26 | 1,004sec