ВПЛИВ МОДЕРНІЗАЦІЙ НИХ ЗМІН У СУСПІЛЬСТВІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.. НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Мета уроку: вивчити загальні закономірності та особливості розвитку культури в Україні під владою Австрійської та Російської імперій; проаналізувати вплив модернізаційних змін у суспільстві в другій половині ХІХ ст.

Обладнання: підручник, ілюстрації

Основні поняття: освіта, наука, культура

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

    Бесіда за запитаннями

 1. Які риси й особливості культурних пам’яток рідного краю?
 2. Які ви знаєте пам’ятки першої половини ХІХ ст.. на території

  України?

  ІІІ. Вивчення нового матеріалу

      Учень.

  Після селянської реформи 1861 р. в Російській імперії були проведені реформи адміністративно-політичного управління, їх здійснювали з метою пристосувати імперію, у тому числі її складову частину — Наддніпрянську Україну, до нових умов соціально-економічного розвитку, які виникли після скасування кріпосного права. Вони супроводжувалися модернізацією повсякденного життя, яка мала суперечливий характер. Перш за все це позначилося на судовій реформі, яку провели у 1864 р.

  Учениця.

  Раніше суд був становий, закритий і цілком залежав від царської адміністрації, зокрема губернатора. Тепер судочинство відбувалося за участю сторін. По частині карних справ рішення приймали присяжні засідателі, які вибиралися з громадян усіх станів, включаючи селян (крім осіб, що працювали по найму). Обвинувачені отримали право захисту, яке здійснювали або самі, або через адвокатів. Суд став відкритим. На його засіданнях могли бути присутні представники преси і взагалі всі бажаючі. Розв’язанням дрібних справ займалися мирові судді, яких обирали на трирічний термін повітові земства і міські думи. їхні рішення могли переглядатися повітовими з’їздами мирових суддів.

  Учень.

  Після судової реформи залишалася деяка нерівність для громадян різних станів. Існували окремі суди для духовенства й військових. Збереглися волосні суди у справах селян, які не були пов’язані із загальною судовою системою і мали право присуджувати селян до принизливого покарання – биття різками. Проте в цілому судова реформа виявилася найбільш послідовно демократичною, що сприяло підвищенню законності в судочинстві, впливу громадськості на судовий процес.

       Учениця.

  Одним із заходів уряду, спрямованих на вдосконалення системи управління, стала земська реформа 1864 р., яка передбачала введення місцевого (земського) самоврядування. В Україні вона поширилася на Південь і лівобережні губернії. На Правобережжі, де все ще зберігалися сильні позиції польських великих землевласників, що брали участь у антиросійському повстанні 1863 р., таку реформу провели лише 1911 р.

  У губерніях і повітах створювалися виборні земські установи. Членів земств обирали від усіх верств населення, але закон надавав при цьому багато пільг землевласникам-дворянам.

Сторінка: 1 2
завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,440sec