Водний режим: осмос; водний потенціал. Рух води у квіткових рослинах

Тема  Водний режим: осмос; водний потенціал. Рух води у квіткових рослинах

Мета: розкрити поняття «Водний режим рослин», розглянути процеси, що відбуваються в рослинному організмі для забезпечення руху води по рослині.

Методи та форми роботи: словесні, наочні, елементи інтерактивних технологій.

Обладнання та матеріали: таблиці, малюнки, дидактичний матеріал.

 

   Хід заняття.

І.      Організаційний момент.

         Психологічний тренінг: “Побажаймо один одному успіху…”

ІІ.     Актуалізація опорних знань.

Фронтальна бесіда.

  1. Які тканини та органи є у квіткових рослин?
  2. Які особливості будови та функцій кореня, пагона, бруньки?
  3. Що таке серцевинні промені, сплячі бруньки?
  4. Як відбувається обмін речовин і енергії у рослин?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Різні рослини в неоднаковій мірі потребують зволоження грунту. Наприклад, ксерофіти пристосовані до життя в умовах арідного клімату (у степах, пустелях, напівпустелях) і у вологішому кліматі в умовах низького водопостачання. У водоймищах, на болотах зростають гідрофіти і гігрофіти  Проміжне положення між цими крайніми групами рослин займають  мезофіти , що є найбільш багаточисельною групою рослин, до якої належить і велика частина культурних рослин. Спробуємо зрозуміти їх поведінку.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Водний режим. (Пояснення вчителя)

Вода основний компонент всього живого. Рослинні клітини в актив­ному стані також на 80-90% складаються із води, яка виконує декілька функцій: вона і активний розчинник, і не менш активний структурний елемент білків і нуклеїнових кислот – цих носіїв життя. Вода – одна із ви­хідних речовин для фотосинтезу і один із кінцевих продуктів дихання.

Із тисячі частин поглиненої води рослина засвоює лише 1-2 части­ни, інші ж 993 частин лише проходять через її тіло, підтримуючи тка­нини в напруженому стані, і випаровуються в атмосферу. Втрата води в процесі випаровування, особливо у дерев, дуже велика. Одна доросла бере­за поглинає і випаровує в день 75, а липа 200 л води. За весняно-літній період 1 га сторічного дубового лісу випаровує не менше 1200 т, а буково­го більше 2000 т води.

 Водний режим рослин, водообмін, надходження води в рослину і віддача її рослиною, необхідні для його життєдіяльності (обміну речовин, зростання, розвитку, розмноження),  складається з трьох послідовно протікаючих і тісно зв’язаних між собою процесів: надходження води в коріння рослин з грунту; піднімання води по корінню і стеблам в листя і в розташовані на стеблах зростаючі ембріональні тканини, точки зростання; випари надлишкової води з листя в навколишню атмосферу.

2. Два основних процеси, завдяки яким відбувається транспорт речовин у рослин. (Робота в групах)

І група. Осмос- як один з найважливіших механізмів транспорту речовин у рослині.

    ІІ група. Водний потенціал. Дифузія в рослинних організмах.

3. Адаптація рослин до існування в умовах водного дефіциту.    (Повідомлення учня).

Проблемне запитання. Як відбувається рух води у квіткових рослинах? Метод «Коло ідей»

V. Узагальнення.

  1. Що таке водний режим у рослин?
  2. Завдяки яким процесам він відбувається?
  3. Чи однаковий  водний режим у різних групах рослин?
  4. Які органи приймають участь у рухові води по рослині?
  5. Які структурні і хімічні пристосування у рослин слугують  для адаптації до водного дефіциту?
завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,322sec