Вода – джерело життя на Землі. Властивості води. Проблема життєвої води

Тема. Вода – джерело  життя  на Землі. Властивості води. Проблема життєвої води.

Мета. Узагальнити та доповнити знання учнів про воду, про її фізичні і хімічні властивості, відзначити велике народногосподарське значення води, виховувати дбайливе ставлення до води як  найціннішого мінералу на Землі.

Наочність: схеми, плакати, таблиці на тему «Вода», географічна карта України.

 Без води нема життя                                 

                                                                        без праці      – добробуту.            

                                                                        Де вода там і життя.

                                                                              Вода – наша мати.

Хід уроку

І.Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Сьогодні ми узагальнимо наші знання про надзвичайно важливу для людства речовину, без якої на Землі не було б життя. Це вода. «Вода – найдивовижніший мінерал на Землі». Дивовижний тому, що створює умови для розвитку й росту різних форм життя. Недарма вчені вважають, що було б правильніше назвати нашу планету Вода, оскільки її поверхня ¾ вкрита водою.  Це океани, моря, озера та ріки, які, неначе артерії, пронизують земну поверхню.

Кожен день величезна маса води переміщується по земній кулі, випаровується, випадає на Землю у вигляді опадів, здійснюючи  кругообіг води в природі. Завдяки цьому підтримується тепловий режим і існує життя на планеті.

Вода – універсальний мінерал, найбільш розповсюджений серед інших мінералів на нашій планеті. Роль води для живої та неживої природи дуже велика.

ІІ. Оголошення, представлення теми і очікуваних результатів.

1. Властивості води

Метод «Рольова гра»

Учитель об’єднує дітей у групи за «професійною діяльністю».

Завдання географам

  1. У яких станах зустрічається вода в природі?
  2. 2.        Що є причиною колообігу води?

Завдання фізикам

  1. Назвіть основні фізичні константи води.
  2. 2.        Чому лід плаває на поверхні води?

Завдання біологам

  1. Леонардо да Вінчі  назвав воду «сік життя». Як ви вважаєте, чому?
  2. Без їжі людина може прожити 30-50 днів, а без води – тільки 3. Чому?

Завдання хімікам

  1. Пригадайте хімічні властивості води. (Взаємодія води з активними металами, з оксидами металічних елементів, з оксидами неметалічних елементів).
  2. Пригадайте , що відбувається з водою під дією електричного струму.

2. Проблема життєвої води.

Вода займає 70.8% поверхні нашої планети. Загальні запаси води  становлять 1386 млн. км3. З них 97,5% – солона або мінералізована вода. Прісна вода становить 2,5% від загальних запасів, з яких 71% припадає на льодовики та сніговий покрив (переважно в     Антарктиді).  Дефіцит прісної води відчувається на 60% поверхні суходолу (більше 40 країн розташовані в азійських, а також посушливих регіонах). Дефіцит питної води на початок XXІ ст.. сягав 120-150 млрд м3 . На країни Близького Сходу припадає 76% виробництва опрісненої води у світі, зокрема, Саудівська Аравія виробляє 25% опрісненої води від світового об’єму.

3. Прогнозовані ресурси питної води в Україні . Повідомлення  учня (випереджувальне завдання).

Основні джерела прісної води на території України – річки Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Дунай з притоками, а також малі річки північного узбережжя Чорного та Азовського морів. Прогнозовані ресурси підземних вод питної якості розподілені на території України вкрай нерівномірно і становлять 22,5 млрдкм3 на рік. Водозабір підземних вод у складі прогнозних ресурсів становить 21%, що свідчить про можливість їх ширшого використання у багатьох областях. В Україні збудовано 1087 водосховищ загальним об’ємом  понад 55млрд км3, 7 великих каналів довжиною близько 2 тис км з подачею на них понад 1000 км3води за секунду, 10 великих водоканалів, по яких вода надходить у маловодні регіони України.

4.Значення води (аналіз схеми)

У народі кажуть: «Водиця – усього  цариця». Справді немає в світі такої речовини, яка б могла замінити цей мінерал. З кожним роком людство використовує дедалі більше прісної води. То яке її значення? (Учні характеризують схему)

 

 

Позитивне значення: вода – важлива сировина для хімічної промисловості (одержання водню); є розчинником (одержання розчинів хімічних речовин); потрібна для добування хімічних речовин( наприклад, основ, а також нітрогеновмісних мінеральних добрив) для зрошування полів.

Негативне значення: заливає посіви сільськогосподарських культур; утворює яри, вимиває рослини; заболочує грунти; спричиняє стихійні лиха; розмиває шляхи і змиває мости; спричиняє корозії, псує гігроскопічні мінеральні добрива, ушкоджує дерев’яні будівлі; вологе повітря завдає шкоди здоров’ю людини.

ІІІ. Перевірка засвоєння матеріалу

Вікторина

Запитання:

1.Як називається водна оболонка землі? (Гідросфера).

2. Який природний мінерал перебуває одночасно в трьох агрегатних станах? (Вода).

3. Який колір має чиста вода? (Безбарвна).

4. Чому лід не тоне? (Густина льоду менша за густину води).

5. Яку воду називають мінеральною? (Це вода з розчиненими в ній мінеральними солями).

6. Який відсоток води з усієї планети  становить прісна вода? (2%).

7. Де зосередженні основні запаси прісної води? (Льодовики Антарктиди і Гренландії).

8. Яку функцію в біосфері виконує вода? (Кліматоутворювальну).

9. Скільки днів людина може прожити без води? (3 дні).

10. Воду з яких водоймищ використовують жителі Києва? (Дніпро, артезіанські свердловини).

ІV. Підсумок уроку.

Учитель.  Сьогодні на уроці ми з вами зясували, що вода – це речовина життя, як висловився Фалес, «усе починається з води».

 

Пам’ятайте, люди назавжди:

Неможливо жити без води.

Це життя колиска, це – дощі,

Це роса і квітка на межі,

Це тумани, ріки і моря,

Джерело  у спеку це –  життя ,

Це кришталь озер і джерело,

Шурхіт хвиль і шторму дикий рев ,

Це струмочок у травах між дерев,

Зелень трав, веселки кольори.

Пам’ятайте, люди назавжди.

Додаток

Фізичні властивості живої води та її парадокси

Вода — єдиний гідрид, що не горить. За фізичними властивос­тями це прозора рідина, яка не має запаху, стійка за атмосферних умов і абсолютно не токсична. Вона безбарвна у тонких шарах, а у товстих мас блакитний відтінок. Кристалічна вода розриває камін­ня і лист сталі. У кристалічному стані вода легша від рідини. Лід— абразивний матеріал. Звичайна вода—добрий розчинник.

Парадокси води. Визначення поняття «аномалія». Аномальни­ми властивостями води є темпе­ратури кипіння — 100 °С та замер­зання —0 °С. Максимальна густи­на при температурі 4 °С — 1 г/см3 (зі зниженням температури густи­на зменшується, тому лід плаває на поверхні. Коли б лід був важчий за воду, то у зимовий час річки й озера замерзали б до самого дна, і це призвело б до загибелі риби й інших живих істот). Вода має висо­ку теплоємність (вона повільно нагрівається і повільно охолод­жується; завдяки цьому водні ба­сейни регулюють температуру на нашій планеті), звукопровідність, ентропію пароутворення, поверх­невий натяг, текучість, діелектрич­ну провідність (взаємодія між за­рядженими частинками води у 80 разів слабша, ніж у вакуумі), здатність змочувати поверхню твердих речовин (адгезія) та зчеплюватися (когезія).

Причина аномалій води: будо­ва її молекули, наявність воднево­го зв’язку, утворення асоціатів. Кристалічну основу льоду склада­ють тетраедри, що складаються з чотирьох атомів Гідрогену, які оточують один атом Оксигену. Кристали льоду через водневі зв’язки схожі за структурою на ал­маз. Каркас водневих зв’язків ут­римує молекули води у структурі льоду на трохи більшій відстані одна від одної, ніж у рідкій воді; тому при зниженні температури густина льоду при 4 °С становить 0,92 г/см3, у той час як густина води при цій же температурі дорі­внює 1,0 г/см3.

 Пам’ять води

Відкриття пам’яті води зроби­ли швейцарські вчені. На березі Женевського озера вони розчини­ли у воді декілька молекул солі. На іншому березі зафіксували па­м’ять про сіль спеціальними при­ладами. Вода біля берегів зберегла цю пам’ять у всьому об’ємі. І те­пер, через стільки років вода па­м’ятає.

Біологи довели, що вода не лише живить організм, а ще й роз­носить інформацію. Через неї органи тіла отримують сигнали про стан кожного з них.

Існування «живої» і «мертвої» води демонстрував академік Н. Ма­каров. У літрову банку помістили склянку з напівпровідникової ке­раміки і два електроди — один у склянці, інший між нею та банкою.

Вода, яку налили у банку, при підключенні постійного струму стала розшаровуватись: Та вода, що містилась у склянці, є «мерт­вою», а та, що була у банці — «жи­вою». Саме вона несе інформа­цію про протікання життєвих про­цесів.

Унікальні властивості води підтвердили азербайджанські вчені, які висадили помідори та баклажани на засолені ґрунти. Спостерігачі чекали загибелі вро­жаю. Учені почали поливати рос­лини солоною каспійською во­дою! Проте врожай, на диво усім, був удвічі більший від звичайного. А засоленість грунтів зменшилася на 30 %. Секрет у тому, що морсь­ка поливна вода пройшла оброб­ку в магнітному полі.

Медики відзначають, що на­магнічена вода позитивно впли­ває на людину, знижуючи вміст холестерину у крові й печінці, сприяє розчиненню каміння в нирках. А обробка терапевтичним звуком сприяє появі частотно-ак­тивованої води. Така вода коригує гормональні, вегетативні та алергічні хвороби, допомагає при астмі, інфекціях, депресіях, хворо­бах печінки і жовчного міхура, за­хворюваннях серця та кровообігу.

Лазерне опромінення води по­силює її антибактеріальну дію і впливає на ріст організмів.

Властивості «важкої» води

«Важка» вода є оксидом важ­кого ізотопу Гідрогену — Дейте­рію (H20). Вона замерзає при 3,82 °С, кипить при 101,42 °С, і при 20 °С має густину 1,1059 г/см3. Температура максимальної гус­тини становить -11,6 °С. Швид­кості випаровування «важкої» і звичайної води відносяться як 0,65:1. Солі у «важкій» воді розчи­няються гірше, ніж у звичайній. «Важка» вода нежиттєдайна, згуб­но діє на флору і фауну. Проте ви­явилося, що деякі бактерії можуть пристосуватись і до умов існуван­ня у «важкій» воді: вчені помісти­ли забарвлені бактерії у «важку воду», і за півтора роки Дейтерій цілком витіснив з їхніх організмів звичайний легкий Гідроген.

«Важкої» води на Землі —0,02 % від усієї маси води (у звичайній річковій чи морській воді на 5000 л Н20 припадає 1 л H20). «Важка» вода може бути використана як упо­вільнювач нейтронів у реакторах, де виробляється путоній. Людині давали випити розведену «важку» воду, а потім систематично визна­чали вміст Дейтерію. При цьому було встановлено, що молекула води, потрапивши до людського організму, перебуває у ньому в середньому 14 днів.

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,444sec