ВНУТРІШНІ ВОДИ. ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ. ОСНОВНІ РІЧКОВІ БАСЕЙНИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. ХАРАКТЕР ГІДРОГРАФІЇ Й ВОДНОГО РЕЖИМУ РІЧОК. ОСНОВНІ РІЧКОВІ СИСТЕМИ. КАНАЛИ. ВОДОСХОВИЩА

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки:

 • Називати і показувати на карті основні річкові басейни, водосховища, канали
 • Характеризувати загальні риси гідрологічного режиму та роботи річок, каналів, водосховищ
 • Пояснювати зв’язок гідрологічного режиму річок, з кліматичними умовами, підземними водами
 • Аналізувати природні умови басейнів річок
  • Роботи висновки про закономірності в розподілі річкового стоку, поширені їх на території України

    

Обладнання: підручник, атласи, мультимедійна презентація теми в схемах, електронний атлас «Географія України» , карти

 

Ключові поняття:

 • Річка: басейн, система, долина, витік, гирло, притока, тераса, річище, заплава тощо
 • Похил, падіння річки, витрата води, енергія потоку, річковий стік
 • Канал
 • Водосховище

Хід уроку:

І. Організаційна частина. Мотивація.

ІІ. Вступне повторення – мотивація. Створення ситуації успіху

 

 • Що ми відносимо до поверхневих вод?
 • Яку будову має річка, річкова долина, річкова система?
 • Як відрізняється водний режим річок? Живлення?
 • Для чого будують канали і водосховища?

   

  ІІІ. ВНМ.

  • Вступна лекція вчителя з опорою на вже відомі факти учням та джерела інформації.
   • Характер гідрографії й водного режиму річок.
   • Основні річкові системи.
   • Канали. Водосховища.
    Ставки

   

  • Робота в групах – парах (підготовка міні-проекту)
   • Характеристика основних річкових басейнів (Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Вісли, Сіверського Дінця, річок Криму та Приазов’я )

   План характеристики

   • Площа басейну, водомісткість.
   • Географічне положення.
   • Основні річкові системи з їх притоками
   • Характеристика річкової долини
   • Характер течії, робота річки.
   • Водний режим та живлення річки.
   • Параметри річки (довжина, падіння, похил, витрата води, річний стік)
   • Господарське використання
  • Виступи учнів з отриманими дослідженнями. Захист міні-проекту.

   

  Підсумки. Рефлексія. Д\з


завантаження...
WordPress: 22.85MB | MySQL:26 | 1,330sec