Вікторина з хімії на тему МЕТАЛИ

Вікторина з хімії на тему МЕТАЛИ

1.Яким металом можна запа­лити воду? (Калієм.)

2.Яким розплавленим мета­лом можна заморозити воду? (Ртуттю.)

3.Назвіть найтугоплавкіший метал. (Вольфрам.)

4.Який метал є найважчим? (Осмій.)

5.Назвіть найдорожчий метал. (Каліфорній.)

6.Який метал є найбільш плас­тичним? (Золото.)

7Назвіть найбільш пошире­ний у природі металічний еле­мент. (Алюміній?)

  1. Який метал найлегший? (Літій.)
  2. Який метал найстійкіший проти корозії? (Тантал.)

10. Назвіть найотруйніший ме­тал. (Талій.)

11.          Які метали називають «не­розлучними братами»? (Цирко­ній і гафній.)

12.Які метали можна розпла­вити у долоні? (Цезій, галій.)

13.Який метал має бактери­цидні властивості? (Срібло.)

14.Відсутність йонів якого ме­талічного елемента в організмі призводить до хвороби незгортання крові? (Кальцію.)

15.Йони якого металічного елемента надають крові деяких тварин (павуків, молюсків) бла­китного забарвлення? (Купруму.)

16.Який метал може хворіти «чумою»? (Олово.)

17.Який метал у давнину мав зневажливу назву «сріблечко»? (Платина.)

18.Назвіть металічний еле­мент, який входить до складу кро­вотворного вітаміну В12 (Ко­бальт.)

19.Який метал здатний «бі­гати» по гладенькій поверхні? (Ртуть.)

20.Назвіть метал, який відкри­вали двічі: уперше — англієць Грегор, удруге — німець Клапрот. (Титан.)

21.Який метал до XX століття був дуже дорогим, оскільки не знали дешевого способу його до­бування? (Алюміній.)

22.Який метал найкраще проводить електричний струм? (Срібло.)

23.Йони якого металічного елемента забарвлюють полум’я у фіолетовий колір? (Калію.)

24.Йони якого металічного елемента забарвлюють полум’я у жовтий колір? (Натрію.)

25.Йони якого металічного елемента забарвлюють полум’я у червоно-фіолетовий колір? (Лі­тію.)

26.Який металічний елемент називають «крилатим»? (Алю­міній.)

27.Йони якого металічного елемента входять до складу гемо­глобіну крові? (Фуруму.)

28.Назва якого металу похо­дить від назви о. Кіпр? (Купруму.)

29. Який метал названо на честь скандинавської богині кра­си? (Ванадій.)

30.Назва якого металу в пере­кладі з латині означає «живе сріб­ло»? (Ртуті.)

31.Назва якого металу в пере­кладі з латині означає «сяяти»? (Ауруму)

32.Який метал називають ме­талом «надзвукових швидкос­тей»? (Титан.)

33.          Назвіть метали хірургів.(Ніобій, тантал.)

34.3 якого металу був збудова­ний водогін древніх римлян, що стало причиною масового отруєн­ня людей? (Свинцю.)

35.Назва якого металу у пере­кладі з грецької означає «барва, колір»? (Хрому.)

36.Назвіть метал, який засто­совують у медицині у вигляді спо­лук, а у вільному він є небезпеч­ним для здоров’я. (Ртуть.)

37.Який метал позитивно впли­ває на процеси кровотворення, синтез гемоглобіну та енергообмін? (Мідь.)

38.Нестача йонів якого мета­лічного елемента в організмі приз­водить до хвороби карієсу? (Каль­цію.)

39.Нестача йонів якого мета­лічного елемента в організмі ви­кликає судоми та перебої в роботі серця? (Калію.)

40.Йони якого металічного елемента є регулятором кров’яно­го тиску? (Натрію.)

41.Які метали не окиснюються киснем? (Золото, срібло, платина.)

42.Які метали було відкрито завдяки закону збереження маси? (Літій, германій.)

43.Який метал називають «чу­довим»? (Берилій.)

44.З якого металу виготовля­ють цистерни для перевезення концентрованої сульфатної кисло­ти залізницею? (Заліза.)

45.Які метали добувають з по­пелу кам’яного вугілля? (Галій, Скандій, Германій.)

46.Нестача якого металічного елемента в організмі може викли­кати 150 хвороб? (Кальцію.)

47.Які метали мають магнітні властивості? (Залізо, Кобальт, Нікель.)

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,325sec