Відносна густина газів.Обчислення відносної густини газів

Тема:   Відносна густина газів.Обчислення відносної густини газів.

Мета:   Вивести із закону Авогадро формулу для визначення відносної густини газів.

Навчити визначати відносну густину газів,розв’зувати задачі на обчислення

молярної маси газу.

Розвивати вміння висловлювати свою думку, робити висновки.

Виховувати толерантність у спілкуванні.

Тип уроку:  комбінований.

Хід уроку.

  1. I.                  Організаційна частина.
  2. II.               Актуалізація опорних знань.

Хімічний диктант.

1. Кількість речовини− це кількість … частинок цієї …

Позначається …

2. Молярна маса − це відношення … речовини до її …

3. Молярна маса виражається в …

4. 1 моль містить … структурних … цієї речовини.

5. Молярний об’єм газу − це величина, що дорівнює відношенню … маси газу до його … .

6. В … об’ємах різних газів за … умов міститься … число … .

7. Молярний об’єм кисню становить … .

8. Молярна маса чисельно дорівнює … масі речовини.

 

III.        Мотивація навчальної діяльності.

Проблема: чи можна, маючи по 1 моль SO3   , CO2  , NH3  , CH4  ,сказати, який з цих

газів легший за повітря, кисень, водень?

IV.         Повідомлення теми уроку.

Бесіда вчителя про зв’язок маси газу із молекулярною масою газу.Виведення

формули для обчислення відносної густини газу за іншим газом.

Робота учнів з підручником.

Проаналізувати розв’язання прикладу.

Повернемося до вирішення проблеми,яку ми поставили на початку уроку.

Який же з газів легший за повітря, кисень,водень?

V.          Закріплення матеріалу.

Розв’язування задач:

−   Відносна густина сульфур (IV) оксиду за киснем − 2. Яка відносна

молекулярна маса цього оксиду? (біля дошки)

−   Яку масу матиме метан (CH  ), який за нормальних умов займає

об’єм 280 л?  (коментовано з місця )

−   Обчислити відносну густину нітроген ( IV) оксиду за метаном

( самостійно ).

VI.         Контроль навчальних компетентностей.        

Різнорівневі завдання.

I рівень.

1.Відносна густина газу позначається:  а) υ   ; б) ρ   ; в) Д  .

2.Одиниця вимірювання відносної густини газу :

а) моль ; б) г/ моль ; в) г/л ; г) безрозмірна величина.

3.Формула для визначення відносної густини газу за повітрям :

II рівень.

1.Молярна маса газу дорівнює:

а) його густині ; б) кількості речовини ; в) його густині відносно іншого газу, помноженій на молярну масу останнього.

2.Яка формула встановлює залежність об’єму газу та його об’єму:

III рівень.

Обчислити відносну густину за воднем і за повітрям:

а) H2 S ; б) N H3 .

IV рівень.

Обчислити відносну молекулярну масу та вивести хімічну формулу Озону, знаючи, що його густина за воднем становить 24.

VII.          Підведення підсумків. Оцінювання.

 VIII.        Домашне завдання §.

1.Хочу все знати.

Киснева подушка, що використовується в медицині має об’єм

приблизно 15л. Обчислити, скільки хвилин може нею користуватися

хворий, якщо під час дихання людина витрачає приблизно одну

третину грама кисню за хвилину.

2. Склади тест для перевірки навчальних досягнень свого друга даної теми.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

8 (14.8 KiB, Завантажень: 51)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

у 8 (108.0 KiB, Завантажень: 21)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,318sec