Відношення об’ємних газів у хімічних реакціях. Застосування вуглеводнів

Тема: Відношення об’ємних газів у хімічних реакціях. Застосування вуглеводнів.

Мета: Ознайомити учнів із законом об’ємних відношень газів, практичним використанням його та вуглеводів. Формувати вміння почуватися індивідуальністю. Створити умови для оптимальної самореалізації. Виховувати вміння свідомо приймати рішення.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Самостійна робота

І варіант

1. Обчисліть масові частки Карбону в етені та ацетилені.

2. Допишіть праві частини рівнянь реакцій:

а) СН ≡ СН + Cl2 → ; б) СН2 = СН2 + Вr2

в) СН ≡ СН + Н2 → ; г) С2Н8 + О2 → .

3. Обчисліть, якщо об’єм кисню (н.у.) необхідний для спалювання 20 л. етену (н.у.)

ІІ варіант

1. Обчисліть відносну густину ацетилену за киснем.

2. Допишіть рівняння реакції.

а) СН ≡ СН + Br2 → ; б) СН2 = СН2 + СН 2 = СН 2 → ;

в) СН ≡ СН + О2 → ; г) СН2 = СН2 + Н2 → .

3. Обчисліть об’єм Карбону (ІV) оксиду (н.у.) , який утворюється при спалюванні 4,2 г пропену.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Бесіда вчителя про відношення об’ємів газів у хімічних реакціях.

 Закон об’ємних відношень ( Гей – Люссака ) :

Об’єми газів, що вступають в реакцію і утворюються в наслідок реакції, відносяться один до одного як невеликі ці лі числа (як їхні коефіцієнти).

 

 Закон Авогадро:

У різних об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакове число модуля. Скорочено закон Авогадро можна записати: V1 = V2 при N1= N2 .

 

Алгоритм розрахунків об’ємних відношень газів та хімічним рівнянням.

Послідовність дій Приклад
1. Записуємо рівняння реакції і позначаємо дані умови задачі хімічного рівняння. Об’м кисню невідомий. 30м² х ← дані умови

СН4 + 2О2 → 2Н2 О

1 об’єм 2 об’єми ← дані рівняння.

2. За пропорцією визначаємо об’єм кисню, який необхідний для спалювання метану.  

V (О2 ) = 30∙2/1= 60 м³

3. Порівнюємо необхідний об’єм з тим, який дано за умовою, записуємо відповідь.  

 

Самостійна робота учнів з підручником.

 ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

2. Робота учнів у порах.

– Розрахувати об’єм (н.у.) Карбон (ІV) оксиду, що утвориться при спалюванню 4,2 м³ пропену.

– Якщо об’єм кисню (н.у.) потрібний для повного згоряння етилену кількістю речовини 0,2 моль?

– Чи вистачить 50 м³ кисню для спалювання 26 м³ ацетилену (н.у.) ?

– Якщо об’єм карбон (ІV) оксиду (н.у.) виділиться в результаті спалювання 20 л етану?

*- При спалюванні 20 л метану та етану утворилось 24 л вуглекислого газу. Визначити об’ємні частки вуглеводів у складі суміші.

*- Пропан – бутанова суміш об’ємом 20 л з об’ємною часткою пропану 0,4 повністю згоріла. Який об’єм кисню витратився?

Пари обмінюються завданнями і проводиться взаємоперевірка, корекція.

V. Підведення підсумків. Оцінювання.

 VІ. Домашнє завдання. Опрацювати параграф підручника.

Поміркуй.

1. Визнач об’єм кисню, що містить 8% азоту, необхідний для спалювання 20 л бутану.

* 2. Суміш метану з етаном об’ємом 33,6 л (н.у.) спалили, а продукти реакції пропустили через надлишок розчину натрій гідрогену і добули 112 г солі. Визначити об’ємний склад суміші.

VІІ. Рефлексія.

Де на практиці я застосовую вивчений матеріал.

 Додаток 1.

Застосування етилену

 Додаток 2.

Застосування ацетилену

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

40 (1.7 MiB, Завантажень: 53)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,334sec