Відмінювання кількісних числівників. Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках

Тема. Відмінювання кількісних числівників. Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках

Мета: пояснити учням особливості відмінювання кількісних числівників, правила їх правопису, формувати вміння відмінювати числівники, правильно вживати в мовленні у формах непрямих відмінків, визначати орфограму «Буква м’який знак у числівниках», обґрунтовувати вибір написання відповідним орфографічним правилом; удосконалювати культуру усного та писемного мовлення; виховувати повагу до усної народної творчості.

Тип уроків: уроки засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Інтерактивна вправа «Так чи нi».

Якщо твердження правильне, скажiть «так», якщо говорите «нi» – сформулюйте правильне твердження.

 • Числівник – самостійна частина мови, що означає кількість та порядок при лічбі.
 • За будовою числівники бувають прості та спарені.
 • Збірні числівники можна утворити від усіх числівників, що означають цілі числа.
 • Числівник три шостих – дробовий.
 • Речення У нашому класі навчається восьмеро дівчат – правильне .
 • Слова кілька, кількасот – прислівники.
 • У реченні Семеро одного не ждуть – числівник семеро збірний.
 • У цьому реченні числівник виконує роль додатка.

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

 

Слово вчителя.

Кількісні числівники виражають поняття числа, тому форм однини та множини, так само, як і роду, вони не мають (крім числівників один і два).

Отже, кількісні числівники змінюються тільки за відмінками.

Дослідження на основі спостереження.

Прочитайте прислів’я. Визначте числівники, з’ясуйте число і рід кожного.

 1. Одна ластівка весни не робить. 2. Один цвіт не робить вінка. 3. Розумного пошли — одне слово скажи. 4. Від заздрощів одні прикрощі. (Нар.тв.)

 

Робота з підручником.

Ознайомтеся з таблицею відмінювання та правилом. Перепишіть прислів’я, замінюючи цифри словами і ставлячи їх у потрібній формі.

 

Відмінювання числівника один (одна, одне, одні)

чоловічий рід            жіночий рід                 середній рід               множина (для всіх родів)

Н.    один                        одна                                  одне                                            одні

Р.    одного                     однієї (одної)                    одного                                        одних

Д.    одному                    одній                                одному                                       одним

Зн.  як Н. або Р.             одну                                              одно(одне)                                 як Н. або Р.

Ор.  одним                     однією (одною)                одним                                         одними

М.   ( на )одному           (на) одній                          (на)одному ( однім )                 (на)одних

( однім )

 1. З 1 ягоди немає вигоди. 2. 1 пальцем голки не вдержиш. 3. Досить 1 сонця на небі. 4. На 2 панів 1 штани. 5. 2 брехуни 1 правди не скажуть.

♦ Визначте відмінки числівників.

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота біля дошки.

Провідміняйте два дні, дві руки, три місяці, чотири роки. Закінчення звірте з таблицею.

Відмінювання числівників два, три, чотири.

Чоловічий і середній рід.    Жіночий рід                          Для всіх родів.

Н. два                                                Н.дві                          Н.три                         Н.чотири

Р. двох                                   Р.двох                                     Р.трьох                       Р.чотирьох

Д.двом                                   Д.двом                       Д.трьом                      Д.чотирьом

Зн. два, двох                         Зн.дві, двох               Зн.три, трьох                        Зн.чотири, чотирьох

Ор. двома                              Ор.двома                   Ор.трьома                  Ор.чотирма

М. (на) двох                          М.(на) двох               М.(на) трьох              М.чотирьох

Методична ремарка. Пояснюючи учням принципи відмінювання тих чи інших числівників, учитель наголошує на тому, як ці числівники поєднуються з іменниками.

 

 

 

 

 

Робота в парах.

Усно провідміняйте словосполучення: два портфелі, дві ручки, три слова, чотири дерева.

 

Фразеологічна хвилинка.

Прочитайте фразеологізми. Якими словами-синонімами можна їх замінити? Використайте слова з довідки.

В один голос. В один момент. В одну думку. З одного маху. На один аршин. Один як палець.

Довідка: однаково, одностайно, дружно, миттю, са­мотній, одноразово.

Творче завдання.

Складіть і запишіть 3—4 речення з найцікаві­шими, на вашу думку, фразеологізмами.

Зразок: Дівчата заговорили в один голос. Сидить дід на лавці один, як палець. З одного маху всі опинилися у казці.

 

Дослідження-відновлення.

Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки й поставлені в потрібній формі числівники. Визначте відмінки числівників.

 1. Кінь на … ногах, та й то спотикається. 2. Хто мовчить, той … навчить. 3. За … зайцями не женися. 4. Сидіти між … стільців. 5. Виїхав на … колесах. 6. Мишу й … скиртами не розчавиш. 7. Де більше … баб, там торг, де більше … , — там ярмарок.

Довідка.  Два. Три. Чотири.

 

Орфоепічна хвилинка.

Позмагайтесь, хто найшвидше та найкраще ви­мовить усі скоромовки. Дві з них вивчіть напам’ять.

 • У чотирьох черепашокчетверо черепашенят.
 • Дрова рубали два дроворуби.
 • П’ять п’ятаків, на кожному  п’ятаку ще по п’ятаку.
 • Знайдіть у скоромовках кількісні числівники. Визначте відмінок кожного. Провідміняйте виділені словосполучення. Поясніть правопис числівників.

 

Пояснення вчителя щодо відмінювання числівників п’ять, шість, сім, вісім.

Ознайомтеся з таблицею відмінювання та правилами.

Н.    п’ять                               шість

Р.    п’ятьох, п’яти                шістьох, шести

Д.    п’ятьом, п’яти                            шістьом, шести

Зн.    п’ятьох, п’ять                           шістьох, шість

0р.    п’ятьма, п’ятьома                     шістьма, шістьома

М.    (на) п’ятьох, п’яти         (на) шістьох, шести

 

 

 

 

 

 

 

Диктант з обґрунтуванням.

Запишіть прислів’я, за потребою упишіть числівники п’ять або шість у потрібній формі. Визначте відмінок числівника у кожному з речень.

 1. Знаю, як свої … пальців. 2. Винному … кар не присуджують і його ж … батогами не б’ють. 3. Цей набалака, що й до … лантухів не збереш. 4. Запасеного на трьох хлопців завжди вистачить на … дівчат.

Усно провідміняйте словосполучення: шість сестер; сім нот; вісім оповідань.

Поясніть значення фразеологізму тримати за сімома замками.

Творчий диктант.

Правильно поєднайте числівники з іменниками, запишіть їх.

5 (книга), 3 (щоденник), 24 (учень), 6 (прислів’я), 12 (зошит), 2 (пензлик), 4 (сторінка).

 

Творче завдання.

Одне із утворених словосполучень ввести до самостійно складених речень.

 

Пояснення вчителя щодо відмінювання числівників на позначення десятків, відмінювання числівників на позначення сотень.

У складних числівниках на позначення десятків від 50 до 80 відмінюється тільки друга частина.

У складних числівниках на позначення сотень від 200 до 900 відмінюються обидві частини.

Відмінювання числівників                    Відмінювання числівників на позначення десятків                                                                             на позначення сотень

Н.    шістдесят                                      двісті                     сімсот                 дев’ятсот

Р.    шістдесятьох                                 двохсот                  семисот               дев’ятисот

( шістдесяти )

Д.    шістдесятьом                                двомстам               семистам            дев’ятистам

( шістдесяти )

Зн.  шістдесят                                      двісті                       сімсот                  дев’ятсот

( шістдесятьох )                            ( двохсот )

.    шістдесятьма                               двомастами           сьомастами        дев’ятьмастами

      ( шістдесятьома )                                                            ( сімомастами )   (дев’ятьомастами )                                                                                    

М.    (на) шістдесятьох                     (на) двохстах            (на) семистах     (на) дев’ятистах

( шістдесяти )

 

Робота біля дошки.

Провідміняйте подані словосполучення.

П’ятдесят земляків, сімдесят букетів, триста мешканців, вісімсот робітників.

 

Робота з підручником. Опрацюйте  теоретичний матеріал щодо відмінювання числівників сорок, дев’яносто, сто.

Матеріал для вчителя.

Числівники сорок, дев’яносто, сто в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення -а.

Числівники нуль, мільйон, мільярд відмінюються як іменники чоловічого роду, другої відміни, м’якої та твердої груп, а числівник тисяча — як іменник жіночого роду, першої відміни, мішаної групи.

Слова половина, третина, чверть — іменники.

 

Самостійна робота.

Перепишіть написані на дошці речення, позначені цифрами числа передайте словами.

Визначте відмінки числівників.

 1. Коршаки та грифи живуть більше 100 років. 2. Качка живе до 40 років. 3. Лебідь може розвивати швидкість до 90 кілометрів на годину. (З географічного календаря).

Ознаки якого стилю властиві реченням? Яка роль у них числівників?

 

Робота біля дошки. Провідміняйте словосполучення: сорок глядачів; дев’яносто копійок; сто гривень.

 

Розв’язання проблемної ситуації.

Прочитайте. З’ясуйте, у яких реченнях виділені слова означають конкретну кількість, у яких є символом неосяжно великої кількості. Якими частинами мови є виділені слова? Свою думку доведіть.

Об’єм мозку пітекантропа становив від восьмисот до тисячі кубічних сантиметрів.                                                          (З підручника).

 

Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок,

Є тисячі ланів, але один лиш мій.

В. Симоненко.

Лексична хвилинка. Лексичне значення слова пітекантроп з’ясуйте за тлумачним словничком.

 

Колективний аналіз таблиці «Буква Ь у числівниках »

 

5, 6, 9-20, 30 У кінці слова в Н.в. (п ‘ять)
3-6, 9-20, 30, 50-80 Перед закінченням у непрямих відмінках (трьох) але чотирма

 

Словниковий диктант.

Запишіть під диктовку слова.

Чотирьох, у трьох, трьома, шістьма, шістьома, дев’ятьом, десятьма, одинадцятьом, у чотирнадцятьох, на тридцятьох, п’ятдесятьма, у шістдесятьох. Сімдесятьом.

 

Підсумок уроку.

 • Як відмінюються прості кількісні числівники? Наведіть приклади паралельних форм.
 • Які особливості відмінювання складних числів­ників? Наведіть приклади.
 • Назвіть числівники, що відмінюються як імен­ники відповідної відміни. Чи мають вони паралельні форми?
 • Які числівники в родовому, давальному, оруд­ному й місцевому відмінках мають закінчення а?

 

Домашнє завдання.

Складіть невелику розповідь на тему «Наш клас», використовуючи кількісні числівники в різнх відмінках.

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 1,007sec