Відкриття Морганом лінійного розташування генів у хромосомі. Хромосомна теорія спадковості Моргана, її основні положення

 Тема : Відкриття  Морганом лінійного розташування генів у хромосомі. Хромосомна теорія спадковості Моргана, її основні  положення.

        Мета: Ознайомити  учнів з основними положеннями хромосомної теорії Моргана,                   поглибити  знання учнів про зчеплене успадкування, розвивати логічне мислення учнів,формувати вміння працювати з додатковими  інформаційними джерелами.

Методи і форми роботи. Словесні, наочні, аналіз випереджуючого завдання.

Обладнання. Таблиці, схеми, довідкова література, інформаційні  джерела.

 

Хід заняття

І.Організаційний момент.

ІІ .Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

  1. Чи існує абсолютне зчеплення між генами, що перебувають в одній хромосомі?
  2. Кросинговер, як генетична закономірність.
  3. Чи може кросинговер проходити безпосередньо крізь ген.
  4. Від чого залежить частота кросинговеру.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Вступне слово вчителя.

Закон незалежного комбінування ознак  ,встановлений Г.Менделем, проявляється за умови, якщо гени досліджуваних ознак знаходяться в різних парах хромосом. Проте число генів значно перевищує число хромосом. Так, у дрозофіли відомо близько 7 тис. генів, а  хромосом –  усього 8..У людини 35тис. генів, тоді як хромосом-46.

Отже ,у кожній хромосомі локалізовано багато генів, і ознаки, які розглядаються, можуть бути такими, що їх контролюють гени, розташовані  в одній хромосомі. У мейозі вони переважно потраплять в одну гамету й успадковуються спільно(зчеплене успадкування). В цьому випадку закони Менделя втрачають свою силу і діє закон Моргана: гени, що локалізуються в одній і тій  хромосомі, успадковуюся  разом,  зчеплено.

2.Робота в групах.

Використовуючи підготовлені матеріали випереджуючого  завдання, учні  самостійно вивчають основні положення хромосомної теорії  спадковості, роблять відповідні висновки.

1.Головними носіями спадкової інформації клітини є хромосоми.

2.Спадкова інформація зумовлюється елементарними функціональними одиницями  – генами.

3.У диплоїдному наборі хромосом гени парні (алельні).

4.Гени локалізуються в  в хромосомах у лінійному порядку (один за одним), займаючи  певне місце (локус) .Алельні гени займають певні й ідентичні локуси гомологічних хромосом.

5. Гени розташовані в одній і тій же хромосомі, утворюють групу зчеплення. Число груп зчеплення генів у кожного виду організмів дорівнює числу хромосом у галоїдному наборі.(У людини в осіб жіночої статі число груп зчеплення-23, в осіб чоловічої – 24.

6.Гени однієї групи зчеплення можуть рекомбінувати між собою   в ході кросинговеру.

7.Частота рекомбінації між генами прямо пропорційна відстані між ними( обернено пропорційна силі їх зчеплення.)

8.Відстань між генами вимірюється у морганідах.

9.Одна морганіда – це відстань між генами, якій відповідає 1% кросинговерного потомства.

 

 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

Задача .Диплоїдній набір хромосом у клітинах людини -46, голуба -80, кішки -38, жаби – 26, собаки -78,  шимпанзе -48, корови -60.Визначте число груп зчеплення у кожногоз перелічених організмів.

V. Домашнє завдання.

Опрацювати теоретичний матеріал  теми уроку.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,329sec