Відхилення від менделевських розщеплень при дигенному контролі ознак. Неалельні взаємодії генів: комплементарність, епістаз, полімерія

Тема: Відхилення від менделевських розщеплень при дигенному контролі ознак. Неалельні взаємодії генів: комплементарність, епістаз, полімерія.

Мета: вивчити особливості відхилень від менделевських розщеплень при дигенному контролі ознак, неалельні взаємодії генів: компліментарність, епістаз, полімерія, розвивати логічне мислення, формувати вміння самостійно працювати з довідковою літературою

Методи та форми: Лекція

Обладнання: довідкова література , схеми і таблиці.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1 Вступне слово вчителя. (лекція)

Гени, які займають ідентичні (гомологічні) локуси в ідентичних (гомологічних) хромосомах, називаються алель ними. У кожного організму є лише два алель них гени.

Відомо такі форми взаємодії між алель ними генами: повне домінування, незалежний прояв (кодомінування) і зверх домінування.

Відомо багато випадків, коли ознака або властивості детермінуються двома або більше неалельними генами, які взаємодіють між собою. Хоча і тут взаємодія умовна, бо взаємодіють не гени, а контрольовані ними продукти. При цьому має місце відхилення від менделевських закономірностей розщеплення.

Розрізняють чотири основних типи взаємодії генів: компліментарність, епістаз, полімерію і модифікуючу дію.

Комплементарність. Комплементарними називають гени, коли при взаємодії один домінантний ген доповнює дію другого домінантного гена і визначають нову ознаку, яка відсутня у батьків. Причому відповідна ознака розвивається тільки в присутності обох певних неалельних генів. Прикладом такої взаємодії може бути утворення коричневого пігменту у шовкопряда. У людини мутація одного гена викликає появу ретинобластоми, а мутація іншого – нефробласттоми. Якщо присутні обидва гени в гаметах у людини, то виникає захворювання з двобічним ураженням очей і нирок. Якщо ж мутація одного гена гам етична, а іншого – соматична, то виникає однобічне ураження.

Для захисту від вірусів в імунокомплементних клітинах людини виробляється специфічний білок інтерферон. Його утворення в організмі пов’язано з комплементарною взаємодією двох неалельних генів, розташованих у різних хромосомах.

Епістаз – це така взаємодія генів, за якої один ген пригнічує дію іншого неалельного гену. Пригнічення можуть в можуть викликати як домінантні, так і рецесивні гени (А>В, а>В, В>А, в>А), і в залежності від цього розрізняють епістаз домінантний і рецесивний. Пригнічуючий ген отримав назву інгібітора, або суп ресора.

Вважають, що деякі спадкові хвороби людей співпадають з групами крові, гаплотипами НLА та ін.., коли має місце епістатична взаємодія. Забарвлення плодів гарбузів, масть коней теж визначається цим типом взаємодії.

Якщо ген-супресор рецесивний, то виникає криптомерія. У людини таким прикладом може бути «бомбейський феномен». У цьому випадку рідкісна рецесивна алель «х» у гомозиготному стані (хх) пригнічує активність гену І ( який визначає В (ІІІ) групу крові системи АВ0). Тому жінка, яка отримала від матері алель І, фенотипічно має має І групу крові – (І).

 

Полімерія – така взаємодія, коли кінцевий прояв ознаки залежить від сумації дії декількох неалельних генів, полігенів. За цим фенотипом формуються кількісні ознаки: ріст, маса тіла, урожайність, яйценосність, молочність і т. ін.. Чим більша кількість домінантних генів, тим сильніший прояв ознаки. Полімерні гени позначають одною літерою алфавіту з індексом. Наприклад: А1А1А2А2; а1а1а2а2.

 У людини полімерними генами визначається пігментація шкіри. У людей негроїдної раси переважають домінантні алелі, у представників європеоїдної – рецесивні. Мулати мають проміжну пігментацію. Від шлюбу двох мулатів можуть народитися як інтенсивно, так і менш пігментовані діти. Чим більша кількість неалельних генів впливає на кількісну ознаку, тим більш поступовий перехід цих ознак.

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

Питання для самоконтролю.

1. Які прояви генів характеризують поняття комплементарність, епістаз, полімерія.

ІV. Домашнє завдання. Опрацювати теоретичний матеріал теми уроку.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,471sec