Валентність. Хімічна формула. Масова частка елемента в речовині

Тема: Валентність. Хімічна формула. Масова частка елемента в речовині.

Мета: Систематизувати й узагальнити знання учнів про валентність, хімічні

формули. Продовжити формувати вміння розв’язувати задачі не

знаходження   масової частки елемента в речовині.

Розвивати системність мислення, зацікавленість учнів у вивченні

предмета шляхом впровадження інноваційних технологій

(комп’ютерне тестування).

Виховувати дисциплінованість, уважність, між предметні зв`язки.

Тип уроку: узагальнення і систематизація.

Хід уроку

  1. Організаційна частина.
  2. Мотивація повчальної діяльності.
  3. Актуалізація опорних знань.
  4. «Хто більше».
  5. Назвати якомога більше:

а) одновалентних елементів.

б) елементів із змінною валентністю.

в) прізвищ вчених, яких вивчали в цій темі.

4. Систематизація та узагальнення знань, вмінь та навичок учнів.

Естафета незакінчених речень

–         Атом – це…

–         Молекула – це…

–         Проста речовина – це…

–         Складна речовина – це…

–         Хімічна формула – це…

–         Індекс – це…

–         Коефіцієнт – це…

–         Валентність – це…

–         Запис 2НNO3  означає – …

–         Масова частка елементів в речовині – це…

–         Валентність алюмінію в сполуці АL2 О3 …

–         Оксиген завжди у сполуках…

–         За хімічною формулою можна визначити…

–         Валентність Карбону в сполуці Са СО3…

«Знайди помилку»

Са О;  C2 O4; СО2, АlCl3, МgCl, FeCl5, FeCl3; Na O.

«Розірвана шпаргалка»

Учень написав шпаргалку – формули оксидів. Вчитель помітив і розірвав її. Знайди формули всіх речовин

Ca                              Cl

C                                O

Na                              Cl2

Al2                                                O2

K2                                                       О3

S                                 O

5. Комп`ютерне тестування

1. Правильним є вираз:

а) атом входить до складу молекули

б) молекула входить до складу атомів.

2. Валентність Нітрогену в сполуках:

а) завжди дорівнює V;

б) змінна

3. Індекс – це:

а) число, яке вказує на кількість атомів кожного елемента в речовині;

б) число, яке вказує на кількість молекул

в) число, яке вказує на кількість атомів неметалів.

4. За допомогою хімічної формули та коефіцієнтів записати три молекули

манган (v) оксиду:

а) 5Мn2 О5; б) Мn О5; в) Мn О2

5. Хімічна формула показує:

а) одну молекулу або 1 моль речовини

б) якісний склад речовини

в) кількісний склад речовини.

6. Що означає запис 2 Р2 О5:

а) два атоми Фосфору та Оксигену

б) дві молекули фосфор (v) оксиду

в) десять атомів Оксигену.

7. Формула речовини, що складається з 12 атомів Карбону,22 атомів

Гідрогену та 11 атомів Оксигену:

а) С12 H44 O11

б) С12 H22 O11

в) С6 H12 O6

8. Валентність елемента не може дорівнювати:

а) 1; б) 2; в) 0.

9. Кількість атомів Феруму у виразі 3 Fe2 O3 становить:

а) 6; б) 5; в)2; г) 9.

10. Масова частка Оксигену найбільша в:

а) карбон (ll) оксиді (СО)

б) карбон (lV) оксиді (СО2).

6. Розв’язування розрахункових задач

Варіант 1.

  1. Обчислити масові частки елементів в сполуці Си (ОН)2.

Варіант 2.

Обчислити масові частки елементів у сполуці Са3 (PO4)2

Варіант 3.

Обчислити масові частки елементів у сполуці Nа3PO4.

Варіант 4.

Обчислити масові частки елементів в сполуці НСl

7. Домашнє завдання:

1. Повторити «Хімічні реакції»

Перевір себе

  O(ll) S(ll) Cl(l)
Mg      
Ag      
Al      
Fe(lll)      

1. Заповніть таблицю:

 

2.Знаючи, що Хлор у сполуках одновалентний, а Оксиген двовалентний,

записати формули таких сполук:

калій оксид, магній хлорид, натрій оксид, купрум(1) хлорид, алюміній

хлорид, ферум (ll) оксид, хром (Vl) оксид.

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

1 (16.8 KiB, Завантажень: 31)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

у 1 (114.0 KiB, Завантажень: 16)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,323sec