Узагальнюючий урок

Тема: Узагальнюючий урок

Мета: Закріпити та узагальнити вивчене з теми «Лексикологія. Фразеологія» ; удосконалювати вміння визначати роль і доречність використання в тексті стилістично забарвлених лексичних, фразеологічних засобів мови, їх стилістичну функцію; виховувати повагу до лексичного багатства рідної мови, бажання користуватися ним.

Тип уроку: Урок узагальнення і контролю знань

 

Хід уроку

Епіграф.

Промінням ясним, хвилями буйними,

Прудкими іскрами, летючими зірками,

Палкими блискавицями, мечами,

Хотіла б я вас виховать, слова!

Леся Українка

 

І. Організаційна хвилина.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Бліц – опитування.

  • Від чого залежать лексичні помилки?
  • Чому важливіше уникати лексичних помилок, ніж їх виправляти?
  • Якими стилістичними особливостями характеризується слово?
  • Чому сполучуваність слів впливає на стилістичне забарвлення тексту?
  • З якою метою вживаються у мовленні фразеологізми?
  • Що таке тропи і яка їх роль у виразності й образності мовлення?
  • Що таке чистота мовлення і які слова засмічують мову?
  • За яких умов мовлення стає багатим та різноманітним?
  • Яку роль відіграють синоніми, омоніми, пароніми для точного вираження думки?
  • Що становить основу культури мовлення?

ІІІ. Виконання тестових завдань.

Оцінювання: 1 – 12 завдання = 6 балів; 13 – 15 = 6 балів.

І варіант

 1.Лексикологія – це:

а)    розділ мовознавства, який займається теоретичною проблемою укладання словників, збиранням, упорядкуван­ням та описом словникового матеріалу;

б)    розділ мовознавчої науки, який вивчає словнико­вий склад мови і слово як його основну одиницю;

в)    розділ мовознавства, в якому вивчається звуковий склад мови.

2. За звучанням або написанням розрізняють такі групи слів:

а)   омоніми і пароніми;

б)   омографи і омофони;

в)   омоніми і омографи.

3. За емоційним забарвленням слова бувають:

а)   власне емоційні і залежно емоційні;

б)   нейтральні і емоційні;

в)   урочисті і побутові.

4. Принципова відмінність між омонімією і полісе­мією полягає у відсутності:

а)    спільного звучання;

б)   спільного граматичного значення;

в)    спільного компонента лексичного значення.

5. Метафора – це

а)    явище, коли слова збігаються звучанням не в усіх граматичних формах;

б)    перенесення назви дії на результат;

в)    тип переносного вживання слова, що ґрунтується на подібності тих або тих ознак

6. Ознаками фразеологізмів є

а)    цілісність значення, емоційність, варіативність;

б)   прислів’я, приказки, крилаті слова, афоризми, сен­тенції, максима;

в)    експресивність, відносна постійність компонентно­го складу, відтворюваність, цілісність значення.

7.Знайти і виділити омографи

а)    сонце – сон це;  б)  приклад – приклад;  в) коса – коса.

8.Знайти незапозичені слова

а)    поле, лан, вечір; б)         кафе, пюре, літак;  в)    морозиво, кашпо, пальто

9. Визначити серед поданих слів професіоналізми

а)    знаменник, чисельник, синус;

б)    акордитись, ліритись, верстати;

в)    закулісний, бутафорський, комедіант.

10. Знайти речення, де слово вжите в переносному значенні

а)    У нас по містах вибудувані пишні будинки з ясними вікнами, з широкими ворітьми.

б)    Як умру, то поховайте Мене на могилі,
Серед степу широкого, На Вкраїні милій…

в)    Попереду було стільки широкого щастя, що їм на­віть не уявлялося, як це може його не бути

11. Знайти в реченні синекдоху

а)    Ще можу чаркою почастувати, випий на здоров’я

б)    Стара, необачна голово… Схаменись!..

в)    А п’єса собі йшла.

12. Указати фразеологізм-синонім до виразу не стільки млива, скільки дива

а)    грім рака вбив;

б)    годувати штурханцями;

в)    а річ була проста-простісінька.

13. Знайти й виправити помилку у виборі слова.

Піднести квіти… Відкрити двері…  Перевертати сторінки

14. Відредагуйте речення

Влітку по лінії відпочинку у них все було добре. Велика увага звертається на удосконалення організації чергування в класі. Нас тривожить рівень знань. Жодні випробування не страшили наших воїнів. На високому рівні пройшли зимові канікули

15. Пояснити значення слів увівши їх у речення

Визначальний – визначний, корисний – корисливий.

 

ІІ варіант

1. Слово – це:

а)    основна функціонально-структурна одиниця мови, що становить звук або комплекс звуків, є будівельним ма­теріалом для словосполучення і речення;

б)    частина фразового такту, що має переважну кіль­кість звуків, об’єднаних навколо складотворного центра;

в)    найменша одиниця звукової системи, за допомо­гою якої розпізнаються значущі одиниці мови.

2. За значенням слова поділяють на:

а)    однозначні і багатозначні;

б)   власні і загальні;

в)    подібні і протилежні.

3. За активністю вживання слова можуть бути

а)    активні і пасивні;

б)    загальновживані і наукові терміни;

в)    ділові штампи і образно-художні.

4. Джерелами збагачення мови є такі мовні явища (зайве позначити):

а)    омонімія;

б)   синонімія;

в)    полісемія;

г)    антонімія.

5. Синекдоха –

а)    перенесення назви предмета на те, що в ньому зна­ходиться;

б)    явище, коли слова збігаються за своїм звуковим складом, але різняться за значенням;

в)    тип перенесення назви частини цілого на назву ці­лого, і навпаки.

6. Фразеологія – це

а) розділ мовознавства, який вивчає фразеологізми і фразеологічні звороти;

б)   лексично неподільні поєднання слів, сукупність уста­лених зворотів, висловів;

в) стійкі сполучення слів, словосполучення.

7. Знайти і виділити омофони

а)    мука – мука;  б)     ключ – ключ;   в) шию – шию.

8. Визначити неологізми

а)    гетьман, бунчук, корогва;

б)    клонування, чіп, сайт;

в)    перст, чоло, тать.

9. У якому рядку всі слова діалектизми?

а)    кобеняк, дримба, обора;

б)   водограй, майдан, особливість;

в)    земля, конувка, оберіг.

10. Знайти метафору, побудовану на схожості пове­дінки, способу дії

а)    Втома крадеться тихо, але він втомі взяти себе не дає.

б)    Думки, спогади краяли серце Костомарова.

в)    Помережав вечір кучерявий льодяними ґратами вікно.

11. Вибрати правильне тлумачення слова автентичний:

а)    безвідносний, безумовний, взятий сам по собі, без порівняння з чим-небудь;

б)    який відповідає оригіналові, справжній, дійсний

в)    який стосується давньогрецької або давньоримської культури, історії, мистецтва.

12. Указати фразеологізм-синонім до виразу багато галасу даремно:

а) не стільки млива, скільки дива:

б) драти як сидорову козу;

в) тільки курява встала.

13. Знайти й виправити помилку у виборі слова

Приймати участь… На протязі тижня… Терміново подзвони…

14. Відредагуйте речення.

У моє розпорядження перейшла бібліотека батька. На сьогоднішній день ми маємо певні успіхи у навчанні. Наш клас розпочав роботу в напрямі підготовки до екзаменів. Питання охорони зелених насаджень – всенародна справа. Сьогодні страшенно приємна погода.

15. Пояснити значення слів, увівши їх у речення.

Винахідливий – винахідницький, здатний – здібний.

VІ. Підсумок уроку.

VІІ. Домашнє завдання. Повторити вивчене по темі.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Узагальнюючий урок (20.1 KiB, Завантажень: 0)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,320sec